Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Податкове право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Співвідношення податкової відповідальності з іншими видами відповідальності

Відповідальність за порушення законодавства про податки і збори не існує ізольовано тільки в рамках податкового права - в залежності від тяжкості скоєного діяння або суб'єктного складу можливе застосування норм інших галузей права в цілях охорони майнових інтересів держави. Враховуючи названі обставини, п. 3 і 4 ст. 108 ПК визначають співвідношення податкової відповідальності з відповідальністю, передбаченою кримінальним та адміністративним законодавством.

Залучення організації до відповідальності за вчинення податкового правопорушення не звільняє її посадових осіб за наявності відповідних підстав від адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності, передбаченої законами РФ.

Розмежування податкової санкції і податкової обов'язки. Згідно п. 5 ст. 108 НК застосування податкової санкції не звільняє від виконання податкового обов'язку, оскільки вони являють собою два самостійних елементи правового статусу платника податків і податкового агента.

Отже, застосування податкової санкції не поглинає собою сплату податку та пені. Залучення платника податків або податкового агента до відповідальності не припиняє їх обов'язків щодо перерахування в бюджетну систему належних податків та відповідних пенею.

Презумпція невинуватості. Даний принцип є податково-правової конкретизацією ч. 1 ст. 49 Конституції україни і означає, що особа вважається невинуватою у вчиненні податкового правопорушення, поки її винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено набрав законної сили рішенням суду. Для російського податкового права презумпція невинності є новим принципом, в той час як інші галузі права давно і активно се застосовують (наприклад, кримінальної процес).

Факт вчинення податкового правопорушення конкретною особою може бути констатовано лише судом. Винесення податковим органом рішення про притягнення до податкової відповідальності не є незаперечним доказом, однак не обмежує приваблювана особа має право добровільно сплатити суму штрафу. Разом з тим добровільне виконання особою рішення податкового органу про застосування санкції не означає тим самим визнання цієї особи винною у вчиненні податкового правопорушення, оскільки його вина не була предметом судового розгляду.

Принцип презумпції невинуватості є вихідним і визначальним для процесуальних відносин притягнення до відповідальності. Поза податкового процесу презумпція невинуватості не може існувати, оскільки відсутній сенс її наявності. Презумпція невинуватості та податковий процес тісно взаємопов'язані, і механізм їх взаємодії є співвідношення матеріальних і процесуальних норм.

Встановлений у результаті процесуальної діяльності факт визнання суб'єкта винним служить одним з обов'язкових умов для державного примусу правопорушника. Суд визнає платника податків або іншого фіскально зобов'язаного особи правопорушником в силу здійснення ним податкового делікту. Правопорушник стає винним саме з моменту вчинення ним порушення податкового законодавства, а не в момент проголошення судового рішення. У податкових охоронних правовідносинах питання про винність вирішується вже на стадії розгляду справи податковим органом, оскільки на цій стадії встановлюються елементи і ознаки складу конкретного податкового делікту, в тому числі і вина певного суб'єкта. Разом з тим добровільна сплата податкової санкції на підставі рішення податкового органу не породжує правових наслідків, що настають тільки при державному осуді у формі рішення суду.

Гарантією застосування заходів державного примусу в суворій відповідності з законом виступає положення п. 6 ст. 108 НК, згідно з яким особа, що притягається до відповідальності, не зобов'язана доводити свою невинуватість у вчиненні податкового правопорушення. Обов'язок по доведенню обставин, що свідчать про факт податкового правопорушення і винність особи в його вчиненні, покладається на податкові органи. При цьому податкові органи законодавчо обмежені в переліку і способи збирання доказів, які можуть спростовувати презумпцію невинності. До таких документів відносяться акт податкової перевірки, показання свідків, результати огляду, результати виїмки та експертизи, висновку спеціаліста.

Відсутність у особи, яка притягається до податкової відповідальності, обов'язку по доказуванню власної невинності не означає позбавлення його права на захист. Презумпція невинуватості виступає однією з гарантій захисту порушених прав і в цьому аспекті означає неможливість з боку будь-яких владних органів примушувати особу до дачі пояснень. Більш того, наявність у податковому процесі презумпції невинуватості зобов'язує податкові органи в ході судового розгляду доводити не тільки достовірність власних висновків, але і необґрунтованість заперечень залучається особи.

Однак презумпція невинуватості в частині відсутності у особи яка притягається обов'язки по доведенню власної непричетності до податкового правопорушення має деякі обмеження. Так, па підставі ст. 23 НК платник податків зобов'язаний надавати податковим органам необхідні фінансово-господарські документи, які згодом можуть послужити підставою для притягнення його до відповідальності.

Складовим елементом принципу презумпції невинуватості є закріплена ст. 3 НК презумпція правоти платника податків. Презумпція правоти означає, що непереборні сумніви у винуватості особи, яка притягається до відповідальності, у вчиненні податкового правопорушення тлумачаться на користь цієї особи. Які-небудь обставини вчинення податкового правопорушення вважаються непереборні сумніви у тих випадках, коли зібрані докази не дозволяють зробити однозначний висновок про винність особи, і при цьому допускаються ПК засоби і способи збирання доказів вичерпані.

У податковому праві принцип презумпції невинуватості реалізується за допомогою встановлення судового порядку стягнення податкових санкцій у разі, якщо платник податків або інше фіскально зобов'язана особа відмовився добровільно сплатити суму штрафу.

Згідно п. 4 ст. 5 НК принцип презумпції невинуватості має зворотну силу, оскільки поліпшує становище платників податків і, таким чином, поширюється на податкові правопорушення, вчинені до набрання чинності ПК в дію (до 1 січня 1999 р.), але з яких-небудь причин, що розглядаються податковими органами або судом після названої дати.

Необхідно враховувати, що презумпція невинуватості поширюється тільки щодо притягнення особи до відповідальності за податкове правопорушення. До процедури донарахування податку (податкової недоїмки) даний принцип не застосовується.

Наявність у податковому праві спеціальної статті, яка закріплює принципи податкової відповідальності, сприяє правильному розумінню сучасної фінансової політики держави і правильної орієнтації суб'єктів податкових відносин в сфері податково-правового регулювання.

Законодавче встановлення принципів податкової відповідальності сприяє забезпеченню правильного практичного застосування законодавства про податки і зборах, стабільності фінансової політики держави, дотримання прав і майнових інтересів усіх суб'єктів податкових відносин. Норми-принципи справляють значний вплив і на правотворчий процес, оскільки при реформуванні податкових відносин законодавець повинен керуватися не тільки майновими інтересами державної казни, але і інтересами платників податків, а також іншими соціально-правовими ідеями, відображеними в принципах податкової відповідальності.

Принципами податкової відповідальності часто керується Конституційним судом РФ, приймаючи постанови з питань оподаткування.

У механізмі правового регулювання податкових відносин принципи податкової відповідальності виконують регулятивну, превентивну та охоронну функції.

Всі принципи податкової відповідальності взаємопов'язані і взаємозалежні: недотримання одного принципу неминуче спричинить порушення іншого, і, як наслідок, відбудеться перекручування сутності відповідальності за порушення законодавства про податки і зборах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Співвідношення кримінального покарання з кримінальної відповідальністю. Відмінність кримінального покарання від інших заходів примусу
Податкова відповідальність
Співвідношення права та інших соціальних норм
Співвідношення криміналістики з іншими галузями наукового знання
Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права
Співвідношення кримінально-процесуального права та інших галузей російського права
Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками
Обставини, що виключають відповідальність та звільняють від відповідальності за порушення законодавства про податки і зборах
Принципи податкової відповідальності
Стадії податкової відповідальності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси