Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процес прийняття маркетингового рішення

Основними функціями фірми є такі, як виробнича, збутова, кадрова, функції забезпечення матеріально-технічними ресурсами, ведення бухгалтерського обліку і т. д.

Головна відмінність функції маркетингу від інших функцій фірми полягає в тому, що функція маркетингу спрямована на вивчення попиту, організацію збуту і отримання прибутку. З урахуванням цього основною функцією маркетингу є створення, формування, розвиток і задоволення попиту з урахуванням мінливих потреб.

Функція маркетингу включає такі підфункції: маркетингові дослідження, планування випуску і асортименту, ціноутворення, збут і розподіл, просування товару і маркетинг-менеджмент (див. таблицю).

Приблизна структура функції маркетингу

п/п

Підфункції

маркетингу

Зміст маркетингової діяльності підприємства

1

2

3

1

Маркетингові

дослідження

Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища

Аналіз міжнародних ринків

Дослідження ринку товарів і ринку ресурсів

Дослідження продажів і потреб

Дослідження розподілу продукції та реклами

Дослідження товару і упаковки

Збір і обробка інформації

Вивчення конкурентів та бенчмаркінг

Прогноз попиту і продажів і т. д.

2

Планування випуску і асортименту

Розробка товарної політики

Визначення асортиментної структури виробництва

Поліпшення якості та конкурентоспроможності товару

Розробка нової продукції і т. д.

3

Ціноутворення

Розробка тактики і стратегії формування цін

Обґрунтування цін на різних етапах життєвого циклу товару

Розробка механізму зміни поточних цін

Аналіз цін конкурентів Прогнозування цін на нову продукцію і т. д.

4

Збут і розподіл

Розробка політики збуту та розподілу товарів

Організація збуту через розподільну мережу

Вибір каналів збуту та перевезення вантажів

Визначення товарообороту і торговельних бюджетів

Аналіз збуту та контроль фізичних потоків у системі розподілу

5

Просування (реклама і стимулювання збуту)

Розробка політики в області рекламної діяльності і стимулювання збуту

Обґрунтування ефективних інструментів і методів стимулювання збуту

Координація дій торгових агентів

Обґрунтування системи просування товару

Заохочення споживачів Організація реклами і стимулювання збуту

6

Маркетинг-

менеджмент

Організація управління маркетингом і контролінг

Формування структур служби маркетингу

Оптимізація управлінських рішень

Оцінка ефективності діяльності служби маркетингу

Усі функції маркетингу здійснюються з метою підготовки і прийняття ефективних маркетингових рішень для забезпечення стійкої діяльності підприємства.

У цьому зв'язку під процесом прийняття маркетингового рішення розуміється вся сукупність (послідовність) процедур, що призводять до вирішення маркетингової задачі.

Маркетингова діяльність завжди пов'язана з пошуком оптимального рішення в процесі взаємодії виробника і споживача (постачальника і замовника). Тому більшу частину маркетингових рішень правомірно відносять до класу складних управлінських рішень.

Процес прийняття маркетингового рішення ґрунтується на двох найважливіших напрямках теорії прийняття рішень: теорії прийняття раціональних рішень та психологічної теорії прийняття рішень.

Перше напрям дає можливість відповісти на питання:

• Як приймати раціональні рішення?

• Які альтернативи оптимальні?

Маркетингові рішення в цьому випадку приймаються на основі системного аналізу всіх факторів і можливостей підприємства.

Другий напрямок теорії прийняття рішень дозволяє відповісти на наступні питання:

• Як люди здійснюють вибір?

• Як вони приймають рішення?

Технологія прийняття рішень передбачає підготовку відповідей на наступні питання:

• Що робити (яка кількість і якість товару виробляти)?

• Які потрібні витрати (ресурси)?

• Як робити (за якою технологією)?

• Кому робити (виконавці)?

• Коли робити (терміни)?

• Для кого робити (споживачі)?

• Де робити (місце)?

• Що це дає (який економічний, соціальний, екологічний, технічний ефект можна отримати)?

Для забезпечення високої якості та ефективності маркетингових рішень необхідно дотримувати наступні умови:

• застосовувати наукові підходи і основні положення теорії прийняття рішень;

• вивчати вплив економічних законів на ефективність маркетингових рішень;

• забезпечувати особа, яка приймає рішення, якісною інформацією;

• використовувати ефективні методи аналізу і прогнозування ринку;

• забезпечувати умови порівнянності варіантів рішень;

• дотримуватися правову захищеність прийнятого рішення;

• забезпечувати багатоваріантність рішень;

• використовувати новітні інформаційні технології;

• впроваджувати ефективні системи відповідальності та стимулювання.

При наявності альтернативних варіантів маркетингових рішень необхідно наводити варіанти до порівнянного вигляду і тільки після цього здійснювати порівняння і вибір рішення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ТА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО РІШЕННЯ
Етапи процесу прийняття управлінських рішень і роль менеджерів у них
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Маркетингові рішення
Типологія процесів прийняття рішень
Процес прийняття рішення про купівлю
Процес прийняття управлінського рішення і його структура
Етапи процесу прийняття та реалізації рішень
Основи прийняття управлінських рішень
Моделювання в процесах прийняття і реалізації управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси