Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод прямої капіталізації доходів

1. Середньоарифметичним , де п - число періодів спостереження.

2. Середньозваженої , де h - ваговий коефіцієнт.

3. Тренда , де X - ваговий коефіцієнт:

Приклад. Валовий прибуток підприємства за попередні 5 років склала: 564, 583, 598, 579, 609 тис. руб. Експерти на підставі своїх методик запропонували вагові коефіцієнти для розрахунків різними методами. Визначте чистий операційний дохід (NOI). Чистий операційний дохід (NOI) визначається наступними методами (табл. 7.1 - 7.3).

Таблиця 7.1

Середньоарифметичний метод

NOI

h

NOI x h

564 000

1

564 000

583 000

1

583 000

598 000

1

598 000

579 000

1

579 000

609 000

1

609 000

5

2 933 000

NOI середовищ, арифм.

586 600

Таблиця 7.2

Метод середньозваженої

NOI

h

NOI x h

564 000

0,13

73 320

583 000

0,18

104 940

598 000

0,21

125 580

579 000

0,23

133 170

609 000

0,25

152 250

1

589 260

NOI середовищ, зваж.

589 260

Таблиця 7.3

Метод тренду, руб.

п

NOI

h

NOI x h

1

564 000

1

564 000

2

583 000

2

1 166 000

3

598 000

3

1 794 000

4

579 000

4

2 316 000

5

609 000

5

3 045 000

I

2 933 000

15

8 885 000

b = 477,7778;

а = 585 166,7;

NOI = 592 333,3.

На практиці цей же результат дають більш прості розрахунки тренда (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Розрахунок тренду на практиці

NOI

h

NOI х h

564 000

1

564 000

583 000

2

1 166 000

598 000

3

1 794 000

579 000

4

2 316 000

609 000

5

3 045 000

15

8 885 000

N01

592 333,3

Таким чином, середньорічний чистий операційний дохід (NOI) (валовий прибуток) при різних методах підрахунку коливається від 586 600 до 592 333,3 руб.

Оцінювач на підставі аналізу фінансового стану підприємства повинен вибрати і обгрунтувати свій вибір якого-небудь методу розрахунку і величини середньорічного чистого операційного доходу. Якщо немає можливості вибрати і обґрунтувати один з методів, то можна або взяти середньоарифметичне значення цих отриманих результатів, або методами статистичного аналізу зменшити інтервал розкиду значень середньорічного чистого операційного доходу (NOI) при різних методах підрахунку.

Четвертий рівень - грошові кошти, що надійшли до або після сплати податків.

Якщо компанія залучала позикові кошти, то кошти до сплати податків - чистий річний операційний дохід мінус щорічні витрати по обслуговуванню боргу (повернення кредиту і сплачуються відсотки - та частина рядка 070 "Відсотки до сплати", де відображається повернення кредиту, причому не тільки процентного доходу, але і повернення основної суми кредиту): ДС = ЧОД - Відсотки.

Таким чином, використовується нормалізований дохід (НД):

o нормалізована балансовий прибуток (прибуток до відрахування податків або EBIT);

o нормалізована чистий прибуток (дохід за вирахуванням податків або net profit), is залежно від обґрунтування того, який прибуток, балансовий або чистий, приймаємо для розрахунку в якості капитализируемой величини.

Якщо компанія має постійний, але незначне зростання, то в якості капитализируемой величини може бути прийнятий грошовий потік (CF) за даний період. При цьому може бути розглянуто дві ситуації:

1) грошовий потік за кілька періодів (років). Тоді для визначення вартості підприємства вибирається (капіталізується) грошовий потік періоду (року) оцінки;

2) грошовий потік за кілька інтервалів протягом одного періоду (наприклад, поквартальний грошовий потік протягом року).

Грошовий потік (CF) розраховується:

ЧДП = ПД + НАм - КапЗ +/- ΔНОбК +/- ΔКЗд +/- ΔДЗд, (7.1)

де ЧДП - чистий грошовий потік; НД - нормалізований прибуток; НАм - нормалізовані амортизаційні відрахування; КапЗ - заплановані капітальні витрати; ΔНОбК - зміна нормалізованого оборотного капіталу; ΔКЗд - зміна довгострокової кредиторської заборгованості; ΔДЗд - зміна довгострокової дебіторської заборгованості.

Заплановані капітальні витрати (КапЗ) - це майбутні вкладення в основні засоби (необоротні активи), які призначені для розширення або підвищення ефективності виробництва (екстенсивний або інтенсивний шлях розвитку). Надалі ці вкладення будуть сприяти збільшенню доходу і зростання грошового потоку, але поки вони є капітальними витратами, вилучають кошти з обороту, зменшуючи тим самим грошовий потік. Тому капітальні витрати (КапЗ) завжди віднімаються з грошового потоку.

Зміни нормалізованого оборотного капіталу (ΔНОбК) можуть виникати з двох причин:

1) зміна обсягів виробництва;

2) зміна величин статей у структурі балансу.

Зміна обсягів виробництва відразу враховується у грошовому потоці - скоротилося виробництво - скоротилися виручка, витрати, прибуток, зросло виробництво - відповідно зросли виручка, витрати, прибуток і додаткова коригування грошового потоку не потрібно.

Зміна величин статей у структурі балансу означає, що вертикальний аналіз показав зміна питомих ваг статей оборотних коштів в структурі балансу порівнянні з базовим періодом - періодом початку розрахунку грошового потоку. Ці зміни можуть відбуватися з кількох причин:

o зміна вартості оборотних коштів. Це може бути зростання або зниження ціни сировини, матеріалів, інших аналогічних цінностей, зростання або зниження заробітної плати промислово-виробничого персоналу і Т. Д., тобто ті зміни, які впливають на собівартість виробництва. Вони враховуються в зміні валового прибутку та додаткового коригування грошового потоку не потребують;

o зміна обсягу запасів оборотних коштів. Це може бути зростання або зниження кількості сировини, матеріалів, інших аналогічних цінностей па складі, зростання або зниження незавершеного виробництва, зростання або зниження грошових виплат з чистого прибутку і т. д., тобто ті зміни, які не впливають на собівартість виробництва. Вони не враховуються у зміні валового прибутку і вимагають додаткової коригування грошового потоку;

o втрати і списання оборотних коштів обліковуються в зміні грошового потоку, якщо замість прийшов в непридатність сировини, матеріалів та інших засобів необхідно закуповувати нові і тим самим вилучати кошти з грошового потоку.

Таким чином, при корегуванні грошового потоку враховуються тільки зміни оборотних коштів, які не були враховані у собівартості продукції.

Зміна довгострокової кредиторської заборгованості (ДКЗд) залежить від політики підприємства, роботи з кредиторами. Якщо вона веде до збільшення заборгованості компанії порівняно з базовим періодом, то зміна заборгованості додається до нормалізованої чистого доходу і збільшує чистий грошовий потік. Зниження заборгованості витягує частина грошових коштів з обороту і знижує грошовий потік.

Зміна довгострокової дебіторської заборгованості (ДДЗд) залежить від політики підприємства, роботи з дебіторами. Якщо вона веде до зниження заборгованості дебіторів (компаній-споживачів і т. д.) перед підприємством порівняно з базовим періодом, то зміна заборгованості додається до нормалізованої чистого доходу і збільшує чистий грошовий потік. Збільшення заборгованості витягує частина грошових коштів з обороту і знижує грошовий потік.

Показник чистого прибутку зазвичай використовується для оцінки компаній, в активах яких переважає быстроизнашивающееся обладнання. Для компаній, що володіють значною нерухомістю, балансова вартість якої зменшується, а фактична залишається майже незмінною, переважний використовувати грошовий потік.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Метод прямої капіталізації доходів
Метод капіталізації доходів
Оцінка землі за методом капіталізації доходу
Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Методи визнання доходів і витрат
Метод маржинального доходу
Порядок визначення доходів
Види, структура та джерела доходів населення
Розподіл доходів і нерівність
Національний дохід
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси