Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процес управління: предмет, засоби, результати

Процес управління як сукупність окремих видів діяльності, спрямованих на впорядкування та координацію функціонування і розвитку організації та її елементів в інтересах досягнення поставлених перед ними цілей, вирішує завдання різних рівнів залежно від їх масштабності. Основні з них - тактична і стратегічна.

Тактична задача полягає у підтримці стійкості, гармонійності взаємодії і працездатності всіх елементів об'єкта управління в реальному масштабі часу. Рішення стратегічної задачі забезпечує розвиток і вдосконалення керованого об'єкта, його переклад у якісно і кількісно інший стан у довгостроковій перспективі.

Процес управління характеризується безперервністю, циклічною повторюваністю окремих фаз (див. рис. 1.4), нерівномірністю, інерційністю та іншими ознаками. При цьому реалізація процесів управління вдосконалюється по мірі розвитку самої організації.

Управлінський процес поєднує в собі такі моменти, як управлінський працю, його предмет і засоби і реалізується в певному продукті.

Предметом праці в процесі управління визнається інформація. Вихідна інформація про об'єкт управління та умов його функціонування служить сировинною основою" для підготовки управлінських рішень. При цьому, з одного боку, збільшення часу па збір інформації збільшує її повноту, точність і достовірність, підвищуючи тим самим ймовірність прийняття раціональних управлінських рішень. З іншого боку, затягування в часі процесу збору інформації для прийняття управлінського рішення може знизити (аж до нуля) саму актуальність даного рішення. Особливо помітні такі відставання в ринковій боротьбі, коли можливо не ідеальні, але прийняті швидше конкурентів управлінські рішення дають переваги одним підприємствам перед іншими.

Засобом праці в процесі управління виступають інструменту)! прийняття управлінських рішень, включаючи інструменти аналізу, оцінки, моделювання та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій і можливі їх результатів.

До засобів управлінської праці відноситься все те, що сприяє здійсненню операцій та роботи з інформацією, включаючи засоби:

o аналізу і обробки інформації (наприклад, комп'ютери);

o передачі інформації (наприклад, телекомунікаційні мережі);

o реєстрації інформації (наприклад, принтери). Продуктом (результатом) праці в процесі управління є раціональне управлінське рішення.

Перетворена інформація з урахуванням фаз аналізу, оцінки і інших етапів в кінцевому підсумку набуває форму рішення, що підлягає реалізації. При цьому велике значення має своєчасність прийняття рішень, так і оперативність їх реалізації, оскільки з одного боку, рішення, прийняте із запізненням, втрачає цінність через зниження актуальність розв'язуваної задачі, а з іншого - зволікання з реалізацією рішень призводить до затримки в часі керуючого впливу, а значить до неповного його відповідності фактичної ситуації.

Управлінська праця як один з різновидів розумової праці здійснюється в операторній, евристичної, адміністративно-директивної, редуктивной і контрольно-аналітичній формах.

Управлінська праця в операторній формі припускає збір первинної інформації, її накопичення, передачу інформації різного ступеня обробки і т. д. і здійснюється фахівцями на виконавському (Loïc management) рівні (табл. 1.2).

Евристичний праця зводиться до сукупності дій з аналізу і вивчення тих чи інших проблем, що стоять перед організацією, і розробці на основі цього різних варіантів управлінських рішень соціально - економічних, техніко-технологічних, організаційних і т. д. залежно від складності та характеру самих проблем ця праця виконується керівниками середньої ланки управління (Middle management) і фахівцями виконавського рівня (Low management).

Таблиця 1.2. Розподіл ресурсу часу у менеджерів різних рівнів управління

Розподіл ресурсу часу у менеджерів різних рівнів управління

Адміністративно-директивна форма управлінської праці безпосередньо пов'язана з прийняттям управлінських рішень і здійснюється керівниками вищої ланки управління (Top management). Прийняті управлінські рішення стосовно перспективних напрямів розвитку, організації, координації і розпорядництва, директивно доводяться вищими керівниками до керівників середньої ланки управління. На рівні середньої ланки управління стратегічні доленосні і складні управлінські рішення вищого керівництва редукуються (деталізуються і спрощуються) до рівня компетенції керівників нижчої ланки управління.

По мірі реалізації управлінських рішень керівники середнього рівня управління контролюють і аналізують процес їх виконання на детальному рівні. Більш масштабні контрольно-аналітичні дослідження проводять керівники вищої ланки управління.

Діаграма, що показує динаміку форм управлінської праці за етапами процесу управління, наведена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Динаміка форм управлінської праці за етапами процесу управління

Етапи процесу управління

Рівні управління

Тор management

Middle management

Low management

Виявлення проблеми

-

Евристичний

-

Прийняття рішення про дослідження проблеми

Адміністративно-директивний

Визначення програми досліджень

Евристичний, редуктивна

Збір інформації

-

-

Операторний

Аналіз

-

Евристичний

Евристичний

Планування

Евристичний, адміністративно-директивний

Евристичний

Організація

Адміністративно-директивний

Редуктивна

-

Регулювання

-

Редуктивна

Операторний

Контроль

Контрольно-аналітичний

Контрольно-аналітичний

-

11рииятие рішення про коригування

Адміністративно-директивний

Редуктивна

Коригування

-

Редуктивна

Операторний

Результати реалізації управлінських рішень проявляються у здійсненні функцій управління. Типові питання, що потребують відповіді при прийнятті управлінських рішень, за основними функціями управління наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Типові питання щодо основних функцій управління, що вимагають відповідей для прийняття рішень

Планування

1. Яка місія (призначення) організації?

2. Якими повинні бути цілі організації?

3. Як зміни у зовнішньому середовищі можуть позначитися на майбутньому організації?

4. Яку стратегію і тактику слід обрати для досягнення цілей організації?

Організація

1. Як слід структурувати роботу організації? Які найбільш раціональні розміри блоків виділяються робіт?

2. Як скоординувати функціонування блоків З урахуванням несуперечності та охоплення всіх виконуваних робіт?

3. Які повноваження слід делегувати на кожному рівні управління?

4. Які мають бути зміни

в структурі організації у зв'язку із змінами в навколишньому середовищі?

Контроль

1. Як варто вимірювати результати роботи?

2. З якою періодичністю слід оцінювати результати?

3. Наскільки ефективно досягнення поставлених цілей?

4. У чому причини низької ефективності досягнення поставлених цілей? Які корективи слід внести?

Мотивація

1. Чого потребують підлеглі?

2. В якій мірі ці потреби задовольняються в ході діяльності по досягненню поставлених цілей?

3. У чому причини зміни продуктивності і задоволеності роботою співробітників?

4. Що потрібно зробити, щоб підвищити продуктивність і задоволеність роботою співробітників?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік результатів діагностики і стратегії при проектуванні структури і процесів "як треба"
1 Ст.. Поняття предмета науки управління людськими ресурсами
Забруднення навколишнього середовища електромагнітними випромінюваннями в результаті насиченості Збройних сил радіотехнічними засобами
Управління процесом збору коштів і стосунки з донорами
Результати досліджень і розробок
Введення в навчальний курс: предмет, завдання і наукові основи вивчення історії державного управління
Управління ліквідністю оборотних коштів
Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, катастроф, застосування сучасних засобів ураження
Предмет міжнародної економіки
Процес муніципального управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси