Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальнонаукові підходи і методи дослідження

Загальнонаукові підходи і методи дослідження отримали широкий розвиток і застосування в науці XX ст. Вони виступають в якості своєрідної проміжної методології між філософією та фундаментальними теоретико-методологічними положеннями менеджменту та теорії організації. До общенаучным поняттям найчастіше відносять такі терміни, як інформація, модель, структура, функція, система, елемент, оптимальність, вірогідність та ін.

У систему загальнонаукових методів менеджменту та теорії організації входять також спостереження, аналіз і синтез, індукція і дедукція, традиції, аналогії, поєднання історичного і логічного, сходження від абстрактного до конкретного і т. д.

Характерними рисами загальнонаукових понять являються по-перше, "сплавленность" в їх змісті окремих властивостей, ознак, понять ряду приватних павук і філософських категорій. По-друге, можливість їх формалізації, уточнення засобами математичної теорії, символічної логіки.

На основі загальнонаукових понять і концепцій формулюються відповідні методи і принципи пізнання, які забезпечують зв'язок і оптимальну взаємодію філософії зі спеціально-науковим знанням та його методами. До числа загальнонаукових принципів і підходів відносяться системний і структурно-функціональний, кібернетичний, ймовірнісний, моделювання, формалізація і ряд інших.

Найбільший розвиток, в тому числі у застосуванні до менеджменту та теорії організації, отримав системний підхід. Саме системний підхід дозволяє розглянути організацію як систему, як ціле, адже основний його принцип-це принцип інтеграції. Від пего відбувається ланцюг похідних принципів, головні з яких - цілісність об'єктів і комплексність їх аналізу.

Тенденції розвитку науки підводять дослідників до необхідності розробки системного підходу на основі діалектичної як єдиної загальнонаукової методології, що має дійсно нові можливості.

Незаперечною перевагою діалектичного методу є орієнтація на розкладання об'єкта на протилежності, пошук джерела його саморуху у внутрішніх протиріччях. В діалектичному освітленні об'єкт виглядає напруженим, мінливим. Основа його функціонування - взаємодія суперечливих властивостей одночасно йому притаманних. Поєднання цих двох способів аналізу дійсності - дуже актуальне і не цілком вирішене па сьогодні питання. Але можна вважати безперечною перевагою використання їх в єдності, у взаємодії.

Системний підхід на основі діалектичної полягає в розгляді об'єкта в напруженому рівновазі, тобто через виділення в ньому істотних протиріч як основи його розвитку. Зрозуміло, такий підхід приймає як аксіому те, що протиріччя неминучі і природні для складних, багатовимірних систем.

Системний підхід знає один головний спосіб аналізу об'єкта через розкладання його на підсистеми. У центр уваги висуваються структурні зв'язки об'єкта, взаємодію його складових частин. Діалектика ж вводить інший принцип аналізу об'єкта - через його різноякісність, тотожність у багатозначності. Інакше кажучи, один і той же об'єкт в один і той же час володіє істотно різними, багато в чому протилежними якостями. Без такого способу аналізу об'єкта іноді просто не можна обійтися. Скажімо, неможливо конструювати автомобіль тільки як транспортний засіб, відволікаючись від яке зазнає на нього споживачем функції соціального престижу, хоча, звичайно, ці функції в чомусь протилежні.

Системний підхід на основі діалектичної передбачає визначення внутрішньої суперечливості складної системи як цілого. Саме такий цілісної, але складною, суперечливою системою є організація.

Зауважимо, що системний підхід на основі діалектичної аж ніяк не є якась нова загальнонаукова методологія. Навпаки, вся суть тут в закономірному поєднанні уже склалися і широко поширених прийомів побудови наукового знання. Це природна та позитивна тенденція.

Більш докладно системний підхід буде розглянуто в розділі II.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методологічні підходи та методи дослідження.
Загальнонауковий рівень методології педагогіки
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Загальнонаукові методи прийняття управлінських рішень
Методи і підходи, що застосовуються при дослідженні системи державного та муніципального управління
Підходи і методи оцінки інтелектуальної власності і нематеріальних активів
Якісні методи досліджень
Основні методи дохідного підходу
Класифікація маркетингових досліджень за схемою проведення
"Акмеологічний підхід у дослідженні розвитку професіонала
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси