Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вплив інвестицій в оборотний капітал на економічні показники роботи підприємства

Інвестиції вкладаються в оборотний капітал тільки в тому випадку, якщо їх недостатньо для нормального функціонування підприємства. При недостатності оборотного капіталу підприємство змушене скорочувати обсяги виробництва і реалізації продукції, особливо це правомірно при скороченні обсягів запасу сировини, матеріалів, комплектуючих деталей і вузлів.

В цьому випадку економічні негативні наслідки для підприємства очевидні і полягають у тому, що:

o знижується обсяг виробництва і реалізації продукції адекватно величиною недостатності оборотного капіталу;

o збільшується собівартість одиниці продукції за рахунок зростання постійних витрат на одиницю продукції (результат дії виробничого важеля);

o знижується продуктивність праці (виробіток продукції) за умови, якщо на підприємстві не буде спостерігатися процес скорочення працівників у зв'язку зі зниженням обсягу виробництва і реалізації продукції;

o можлива поява штрафних санкцій за несвоєчасну поставку продукції постачальникам, якщо в укладеному контракті передбачається така відповідальність;

o знижується прибуток підприємства в більшій мірі, ніж обсяг виробництва. Величина прибутку в цьому випадку знизиться на величину відсотка зниження обсягу виробництва, помноженого на величину виробничого важеля, тобто виходячи з формули

де ΔΠ - величина зниження прибутку у відсотках; ΔV - величина зниження обсягу виробництва продукції у відсотках; Ор - сила впливу операційного важеля.

З цього випливає, що нестача оборотних коштів призводить до скорочення обсягу виробництва зі значними економічними наслідками для підприємства.

Недолік оборотних коштів утворюється в тому випадку, якщо відсутні власні кошти для їх покриття. Для поповнення обігових коштів залучаються позикові кошти з метою недопущення скорочення виробництва. У цьому випадку необхідно доводити доцільність залучення короткострокових позикових коштів для оплати нестачу оборотних коштів.

Необхідно відзначити, що інвестиції в оборотний капітал найістотнішим чином впливають на економічні показники діючого підприємства і насамперед на об'єм випуску продукції, а цей показник, у свою чергу, впливає на оборотність оборотного капіталу, на собівартість і прибуток організації, а отже, і на фінансовий стан підприємства.

Вплив портфельних інвестицій на фінансовий стан підприємства

Механізм впливу портфельних інвестицій досить чітко показаний на рис. 7.1. Загальну економічну вигоду, яку отримує підприємство від вкладення коштів у портфельні інвестиції, визначають за такою формулою:

де Дакц - величина дивідендів, отримана підприємством від володіння певними пакетами акцій; ПРобл - відсотки, отримані підприємством від облігацій; ±КР - різниця в курсовій вартості від продажу цінних паперів; Еу - економічна вигода підприємства від вкладення коштів в статутні капітали інших організацій; ПРД - відсотки, отримані підприємством від надання позик іншим організаціям, і відсотки за депозитними банківськими вкладами.

Додаткова прибуток від портфельних інвестицій за певний період складе:

де Зупр - всі витрати підприємства на обслуговування та управління портфельними інвестиціями.

Ефективність портфельних інвестицій може бути визначена наступним чином:

де Пч - річна величина прибутку, отриманої від портфельних інвестицій; Іп - величина коштів, вкладених в портфельні інвестиції.

Даний показник характеризує, скільки чистого прибутку отримує підприємство від 1 крб. коштів, вкладених в портфельні інвестиції. Якщо його порівняти з аналогічним показником реальних інвестицій, то можна зробити висновок, які інвестиції, реальні чи портфельні, принесли велику економічну вигоду для підприємства за аналізований період.

Кошти, що вкладаються комерційними організаціями в портфельні інвестиції, спрямовуються не тільки для отримання прибутку, і для поліпшення їх фінансового стану. Якщо підприємство свої вільні грошові кошти використовує на придбання цінних паперів або кладе на депозит, то в разі виробничої необхідності вони можуть бути швидко перетворені в грошові кошти і спрямовані на вирішення нагальних проблем.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вплив інвестицій в основний капітал на економічні показники підприємства
Управління оборотним капіталом підприємства
Економічна сутність оборотного капіталу організацій
Потреба підприємства в оборотному капіталі
Вплив інвестицій на вартість підприємства (бізнесу)
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Аналіз фінансового стану підприємства
Вплив інвестицій на вартість підприємства (бізнесу)
Сутність та методи аналізу фінансового стану підприємства
Прямі і портфельні іноземні інвестиції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси