Меню
Головна
Міжнародні економічні відносиниПродуктивні сили і виробничі (економічні) відносиниМатеріалістичне розуміння історії і поняття виробничих...
Класифікація груп: формальні і неформальні групи людей....СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДЕЙ У ГРУПАХШкоду для життя і здоров'я людей
Міжнародні економічні відносиниПродуктивні сили і виробничі (економічні) відносиниМатеріалістичне розуміння історії і поняття виробничих...
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці...Загальне й особливе у розвитку національних типів або систем (моделей)...Моделі прогнозування економічних процесів
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків...Основні поняття математичного моделювання...Нові підходи до поняття "економічна система"
Критерії класифікації облігаційКласифікація та коротка характеристика критеріїв конкурентоспроможностіОсновні критерії класифікації реклами
Основні поняття математичного моделювання...Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків...Економічна теорія та система економічних наук
Поняття сучасного економічного зростання та "економіка розвитку"Антична модель господарського розвитку. Економічний розвиток...Реклама в сучасному суспільстві
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. Економічні відносини між людьми

Взаємодія людей у господарському житті.

Господарська діяльність людей передбачає наявність соціальних зв'язків.

На ці зв'язки істотний вплив мають відносини власності, так як за ними стоять економічні інтереси як окремих людей, груп, так і суспільства в цілому.

Економічний інтерес - це спонукальний мотив, стимул людської господарської діяльності в певному напрямку.

Серед величезної кількості фактів, явищ, зв'язків об'єктивного характеру можна виділити найбільш суттєві, що визначають дії і розвиток багатьох господарських процесів і навіть економіки в цілому. Їх прийнято називати економічними законами.

Економічний закон - це об'єктивно необхідні, стійкі та масово повторювані зв'язки і взаємозалежності між явищами і процесами, що відбуваються у господарській діяльності людей.

Економічні відносини та їх структура.

Об'єктивні економічні закони являють собою ядро економічних відносин.

Економічні відносини - відносини між людьми, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ і послуг.

Існують три групи носіїв економічних відносин в ринковій Економіці: а) виробники і споживачі; б) продавці і покупці; в) власники та користувачі благ. В цілому економічні відносини між людьми характеризують їх майнове становище в суспільстві.

Лекція 6. Види і моделі економічних систем

Поняття економічної системи.

Економічна теорія завжди розглядає господарство як економічну систему.

Економічна система - це упорядкована структура зв'язків між людьми щодо виробництва і споживання матеріальних благ і послуг.

В економічній системі завжди існують три основні суб'єкти економіки: домогосподарства, фірми та держава.

Критерії класифікації.

Економічні системи можна класифікувати за різними ознаками:

- за функціональним призначенням;

- галузевим набору;

- воспроизводственному підходу;

- інституціонального складу;

- соціальним змістом.

Структурні елементи економічної системи знаходяться в динамічному взаємодії, формуючи пропорції економічної системи.

Економічні пропорції - це кількісне співвідношення окремих частин в рамках всієї економічної системи.

Зміна пропорцій можна відстежити за допомогою індексного методу, рекомендованого економічною комісією ООН:

де Із - індекс зміни пропорцій; а - процентна частка сектора 7 в економічній системі;у2 - /, - період, за який розраховується зміна пропорції між секторами.

Типи економічних систем.

У самому загальному вигляді можна виділити три основних типи економічних систем.

При традиційній системі в економіці сильні національні історичні традиції і звичаї господарювання, яким присуши натуралізація господарської діяльності і становість.

При планово-господарській системі держава регламентує господарську діяльність.

При ринковій системі центральну роль відіграє не держава, а ринок. В цілому ця система заснована на приватній власності і вільній конкуренції виробників і споживачів.

Моделі сучасної економічної організації суспільства.

Сучасна економічна система переважної більшості цивілізованих країн базується на ринкових відносинах. Діє ряд моделей такої організації господарства. Вони носять назви тих країн, в яких реалізовані найбільш повно (рис. 6.1).

Перераховані моделі сучасних економічних систем господарювання нерідко доповнюються проміжними варіантами: німецьким, французьким, південнокорейським та ін.

Зміст основних моделей сучасної економіки

Рис. 6.1. Зміст основних моделей сучасної економіки

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Міжнародні економічні відносини
Продуктивні сили і виробничі (економічні) відносини
Матеріалістичне розуміння історії і поняття виробничих відносин
Класифікація груп: формальні і неформальні групи людей. Управління взаємодією
СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДЕЙ У ГРУПАХ
Шкоду для життя і здоров'я людей
Міжнародні економічні відносини
Продуктивні сили і виробничі (економічні) відносини
Матеріалістичне розуміння історії і поняття виробничих відносин
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Загальне й особливе у розвитку національних типів або систем (моделей) капіталізму
Моделі прогнозування економічних процесів
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем
Нові підходи до поняття "економічна система"
Критерії класифікації облігацій
Класифікація та коротка характеристика критеріїв конкурентоспроможності
Основні критерії класифікації реклами
Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Економічна теорія та система економічних наук
Поняття сучасного економічного зростання та "економіка розвитку"
Антична модель господарського розвитку. Економічний розвиток античних товариств
Реклама в сучасному суспільстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси