Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управлінське консультування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Етапи розвитку консалтингових послуг в Росії. Особливості консалтингу в Росії, тенденції і перспективи його розвитку

В Росії значну роль відіграли реформи державного управління Петра I, що позначилося на різних галузях управлінської діяльності. Цікаві рекомендації керівнику виробництва того часу: "Управителю, по закінченні кожного року, а саме в грудні місяці, про припасах і працівників потрібно складати відомості не пізніше, як 20-го числа, щоб про покупки припасів на ярмарках і про інше можна розсудити, і визначення, не втрачаючи часу, вчинити. А якщо оних на те число подано не буде, то за оне з управителя за кожен день утримати належить по гривні".

Консалтингова діяльність зародилася в нашій країні в середині 20-х рр. минулого століття і зробила істотний вплив на формування теорії і вдосконалення практики управління. Витоки управлінського консультування беруть початок у концепції наукової організації праці (НОТ) 20_30-х рр.., коли Інститут техніки управління при Наркоматі РКИ займався консультаційною діяльністю.

Консалтингова діяльність активно розвивалася в 50-ті рр. і була практично закрита в більш пізній період.

У 1971 р. була прийнята Комплексна програма подальшого поглиблення і вдосконалення співпраці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції, де особливо акцентувався процес обміну виробничим досвідом між країнами - членами РЕВ. У Міжнародному науково-дослідному інституті проблем управління (МНИИПУ, Москва) було підготовлено декілька описів досвіду господарської діяльності ряду передових підприємств країн РЕВ, а саме організація науково-технічного розвитку та створення конкурентоспроможності продукції і практики управління інноваціями.

У 1976 р. за Радянської соціологічної асоціації була створена секція соціології організацій, яка стала джерелом формування управлінського консультування.

Крім того, центром формування управлінського консультування в Радянському Союзі стала Естонія завдяки тісним зв'язкам і взаємодії з Фінляндією.

Першими стали називати себе консультантами по управлінню саме естонці (Яак Лейманн, Мадіс Хабакук, Рауль Юксвярав). Інші називали себе соціологами або фахівцями з наукової організації праці, або економістами, або навіть, був час, фахівцями з адміністративного права. Перше офіційне використання виразу "консультант з управління" відбулося 19 серпня 1982 р. в газеті "Правда".

На промислових підприємствах Радянського Союзу планово здійснювалися госпдоговірні роботи за участю провідних викладачів вузів. Більшою мірою вони носили технічний характер, але в них присутня і управлінська складова.

Роль консультантів також виконували працівники численних галузевих НДІ і проектно-конструкторських організацій.

В цілому в СРСР був накопичений значний досвід по управлінському консультуванню. У цьому напрямку плідно працювали спеціалізовані центри рр. в Таллінні, Москві, Ленінграді, Києві, Новосибірську та ін. У 80-ті рр. радянськими і болгарськими фахівцями проводилися спільні розробки з практичного експериментування методів діагностичного аналізу та управлінського консультування.

Тоді ж на підприємствах почали відроджуватися служби наукової організації праці (НОТ), спочатку націлені на вирішення питань підвищення ефективності праці та управління. За змістом вони найбільш близькі до служби внутрішніх консультантів (СВК) в США.

Як самостійний вид ділових послуг консалтинг почав розвиватися паралельно з соціально-економічними реформами.

У розвитку ринку консалтингових послуг в регіонах за останні 20 років можна виділити три етапи.

Перший етап - з кінця 80-х рр. за перше півріччя 1992 р. - період ломки всіх десятиліттями усталених принципів управління радянськими підприємствами. Зростання економічної самостійності підприємств, демократизація управління породили розгубленість керівників, їх нездатність впоратися зі зростаючими труднощами. Це призвело до динамічного зростання попиту на консалтингові послуги. Ці послуги в основному полягали у сприянні переоцінці цінностей і зміни життєвих і управлінських стереотипів керівниками і працівниками. Найбільше значення мали технології процесного консультування, управління змінами, в першу чергу Organization Development. Період закінчився внаслідок високої інфляції і втрати платоспроможності підприємствами у середині 1992 р.

Другий етап - з II півріччя 1992 р. до початку XXI ст. Приватизовані підприємства переживали кризу, який часто закінчувався банкрутством, але оплачувати послуги з управлінського консультування їм було нічим, тому попит був малий. У той же час в столиці розвивався великий бізнес, залучаючи вітчизняні та іноземні консалтингові компанії і створюючи швидкий ріст ринку консалтингових послуг. Однак більша частина консалтингових компаній у регіонах просто зникла, не маючи замовлень. Найбільш великі регіональні клієнти (АвтоВАЗ і ін) також користувалися послугами столичних і закордонних консультантів. Для регіональних консалтингових компаній найбільш перспективним ринком на цей період стали державні та муніципальні замовлення. Розвивалися також компанії, які надають консультаційні послуги у вузьких областях: юридичне, податкове консультування, розробка бізнес-планів - але це не було управлінським консультуванням. Експертні методи рішуче витіснили процесний консалтинг.

У 1991 р. секція соціології організацій виділилася з Радянської соціологічної асоціації в самостійну Асоціації консультантів з управління та організаційного розвитку (АКУОР). У 1992 р. виникла перша школа консультантів з управління в структурі Академії народного господарства при Уряді Російської Федерації, яка стала на регулярній основі два рази на рік випускати два з невеликим десятка фахівців з дипломом державної академії. З усіх цих джерел поступово сформувався такий напрям, яке стало вбирати в себе все нові і нові напрямки, наприклад організаційне консультування. В цю область стали входити економісти і юристи. За деякими оцінками, зараз в Росії приблизно 10 тисяч осіб тих, хто себе називає консультантами по управлінню.

Третій етап - з початку нового століття по сьогоднішній день - період спочатку повільного і потім все швидшого зростання попиту на консалтингові послуги. Підприємства отримали необхідну платоспроможність для оплати цих послуг, а зростання професіоналізму менеджерів привів до усвідомлення того факту, що власними силами розробити та реалізувати стратегію розвитку, систему мотивації персоналу, раціональну схему бізнес-процесів і т. д. неможливо. Попит на експертні послуги поступово доповнюється попитом на процесне консультування. Найбільш швидке зростання виявився в секторі ІТ-консалтингу, так як було усвідомлено, що в новому столітті без інформаційних технологій управляти бізнесом неможливо. Управлінське консультування поки серйозно відстає у розвитку від 1Т, але зростання попиту очевидний, і він напевно породить пропозицію.

В умовах економічного зростання і загострення внутрішніх протиріч російського консалтингового ринку назріла необхідність управління професійною діяльністю, зокрема, якістю наданих послуг консультантами та його відповідності встановленими цінами. Для цих цілей у 2003 р. був створений Національний інститут сертифікованих консультантів з управління (НИСКУ). Цей інститут (Президент - д. філос.н., проф. А. В. Гожу) з 2004 р. здійснює процедуру сертифікації російських консультантів згідно з Амстердамським стандартом. Ця робота проводиться під патронажем Міжнародної ради інститутів управлінського консультування (ІСМСІ). З 2004 по 2010 р. було сертифіковано більше 30 російських консультантів з управління.

У тісній співпраці з НИСКУ працює Школа консультантів з управління Академії народного господарства (АНХ) при Уряді РФ. Головна особливість навчання у школі - передача методів, технологій, процедур і навичок консультування. Випускник ШКУ отримує державний диплом, що засвідчує його право займатися професійною діяльністю у сфері управлінського консультування.

В даний час в Росії діє більше десятка професійних консультаційних об'єднань, а номінально існуючих - набагато більше. Серед них:

- Асоціація компаній-консультантів у сфері зв'язків з громадськістю (АКОС);

- Асоціація консультантів з підбору персоналу;

- Асоціація консультантів з економіки і управління (АКЭУ);

- Асоціація консультаційних компаній (АСКОНКО);

- Асоціація організаційної психології;

- Ділова асоціація працівників маркетингових інформаційних консалтингових служб (ДАРМИКС);

- Клуб бізнес-тренерів;

- Міжрегіональна громадська організація тренерів і консультантів ИНТЕРТРЕНИНГ;

- Московський методологічний гурток (ММК) та Фонд їм. Р. П. Щедровицького;

- Московський методолого-педагогічний гурток;

- Національна гільдія професійних консультантів (НГПК);

- Національний інститут сертифікованих консультантів з управління (НИСКУ);

- Національний інформаційно-маркетинговий центр послуг для бізнесу;

Некомерційна організація "Асоціація розвитку фінансових комунікацій та відносин з інвесторами" (НВА "АРФИ");

- Некомерційне партнерство "Гільдія маркетологів";

- Палата податкових консультантів Росії - професійне співтовариство консультантів з податків і зборів;

- Проект "МетаКонсалтинг";

- Професійна асоціація російськомовних коучів;

- Російська асоціація бізнес-освіти (РАБО);

- Російська асоціація маркетингу (РАМ);

- Російська асоціація ринкових досліджень (РАРИ);

- Російська асоціація управління проектами (СОВНЕТ);

- Союз незалежних бізнес-тренерів, консультантів і коучів;

- Спілка професійних аудиторських організацій.

Директором Сибірської школи консультантів Н.І. Плотніковим на основі дослідження стандартів провідних світових асоціацій і федерацій консалтингу розроблено Кодекс професійної поведінки консультанта з управління та основні стандарти діяльності некомерційного партнерства професійних консультантів "Консалтинг Сибіру", а у 2002 р. видано довідково-методичний збірник "Знайти консультанта" в рамках спеціального проекту названого партнерства.

З початком світової фінансової кризи в кінці 2008 р. професійні об'єднання консультантів, як і весь консультаційний ринок, опинилися в нових непростих умовах, які змусили їх істотним чином переглядати свою діяльність.

Більшість експертів, опитаних в ході підготовки даного матеріалу, погодилися з тим, що об'єктивна потреба в інтеграції у період кризи зросла. В умовах, коли для компаній та індивідуальних консультантів постало питання виживання, вони усвідомили переваги об'єднання. Посилилося прагнення до спілкування, нових контактів. Все це призвело до появи на ринку нових консалтингових асоціацій.

З 2008 р. існує Асоціація консалтингових компаній Росії (АСКОНКО), основні цілі якої - сприяння підвищенню якості консультаційних послуг та захист інтересів розвивається консалтингового ринку. АСКОНКО також веде цілеспрямовану роботу по приєднанню до Європейської федерації асоціацій управлінського консультування (FEACO).

Більшість експертів дивляться в майбутнє з обережним оптимізмом. У міру подолання кризових явищ в економіці зростатиме потреба в дійсно професійних консультантів, здатних запропонувати реальні механізми підвищення ефективності бізнесу. Консультаційний співтовариство, без сумніву, осмислить уроки кризи і почне роботу на новому якісному рівні.

За словами генерального директора Національної гільдії професійних консультантів (НГПК) Ст. Л. Чукиной, сьогодні вже постає питання спеціалізації, позиціонування різних спільнот. Посилюється конкуренція між асоціаціями, але зростає і диференціація. Це дає додаткові можливості консультантів, робить ринок більш цивілізованим.

Це цікаво ERCC.RU -сайт рейтингу російських консалтингових компаній.

ERCC.RU - єдиний рейтинг консалтингових компаній з Російської Федерації та країн СНД. Проект призначений для консалтингових компаній, що бажають вступити в гонку за першість не тільки за підсумками рейтингів ЗМІ, але і за відвідування сторінок веб-сайтів. Користувачі Інтернету можуть самостійно і об'єктивно оцінити діяльність консалтингових компаній.

Рейтинг консалтингових компаній ERCC.RU здійснює збір, аналіз і надання статистики відвідуваності ресурсів учасників рейтингу, а також облік кількості переходів з рейтингу на сайти учасників, кількості відгуків про сайтах учасників, зроблених відвідувачами і середнім балом, виставленому відвідувачами сайтів учасників.

На сайті можна знайти детальну інформацію про консалтингу, консультуванні, менеджменту, компаніям консалтингу, сайтів і ресурсів з консалтингу, а також статті про консалтингу, відомості про виставках, заходах з консалтингу, глобальну статистику відвідуваності консалтингових ресурсів, посилання на консалтингові сайти.

Нещодавно з'явилося і вже виділилася в окремий напрям бізнесу консалтингове брокерство. Існуючий на Заході "консалтинг з підбору консультантів" вже починає застосовуватися в Росії. Брокери консалтингових послуг проводять презентації консалтингових компаній з коротким резюме програм, умов, термінів і цінових очікувань виконавця, підбирають необхідну консалтингову компанію або індивідуальних консультантів, супроводжують договори протягом всього терміну їх дії, представляють інтереси клієнта на ринку консалтингових послуг, проводять навчання та разові тренінги. В даний час такі підходи розробляє Національна гільдія професійних консультантів (НГПК).

Розвитку ринку консалтингу також сприяють такі тенденції в економіці Росії, як:

- збільшення платоспроможності клієнтів;

- підйом економіки, що характеризується зростанням конкуренції, викликає потребу в розробці стратегії, комплексу маркетингу та ін.;

- перерозподіл власності, що викликає потребу в реструктуризації;

- структурні перетворення в економіці;

- наявність складних виробничих і управлінських структур "радянських часів", що приводять до збільшення витрат, ускладнення взаємодій тощо;

глобалізація іноземним компаніям, які приходять на російський ринок, абсолютно необхідний консультант зі знанням російської специфіки;

- вихід на світовий ринок вітчизняних компаній, що викликає необхідність залучення консультантів, які зможуть допомогти компанії бути конкурентоспроможною на міжнародному ринку;

- вступ Росії до СОТ.

Звернення до послуг консультантів приносить російським підприємствам позитивні результати. Так, за даними Ради по антикризовим програмам, за три роки лише за рахунок спілкування з консультантами без додаткового фінансування ситуація:

- покращилася для 75% підприємств;

- не змінилася - для 20;

- погіршилася - лише для 5%.

Аналіз структури ринку консалтингових послуг у Росії вказує на наявність наступних сегментів:

- індивідуальні приватні консультанти;

- відділи консалтингу в кадрових або маркетингових агентствах;

- дрібні консалтингові фірми (від 3 до 7 співробітників);

- великі російські консалтингові компанії (30 і більше осіб);

- західні консалтингові компанії з великим числом співробітників (їх представництва в Росії розрізняються за величиною).

В залежності від займаної ніші на ринку розрізняють три типи консалтингових компаній:

1. Фірми, що спеціалізуються на вирішенні проблем декількох великих клієнтів (як правило, природних монополістів).

2. Фірми, що створюються великими структурами для вирішення своїх внутрішніх проблем і працюючі на декількох корпоративних клієнтів (наприклад, компанія СИБИНТЕК, спочатку здійснювала весь комплекс ІТ-підтримки НК ЮКОС).

3. Незалежні приватні фірми, що діють на конкурентному ринку і взаємодіючі з численними підприємствами середнього та малого бізнесу, як правило, на разовій основі.

Це цікаво - досвід компанії РМ Expert.

Компанія РМ Expert, що входить до групи "Армада" (ММВБ-РТС: ARMD), підтвердила ефективність власної Системи менеджменту якості (СМЯ), отримавши міжнародний сертифікат ISO 9001:2008.

В кінці 2011 р. компанія РМ Expert пройшла повторну сертифікацію на відповідність СУЯ вимогам стандарту ISO 9001:2008. СМК компанії була впроваджена і визнана такою, що відповідає стандарту ISO 9001 в 2008 р. Повторна сертифікація - обов'язкова умова для будь-якої компанії, що бажає зберегти отриманий статус.

Сертифікаційний аудит здійснювала компанія SGS (Міжнародна організація по стандартизації), яка є світовим лідером на ринку контролю, експертизи, випробувань і сертифікації.

Проходження сертифікаційного аудиту де-факто є гарантією високої якості самої СМЯ і всіх послуг, які надає РМ Expert в області консалтингу, аутсорсингу та навчання фахівців.

Отже, структура російського ринку консалтингу все більше наближається до західної, де основними видами послуг є стратегічний, фінансовий та IT-консалтинг. Росія дуже близько підійшла до європейського рівня по частці на ринку послуг в області IT. Інформаційні технології принесли понад 30% доходу консалтинговим компаніям. З них близько 20% були отримані від системної інтеграції та інших програмних розробок і більше 10% - від управлінського консультування в області IT. Останнім часом в області IT-консалтингу намітилася тенденція до зміщення акценту з системної інтеграції на управлінське консультування, що пов'язано зі збільшенням обсягу консалтингових послуг в ході впровадження корпоративних інформаційних систем.

Найбільший попит на стратегічне планування і організаційне розвиток спостерігається в галузях з високою конкуренцією. В умовах конкуренції менеджмент підприємств усвідомлює необхідність мати довгострокову стратегію розвитку. В даний час частка виручки міжнародних консалтингових компаній в Росії в цьому напрямі становить від 30% в Accenture і до 100% у McKinsey. У російських компаній на частку стратегічного планування та організаційного розвитку сьогодні доводиться поки що тільки 10-15% сукупної виручки.

Це цікаво - кількість консалтингових фірм в Москві і Санкт-Петербурзі:

За даними сайту msk.treko.ru кількість зареєстрованих на сайті консалтингових фірм в 2012 р. склало в Москві 2098 компаній, в Санкт-Петербурзі - 2120 компаній.

Однак, незважаючи на високу динаміку розвитку, зміна ставлення до консультантів у Росії, інші позитивні зрушення, експерти сходяться на думці, що російський ринок консалтингових послуг не є зрілим і досі перебуває в стадії становлення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПІДХОДИ ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ. МЕТОДОЛОГІЯ КОНСАЛТИНГУ
Перспективи і напрями розвитку менеджменту
Загальні правові інститути процесуального права в інформаційному суспільстві: тенденції та перспективи розвитку
Кримінальний процес Росії: історія та перспективи розвитку
Форми міжнародного поділу праці та тенденції його розвитку на сучасному етапі
Основні тенденції розвитку банківської системи Росії
Основні тенденції та напрямки розвитку провідних країн світу після другої світової війни
Основні тенденції в розвитку світового капіталістичного господарства на рубежі ХІХ-ХХ ст.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА І ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Маркетинг консалтингових послуг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси