Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інтегральний показник якості як характеристика конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність розглядається нами як властивість продукції. Її кількісною характеристикою є різні показники конкурентоспроможності продукції. Основний, найбільш розповсюджений показник конкурентоспроможності - це інтегральний показник якості. Він був запропонований співробітниками ВНДІ стандартизації в 1970-х рр.., а потім стандартизований (2).

Інтегральний показник якості продукції (I) являє собою відношення сумарного корисного ефекту від використання продукції за призначенням (Пе) до сумарних витрат на її створення (Зп) та експлуатацію (Зе), тобто

(1)

Наприклад, у шинній промисловості інтегральний показник визначається як відношення показника пробігу ("мати") до собівартості або ціною шини.

Для пральної машини він розглядається як відношення кількості випраної білизни за весь термін служби до сумарних витрат, що складаються із собівартості та витрат на ремонт та оплату споживаної електричної енергії.

Надалі ми додамо інтегральному показнику більш широке значення, розуміючи під ним відносну характеристику, яка визначається відношенням комплексного показника якості (U), що відображає корисність продукції, до ціни споживання (Σ), що складається з продажної ціни і витрат споживача при експлуатації:

(2)

Саме таким порівнянням керується пересічний споживач, вибираючи необхідний йому товар з набору товарів-аналогів. Саме співвідношенням якість/ціна широко оперують споживчі організації в нашій країні і за кордоном, визначаючи рейтинг товарів виходячи з їх конкурентоспроможності.

"Якість" і "конкурентоспроможність", безумовно, терміни не тотожні. Термін "інтегральний показник" - це "місток" між ними.

Оскільки сутність поняття "конкуренція" - це суперництво, то виникає необхідність у використанні відносного показника конкурентоспроможності - рівня конкурентоспроможності.

Рівень конкурентоспроможності продукції - це відносна кількісна характеристика.

В основу визначення терміна можна покласти формулу, яка була запропонована А. Н. Литвиненко і А. М. Татьянченко, які на початку 1980-х рр. провели глибоке дослідження конкурентоспроможності машинно-технічної продукції і запропонували розуміти під конкурентоспроможністю характеристику товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента як по ступені відповідності конкретної суспільної потреби, так і по витратам на її задоволення" [115].

Якщо зазначену формулювання взяти за основу і "прив'язати" її до моменту часу, то вийде точний і ємне визначення терміна: рівень конкурентоспроможності товару - відносна характеристика товару, що відображає в розглянутий період часу його відмінність від товару-конкурента як по ступені відповідності суспільним потребам, так і за витратами на їх задоволення.

Рівень конкурентоспроможності (К) визначається за наступною формулою:

(3)

де I0 - інтегральний показник оцінюваної продукції; Ia - інтегральний показник продукції-аналога.

Якщо К > 1, то оцінювана продукція перевершує продукцію-аналог.

В табл. 1 наведене зіставлення конкурентоспроможності американського та вітчизняного ракетних носіїв (див. [45]).

Таблиця 1

Показники ракет-носіїв

Показники

Типи ракет

"Шаттл" (США)

"Енергія" (СРСР)

Вантажопідйомність, т

24

100

Вартість, млн дол.

360

66,3

Інтегральний показник, т/млн дол.

0,067

1,5

З даних табл. 1 випливає, що рівень конкурентоспроможності "Енергії" приблизно дорівнює 21.

Для наочного зіставлення товарів з конкурентоспроможності, оціненої за інтегральним показником, застосовують прямокутну (декартову систему координат, в якій, як правило, на вертикальній осі представляють якість (комплексний показник якості), а на горизонтальній - ціну (продажну ціну або ціну споживання). В рамках системи викреслюється прямокутник з чотирма секторами - квадрантами. Зазначений спосіб графічного подання конкурентоспроможності, який показує положення об'єкта відносно аналогів, називається позиціонуванням об'єкта (рис. 3).

Рис. 3. Конкурентне позиціонування товарів

Сектори: 1, 3 - товари з проміжними значеннями конкурентоспроможності; 2 - товари з високою конкурентоспроможністю; 4 - товари з низькою конкурентоспроможністю; - положення ракети "Енергія";- положення ракети "Шатл"

Конкурентна перевага товару - якісна і (або) вартісна характеристика, що показує перевагу даного товару над товарами-конкурентами в задоволенні потреби набувача. Перевага може виражатися безпосередньо у вигляді критерію конкурентоспроможності або в опосередкованій формі - через фактори: поліпшену упаковку, сировину, технологію та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Якість продукції: поняття та показники
Метод оцінки якості продукції за її найважливішого показника
Метод інтегральної оцінки рівня якості продукції
Вибір номенклатури показників якості продукції
Коротка характеристика фізико-механічних методів визначення показників якості
Якість і конкурентоспроможність: поняття та методичні підходи до оцінки
Характеристика термінів, пов'язаних з поняттям "конкурентоспроможність товарів і послуг"
Коротка характеристика хімічних методів визначення показників якості товарів
Конкуренція і якість продукції
Загальна характеристика споживчих показників якості товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси