Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стандарти стратегічного управління, спрямовані на безупинне поліпшення бізнес-процесів (BPI)

Стандарти стратегічного управління, спрямовані на безупинне поліпшення бізнес-процесів, носять назву Business Process Improvement (BPI). В рамках цього стандарту декларуються наступні п'ять рівнів поліпшення бізнес-процесів (рис. 4.10) на підприємстві: динамік-хаос, контроль, оптимізація, адаптація, світовий клас.

1. Динамік-хаос - дисбаланс комерційних, виробничих і фінансових цілей. Хаос характеризується відсутністю системного погляду. Підприємство розглядається як сукупність окремих елементів.

Процеси на підприємстві визначені, але подаються як "чорний ящик", тобто при заданих вхідних даних непередбачуваний результат, що веде до великих помилок у прогнозах і плануванні (т. е. процеси на підприємстві не мають ні якісну, пі, тим більше, кількісну оцінку).

2. Контроль - балансування комерційних, виробничих і фінансових цілей підприємства. Даний рівень передбачає налагоджений облік і контроль основних заходів на підприємстві. Бізнес набуває більш стійкий характер, основні бізнес-процеси повторювані і керовані, стає можливою успішна реалізація задуманих процесів, але ще не досягається оптимізація, так як не точні їх нормативи. Основні процеси мають опис, робляться спроби їх якісної оцінки.

3. Оптимізація - пошук і спрощення основних бізнес-процесів на підприємстві, що призводять до зниження витрат. Повністю формалізовані процеси як в управлінні, так і у виробництві; документовані процеси, стандартизовані і об'єднані в єдиний інформаційний потік; існує можливість оперативного отримання інформації щодо якості використання ресурсів та проведення аналізу щодо основних аспектів управлінської діяльності, тобто проведено нормування процесів, на підставі якого досягається оптимізація планування; постановка довгострокових цілей базується в основному на показниках попереднього періоду (переважає аналітичний аспект); починає розвиватися управління корпоративними знаннями на базі формування системи показників-процесів.

4. Адаптація бізнес-процесів до умов зовнішнього середовища. Пріоритети зміщуються в бік оцінки якості процесів (які ведуть до підвищення якості продуктів і послуг); формуються внутрішньофірмові стандарти, мета яких - кількісний вимір якості всіх процесів; плани (стратегічні і оперативні) отримують кількісну оцінку; прийняття планових рішень спирається на явні знання, якими володіє підприємство; стратегічні й оперативні плани взаємопов'язані; зворотний зв'язок робить можливим ефективне узгодження між оперативним і стратегічним рівнем управління.

Рис. 4.10. Рівні стандарту Business Process Improvement - BPI

5. Світовий клас - можливість підприємства формувати ринок. Підприємство здатне управляти якістю процесів по всій ланцюжку, включаючи постачання, виробництво, збут, обслуговування; здійснюється оптимізація бізнес-процесів; поточний контроль заснований на управлінні змінами; формалізація процесів і ринкові перспективи дозволяють прораховувати стратегічні плани і оптимізувати шляхи їх досягнення.

При визначенні рівнів BPI декларуються такі критерії оцінки якості готової продукції (рис. 4.11).

1. Відповідність стандарту - передбачає якість продукції, що можливо на існуючому технологічному обладнанні підприємства і співвідноситься з BPI-рівнями "Динамік-хаос" і "Контроль". На підприємствах, організація бізнес-процесів яких відповідає BPI-рівня "Хаос", якість продукції є випадковою величиною і залежить від здібностей окремих співробітників. Якість продукції для BPI-рівня "Контроль" вже є постійною величиною за рахунок того, що підприємство з "чорного ящика" перетворюється в "прозору систему", де налагоджено чіткий виробничий і управлінський облік і контроль.

Рис. 4.11. Критерії оцінки якості готової продукції

2. Відповідність використання - визначається не тільки відповідністю стандарту підприємства, але і задоволенням експлуатаційних вимог (потреб споживача). З цим рівнем якості продукції співвідносяться такі BPI-рівні, як "Контроль" та "Оптимізація".

3. Відповідність фактичним вимогам ринку - передбачає високу якість продукції за низькою ціною. Продукція даного рівня якості може конкурувати з продукцією світових виробників. З даним рівнем співвідносяться такі BPI-рівні, як "Оптимізація" і "Адаптація".

4. Відповідність прихованим потребам - направлено для задоволення майбутнього попиту. Цей рівень характерний для підприємств BPI-рівня "Світовий клас".

В основу переходу підприємства з одного рівня BPI (покращення бізнес-процесів) на вищестоящий закладено попереднє моделювання бізнес-процесів і впровадження нової бізнес-моделі в практику.

Перехід з одного рівня BPI на вищестоящий передбачає використання:

o набору взаємопов'язаних процесів, які при спільному виконанні призводять до досягнення набору цілей, поставлених для виходу на заданий рівень BPI (іменованих надалі ключовими процесами);

o загальних принципів процесів, що визначають, яким повинен стати процес, щоб забезпечити досягнення набору цілей, поставлених для виходу на заданий рівень BPI (іменованих надалі ключовими практиками);

o технологію реалізації циклу BPI, тобто певного набору методик, які входять в ERP-стандарти та стандарти системи менеджменту якості; інформаційних технологій (ERP-система).

Ключові процеси можна розбити на три категорії: керівники, організаційні та забезпечують. Методика BPI не акцентує увагу на всіх процесах, що мають відношення до життєвого циклу готової продукції; виділяються лише ті, які необхідні для досягнення конкретного рівня BPI, вони і будуть відповідати ключових процесів.

Перехід підприємства з одного рівня BPI на вищий (на базі ERP-системи) передбачає використання певного набору методик, які входять в ERP-стандарти та стандарти системи менеджменту якості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміни та покращення бізнес-процесів
Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством
Законодавчі акти та стандарти оцінки бізнесу
Схеми розробки і поліпшення організації діяльності
Вплив стейкхолдерів на стратегічний процес
Кадрові особливості процесу стратегічного управління
Кадрові особливості процесу стратегічного управління
Бізнес-процеси в страхуванні
ЄДНІСТЬ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ ТА БЕЗПЕРЕРВНОЇ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ПРИРОДА СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ І СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси