Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура та відділи реклами в різних організаціях

Як немає двох абсолютно однакових фірм, так і не існує одного загального підходу до організації рекламної діяльності підприємства. В той же час всі фірми-рекламодавці повинні забезпечити виконання своїми рекламними службами наступних організаційних функцій:

1) адміністрування, керівництво співробітниками рекламної служби;

2) планування рекламної діяльності фірми;

3) координація діяльності з іншими службами (виробничої, збутової, фінансової) рекламодавця;

4) розробка пропозицій вищому керівництву і фінансовій службі щодо рекламного бюджету.

Рекламна служба фірми, якою б великою вона не була, не може і не повинна забезпечувати всю рекламну діяльність фірми самостійно, без допомоги зовнішніх рекламних служб. Більш важливою метою, її слід розглядати забезпечення системного підходу в цій сфері, обґрунтований вибір зовнішніх партнерів, грамотну постановку цілей спеціалізованим рекламним агентствам, забезпечення ефективної взаємодії з ними (постачання повною інформацією про рекламодавця і його товари, контроль за виконанням агентством своїх зобов'язань і т. д.).

На невеликій фірмі виконання функцій, описаних вище, може бути доручено одній людині. У деяких же випадках чисельність рекламної служби може досягати декількох сотень людей. Організаційна структура рекламної служби фірми залежить від багатьох факторів, серед яких найважливішими є:

1) розмір фірми, наявність ресурсів, ступінь необхідності в поділі праці між співробітниками;

2) сфера діяльності, в якій працює фірма (виробництво, торгівля, надання послуг тощо);

3) специфічні риси цільового ринку і характеристики виробленого товару;

4) місце і роль реклами в комплексі маркетингу та маркетингової стратегії фірми;

5) ступінь залучення керівництва фірми до здійснення рекламної діяльності.

Не можна забувати, що рекламна служба є частиною маркетингової служби фірми. У зв'язку з цим її місце в організації фірми багато в чому визначається схемою організації маркетингової служби, обраної вищим керівництвом фірми.

Зазвичай виділяють такі типи схем:

а) функціональна організація маркетингу;

6) товарна організація маркетингу;

в) регіональна організація маркетингу;

г) ринкова (або сегментна) організація маркетингу.

При функціональної орієнтації організації служби маркетингу її структурні підрозділи формуються за критерієм виконання однорідних маркетингових функцій.

Даний підхід до формування структури маркетингу виправданий для невеликих фірм з порівняно однорідним товарним асортиментом. Перевагами функціональної організації є її простота і чіткість у розподілі функцій між відділами маркетингової служби. При значному розширенні товарної номенклатури, при виробництві неоднорідної продукції, що відноситься до різних товарних асортиментах, доцільно застосування товарної орієнтації в організації служби маркетингу.

Приклад 1. Компанія Coca-Cola є найбільшим рекламодавцем у Росії. У 2009 р. рекламний бюджет компанії склав 107 млн дол. У рейтингу рекламодавців FMCG галузі за підсумками 2009 р. компанія зайняла шосте місце. Плануванням засобів реклами, як і розробкою рекламного повідомлення, займається бренд-команда спільно з відділом IMC (Iniegrated Marketing Communication). Структура IMC відділу компанії Coca-Cola виглядає таким чином (рис. 4.6).

У процесі бізнес-планування, який відбувається в червні-вересні, визначаються основні стратегічні завдання бренду на наступний рік і переглядається довгостроковий план розвитку на наступні три роки. У вересні починається процес розробки інтегрованої маркетингової комунікації IMC.

Структура IMC-відділу компанії Coca-Cola

Рис. 4.6. Структура IMC-відділу компанії Coca-Cola

Приклад 2. Розглянемо організаційну структуру ЗАТ "Колакс-М" (рис. 4.7). Директор з маркетингу керує чотири відділу компанії, планує, направляє і координує маркетингову діяльність фірми для досягнення встановлених цілей з прибутку, задоволення потреб клієнтів, утримання та розширення цільових сегментів ринку. Безпосередньо відділ маркетингу і реклами займається розробкою і впровадженням рекламних кампаній, спрямованих на встановлення, розвиток, підтримку внутрішніх і зовнішніх комунікаційних зв'язків ЗАТ "Колакс-М". Компанія працює на ринку В2В у відносно стабільному секторі агробізнесу. Її цільові аудиторії:

o індивідуальні споживачі - виробники молока (селянські і фермерські господарства, індивідуальні підприємці);

o індивідуальні споживачі - власники молока (скупники - кооперативні господарства);

o організаційні споживачі-посередники - діючі та потенційні агенти;

o впливають структури - державні органи (регіональні управління та міністерства сільського господарства, адміністрації районів).

Комунікаційні канали:

o публікації в місцевих сільськогосподарських ЗМІ та спеціалізованих друкованих виданнях ("Як розпочати свій бізнес", "Як відкрити свою справу");

o участь у спеціалізованих і місцевих сельхозвыставках;

o інтернет-реклама, інтернет-ЗМІ;

o пряма поштова розсилка в державні регіональні органи, що займаються питаннями аграрної політики;

o організація проведення семінарів і презентацій з запрошенням зацікавлених осіб.

Приклад 3. В Інституті менеджменту, маркетингу і фінансів (р. Воронеж) (ИММпФ) діє Відділ маркетингу та реклами (про мир). У складі відділу: начальник, заступник начальника про мир з мар-

Структура ЗАТ

Рис. 4.7. Структура ЗАТ "Колакс-М"

кстингу, заступник начальника з реклами, менеджер але PR. Основні завдання відділу:

o проведення комплексу досліджень, пов'язаного з ринком освітніх послуг;

o формування попиту, стимулювання збуту, розробка комплексу PR-заходів;

o розробка рекламних кампанії але просування продуктів на ринку освітніх послуг;

o вивчення діяльності конкурентів, стратегії і тактики їх воздействия1.

Великий вуз може включати в організаційну структуру Управління громадських зв'язків та реклами. Мета Управління - створення та підтримка позитивного образу вузу, що відображає її місію та корпоративну філософію.

Основні напрямки діяльності Управління:

o організація та проведення рекламно-виставкових заходів;

o організація і проведення рекламних кампаній в ЗМІ;

o використання засобів зовнішньої, радіо-, теле-, друкованої та ін. реклами;

o виготовлення рекламно-виставкової, сувенірної та поліграфічної продукції;

o використання ресурсів інтернету;

o видання корпоративного журналу/газети. Завдання Управління:

o планування, організація та забезпечення проведення ефективної систематичної рекламної і PR-діяльності;

o інформаційно-комунікативна взаємодія з організаціями зовнішнього середовища, ЗМІ та ін.;

o проведення інших маркетингових заходів, спрямованих на постійне присутність внз в інформаційному просторі, на інформування цільової аудиторії про напрямки діяльності внз.

Структура Управління може складатися з наступних фахівців: начальник управління, начальник відділу реклами, начальник відділу зв'язків з громадськістю, заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю, головний спеціаліст відділу зв'язків з громадськістю, провідний спеціаліст відділу реклами, фотограф.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Функції та структура відділу реклами
Відділ реклами у структурі комерційної компанії
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ
Що і кому продає відділ продажів
За яким принципом організувати структуру відділу продажу
Основні види реклами та рекламних засобів
Структура та закономірності розвитку різних областей наукового знання
Зовнішня реклама
Основні напрямки створення ефективної інтернет-реклами
Реклама в системі масових комунікацій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси