Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

У практичній діяльності організацій виникає цілий ряд господарських ситуацій, коли вони в розрахункових відносинах виконують роль дебітора або кредитора і використовують при цьому бухгалтерські рахунки, які не увійшли до розглянуті вище. Наприклад, розрахунки по майновому і особистому страхуванню, претензіями, доходів від участі в організації і т. д. Такого роду розрахунки обліковуються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", до якого повинен бути організований докладний аналітичний облік окремо по кожному дебітору і кредитору. Сальдо за рахунком 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами" показується в балансі розгорнуто: в II розділі активу у складі дебіторської заборгованості та у розділі V пасиву у складі кредиторської заборгованості.

Для розрахунків по майновому і особистому страхуванню працівників до рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" можна відкрити субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню". По кредиту даного субрахунку будуть проводитися нарахування страхових організацій за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг та інших джерел, а за дебетом субрахунку буде відображатися погашення заборгованості перед страховими організаціями, а також надходження страхових відшкодувань за договорами з працівниками організації.

Розрахунки за претензіями, які пред'являє організація своїм контрагентам за договорами, слід враховувати за дебетом субрахунку 2 "Розрахунки за претензіями". У організації виникає дебіторська заборгованість за претензіями, пред'явленими постачальникам, підрядникам, транспортним, банківським та іншим організаціям за недостачі і псування майна, пенями, неустойками і т. п. Надходження сум за висунутими претензіями буде відображатися за кредитом субрахунку 2 "Розрахунки по претензіях" та дебету рахунків грошових коштів.

Організація може отримувати доходи від участі в капіталі інших організацій, ведення спільної діяльності і т. д. Такого роду розрахунки об'єднуються на субрахунку 3 "Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах", за дебетом якого будуть відображатися всі доходи до отримання, а по кредиту - погашення дебіторської заборгованості в частині отриманих доходів.

У тому випадку, якщо працівники організації не отримали заробітну плату у встановлений час, вона депонується, а з працівниками виникають розрахунки по депонованим сумам, які можна обліковувати на субрахунку 4 "Розрахунки по депонованим сумам" за кредитом, а виплату депонованих сум - по дебету того ж рахунка.

ПРИКЛАД 5.5

Організація в травні 2012 р. одержала за чеком в банку кошти для видачі заробітної плати в сумі 500 000 руб. В установлені для видачі заробітної плати дні було видано з каси 420 000 руб., 80 000 руб. залишилися невыданными.

У бухгалтерському обліку організації в травні 2012 р. зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 50 "Каса" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 500 000 руб. - на суму коштів, отриманих у банку;

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" КРЕДИТ 50 "Каса"

- 420 000 руб. - на суму грошових коштів, виданих з каси за розрахунково-платіжної відомості;

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 4 "Розрахунки по депонованим сумам"

- 80 000 руб. - на суму небачених грошових коштів.

Основний регістр для збору та узагальнення інформації по розрахунках з різними дебіторами і кредиторами - журнал-ордер № 8.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва", 44 "Витрати на продаж"

Пред'явлені претензії за шлюб і простої, визнані постачальниками і підрядниками

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

51 "Розрахункові рахунки"

Пред'явлені претензії кредитним організаціям за помилково перерахованих сум

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Пред'явлені претензії постачальникам за недостачу, невідповідність цін і тарифів і т. д.

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 4 "Розрахунки по депонованим сумам"

50 "Каса"

Видана з каси депонована заробітна плата

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"

Відображаються суми страхового відшкодування, нараховані працівникам організації

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховані внески страховим організаціям

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Нараховано доходи від пайової участі в іншій організації

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах"

Отримані доходи від пайової участі в іншій організації

08 "Вкладення у необоротні активи" відповідні субрахунки

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" відповідні субрахунки

Нараховано транспортних, посередницьких, консалтингових та іншим організаціям за послуги при придбанні об'єктів основних засобів, нематеріальних активів

10 "Матеріали", 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей", 41 "Товари"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" відповідні субрахунки

Нараховано різним кредиторам за послуги з придбання товарно-матеріальних цінностей

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" відповідні субрахунки

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" відповідні субрахунки

Відображається податок на додану вартість надійшли цінностей і наданих послуг

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

Нараховуються суми страхових платежів по майновому і особовому страхуванню

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

Надійшли суми у касу і на розрахункові рахунки за пред'явленими претензіями

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах"

Отримані доходи та дивіденди від участі в капіталі інших організацій

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 4 "Розрахунки по депонованим сумам"

Депонирована незатребувана заробітна плата

99 "Прибули і збитки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

Списуються на збитки, не компенсовані страховими відшкодуваннями

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік розрахунків з дебіторами за доходами
Облік розрахунків з підзвітними особами
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Подання в податковий орган керуючим товаришем, відповідальним за ведення податкового обліку, розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства, що містить недостовірні відомості
Облік розрахунків із засновниками
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків за страховими внесками
Облік розрахунків з ПДВ при експортних операціях
Перевірка обліку розрахунків по нарахуванню амортизації
Особливості обліку та оподаткування розрахунків переказними векселями
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси