Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Встановлення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і галузі в довгостроковому періоді. Причини високої ефективності конкурентної ринкової економіки

В довгостроковому періоді на відміну від короткострокового відбуваються перетворення у виробничих потужностях, техніці і технології діючих фірм, а також змінюється кількість фірм у галузі. Довготривалі зміни впливають на положення рівноваги конкурентної фірми, яка відрізняється від короткострокового рівноваги.

Розглянемо дану ситуацію, припустивши, що довгострокові зміни не пов'язані з перетворенням виробничих потужностей і техніки на окремих фірмах, а викликані зміною кількості підприємств у даній галузі, тобто вступом нових фірм в галузь і вихід з неї діють в залежності від її прибутковості або збитковості. Припустимо також, що в галузі діють підприємства з однаковими графіками витрат, які в довгостроковому періоді не змінюються. Зроблені нами припущення спрощують аналіз, але не впливають на правильність наступних висновків.

При вивченні стану довгострокової рівноваги ми виходимо з умови, що всі фірми діють раціонально, тобто прагнуть до отримання прибутку і не бажають нести збиток. Крім того, оскільки аналізується чисто конкурентна галузь, то її характерною ознакою є можливість вільного вступу нових фірм в галузь і виходу з неї діють.

Як ми раніше встановили, окремі абсолютно конкурентні фірми в короткостроковому періоді можуть отримувати валовий економічний прибуток або нести валовий економічний збиток в залежності від величини їх витрат та попиту на продукцію галузі. У довгостроковому періоді з урахуванням вихідних припущень та умов логічно повинні відбутися такі зміни.

Якщо ринкова галузева ціна Рв короткостроковому періоді перевищує мінімум середніх валових витрат АТС (дана ситуація представлена на рис. 6.7, а), то фірми даної галузі отримують валовий економічний прибуток. У довгостроковому періоді це приверне в галузь нові фірми, в результаті чого збільшиться пропозиція продукції в даній галузі. Графік загальної пропозиції £ зміститься вправо, що при тому ж ринковому попиті /) приведе до зниження рівноважної ціни (див. рис. 6.7, б). По мірі зменшення ринкової ціни валова і середній прибуток окремих фірм буде поступово скорочуватися до нульового рівня, що відбудеться при галузевий ціною, що дорівнює мінімуму середніх валових витрат. Подальший вступ нових фірм в дану галузь призведе до зниження ціни до рівня нижче мінімуму АТС, що буде означати перехід діючих компаній у стан збитковості та мінімізації валового збитку та зміна їх економічної поведінки.

Якщо ринкова ціна встановиться на більш низькому рівні, ніж мінімум АТС, але перевищує мінімум AVC, то фірми даної галузі несуть валовий економічний збиток і працюють в умовах мінімізації збитку (див. рис. 6.8, а). Це призведе в довготривалому періоді до масового виходу фірм з цієї галузі і скорочення галузевого пропозиції. Графік загальної пропозиції 5 зміститься вліво, що призведе до збільшення рівноважної ціни Р (див. рис. 6.8, б). У міру зростання ринкової ціни на валовий збиток фірм буде скорочуватися, поки ціна не встановиться на рівні мінімуму АТС, при якому валовий економічний збиток стане рівним нулю.

Таким чином, ринкова ціна в довгостроковому періоді в результаті зміни кількості фірм та конкурентної боротьби буде прагнути до рівня, що дорівнює мінімуму середніх валових витрат типових фірм. В результаті довготривалих змін положення довгострокової рівноваги в галузі та на окремих фірмах встановиться при виробництві оптимальної кількості продукції, що відповідає ціні Р = min АТС. При цьому валовий економічний прибуток діють в абсолютно конкурентній галузі типових фірм стане рівною нулю.

Становище рівноваги в довгостроковому періоді окремої фірми та конкурентної галузі представлено на рис. 6.9.

Становище рівноваги в довгостроковому періоді: а) абсолютно конкурентної фірми: б) абсолютно конкурентній галузі

Рис. 6.9. Становище рівноваги в довгостроковому періоді: а) абсолютно конкурентної фірми: б) абсолютно конкурентній галузі

Графіки показують, що довготривала рівновага окремої конкурентної фірми встановлюється в точці перетину кривих граничної виручки МА і граничних витрат МС при ринковою ціною Р, дорівнює мінімуму середніх валових витрат АТС. Фірма в стані довгострокової рівноваги на відміну від короткострокового не отримує ні валовий економічної прибутку, ні валового економічного збитку (валовий економічний прибуток дорівнює нулю). Отже, і галузь у цілому перебуває в стані відносної рівноваги, так як, з одного боку, у діючих фірм немає стійкого прагнення вийти виданої галузі у зв'язку з тим, що вони повністю відшкодовують валові економічні витрати, в тому числі отримують нормальний прибуток, з іншого - у фірм, що працюють в інших галузях, немає бажання вступити в цю галузь, оскільки діючі в ній фірми отримують валовий економічний прибуток.

Таким чином, ми встановили, що в положенні рівноваги в довгостроковому періоді ринкова ціна і гранична виручка абсолютно конкурентної фірми встановлюються на рівні, що відповідає мінімуму середніх валових витрат:

Крім того, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді стан рівноваги фірми досягається при рівності граничної виручки (граничного доходу) і граничних витрат:

Раніше ми визначили, що крива граничних витрат перетинає криву середніх валових витрат у точках їх мінімуму:

Таким чином, у стані довгострокової рівноваги абсолютно конкурентної фірми ціна, гранична виручка (граничний доход), граничні витрати мінімальні середні валові витрати дорівнюють одне одному (див. рис. 6.9, а):

Це свідчить про те, що в довгостроковому періоді фірма знаходиться в стані рівноваги, виробляючи оптимальний обсяг продукції у відповідності з правилом МА(Н) = Л/С при ринковій ціні, рівній мінімуму АТС, відшкодовуючи при цьому повністю валові економічні витрати, забезпечуючи нормальний прибуток, але не отримуючи економічної прибутку.

Звичайно, тенденція до нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді не означає, що всі фірми галузі її не отримають. Деякі найбільш ефективні фірми, використовують прогресивну техніку і технологію і очолювані кращими українськими підприємцями, за рахунок істотного зниження витрат виробництва порівняно з іншими фірмами можуть і в довгостроковому періоді отримувати певну економічну прибуток. Разом з тим конкурентна боротьба і в цих компаніях буде сприяти зниженню середніх витрат до мінімального рівня і впливати на зменшення конкурентних ринкових цін. У випадку збитковості фірм процес їх виходу з галузі в першу чергу торкнеться найменш продуктивних підприємств з високими середніми витратами, що також буде сприяти зниженню загального рівня середніх валових витрат фірм, що залишилися в галузі, і тенденції зміни ціни до рівня мінімальних середніх витрат.

Із зазначеного вище рівності можна зробити висновки про високу ефективність абсолютно конкурентної ринкової економіки порівняно з моделями недосконалої конкуренції. Це обумовлено наступними причинами:

o конкуренція в довгостроковому періоді змушує фірму робити таку оптимальну кількість продукції, при якому вона має мінімальні середні витрати, що свідчить про високої виробничої ефективності в умовах чистої конкуренції;

o відповідно з мінімальними середніми витратами встановлюється ціна продукту, а низькі ціни відповідають інтересам покупців;

o для того щоб забезпечити мінімальні середні витрати і реалізувати продукцію за низькою конкурентною ринковою ціною, фірма повинна прагнути використовувати найбільш прогресивні техніку і технологію, раціонально застосовувати матеріальні ресурси, що веде до прискорення науково-технічного прогресу в суспільстві та підвищенню ефективності економіки;

o в умовах досконалої конкуренції фірма випускає оптимальний обсяг продукції в положенні, коли ціна дорівнює граничним витратам (Р = МС). При цьому досягається найбільш ефективне розподіл ресурсів в економіці, максимально задовольняються потреби суспільства.

Останнє твердження пояснюється наступним чином. Рівність Р = МС для кожної окремої фірми його ліва частина показує цінність, або корисність, продукту даної фірми для суспільства. Чим вище ціна продукту в умовах конкуренції, тим вище його оцінює суспільство. Права частина рівності, навпаки, відображає корисність для суспільства інших товарів, на виробництво яких використовуються дані ресурси. Чим значніше граничні витрати для даної фірми, чим більшу ціну вона повинна заплатити за те, щоб відволікти ресурси з виробництва інших продуктів на виготовлення наступної одиниці власного товару, тим вище оцінює суспільство інші товари і відносно нижче додаткові одиниці даного товару.

Отже, якщо Р > МС для даної фірми, то суспільство більш високо оцінює додаткову одиницю товару цієї фірми, ніж останні одиниці товарів інших компаній, на випуск яких використовуються ті ж ресурси. У цьому випадку ресурси розподілені недостатньо ефективно і їх слід перерозподілити для виробництва додаткових одиниць товару даною фірмою. Навпаки, якщо Р < МС для деякої фірми, то суспільство більш високо оцінює випуск додаткових одиниць інших товарів і вважає економічно необхідним скорочення виробництва продукції цієї фірмою. Оскільки Р = МС для всіх конкурентних фірм у стані рівноваги, то це і означає, що ресурси з точки зору суспільства розподілено найбільш ефективно і їх не слід перерозподіляти.

Таким чином, в умовах досконалої конкуренції приватні інтереси в певній мірі збігаються із суспільними. Однак цей висновок справедливий лише в тому випадку, якщо не брати до уваги зовнішні ефекти і необхідність виділення ресурсів на виробництво суспільних, або соціальних благ. Справа в тому, що чисто ринкова система не враховує витрат і вигод зовнішнього ефекту. Метою будь-якого підприємця є максимізація прибутку і мінімізація витрат, тому фірма не прагне, наприклад, нести додаткові витрати, пов'язані із запобіганням забрудненню навколишнього середовища, так як це призведе до зростання витрат і зниження прибутку. Внаслідок цього виникають витрати зовнішнього ефекту, які несе населення, яке проживає на території, де розташоване підприємство. Вони включають в себе додаткові витрати на лікування, ліки, придбання екологічно чистих продуктів і т. д.

В даному випадку ресурси в суспільстві розподілені недостатньо ефективно: фірма несе менші витрати на виробництво, ніж повинна, з урахуванням витрат на природоохоронну техніку і технологію, а отже, випускає більше продукції, використовуючи більшу кількість ресурсів, ніж необхідно для суспільства. У зв'язку з цим об'єктивно зростає роль держави, яка повинна через законодавчі заходи і податкову політику зобов'язати приватні фірми нести додаткові витрати, що призведе до зростання витрат, зниження обсягу виробництва і меншого використання ресурсів безпосередньо на випуск продукції.

Що стосується вигод зовнішнього ефекту, то вони пов'язані, наприклад, з необхідністю додаткового виділення державою ресурсів на освіту та охорону здоров'я, так як чисто ринкова система у відповідності з механізмом попиту і пропозиції їх виділяє недостатньо. У ринковій системі послуги освіти і охорони здоров'я, як і будь-які товари і послуги, може отримати той, хто в змозі за них заплатити. Але суспільство в цілому зацікавлена в більш високому рівні освіти та якості робочої сили всіх членів суспільства, оскільки з цим пов'язані зростання ефективності суспільного виробництва, і менша злочинність, і більш висока тривалість життя і т. д. Означає, влади зобов'язані виділяти додаткові ресурси на розвиток освіти і охорони здоров'я за рахунок державного бюджету.

Нарешті, чисто ринкова система не буде виділяти ресурси на виробництво суспільних благ, так як пов'язані з цим витрати не дозволяють отримувати прибуток, а користуватися соціальними благами можуть багато членів суспільства, не витрачаючи коштів на їх придбання (наприклад, національна оборона, благоустрій населених пунктів, греблі тощо). І в цьому випадку уряд повинен перерозподіляти ресурси, виділяючи кошти на виробництво суспільних благ з державного бюджету різних рівнів управління.

Зазначені вище важливі обставини відображають недоліки чисто ринкової системи в розподілі ресурсів і показують переваги змішаної економічної системи, що поєднує дію конкурентного ринкового механізму та державне регулювання економіки. Зростання економічної ролі держави пов'язана і з розвитком різних форм недосконалої конкуренції, які будуть розглянуті в наступних параграфах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Положення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і конкурентної галузі в короткостроковому періоді
Абсолютно конкурентна фірма у довгостроковому періоді
Сутність та ознаки досконалої конкуренції. Попит на товар конкурентної фірми та конкурентної галузі. Середня валова і гранична виручка (середній, валовий і граничний дохід)
Абсолютно конкурентна фірма в короткостроковому періоді
Поняття рівноваги в економіці, його види.
Варіанти рівноваги фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах
Максимізація прибутку і мінімізація збитку абсолютно конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Вибір фірмою оптимального обсягу виробництва
Конкурентна рівновага і реальна ефективність економіки
Загальна рівновага та економічна ефективність
Рівновагу підприємства в довгостроковому періоді
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси