Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. ТЕНДЕНЦІЇ, РІЗНОВИДИ, ОСНОВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Основні моделі та еволюція інноваційних процесів

У 90-ті рр. минулого століття наші так звані капітани економіки, керовані американськими консультантами, намагалися здійснити в Росії модель поступального розвитку (іноді звану ліберальної), що відображає (теоретично) напрям (тренд) науково-технічного прогресу (НТП). До чого це призвело, всі відчули на собі: системна криза, який повинен закінчитися, коли економіка країни "повернеться" до рівня 1991 р. Така модель розвитку приведена на малюнку 3 (на малюнку позначено: Е - інтегральний ефект; Т - час).

В ідеальному випадку (в початковий період реформ, коли підключені нові, свіжі сили менеджменту) крива практично збігається з теоретичним напрямом (експонентний ріст). Проте в дійсності крива розвитку швидко приходить до "насичення", згинається під вагою" безлічі проблем в реальній економіці, і при реальних темпах розвитку за названий термін тут можна отримати збільшення ВВП приблизно в 1,6 рази. Головна причина гальмування - відсутність тут інноваційної складової розвитку, що забезпечує достатній рівень конкурентоспроможності на

Модель поступального розвитку

Рисунок 3 - Модель поступального розвитку

ринку. Описана модель властива державам і підприємствам, розвиваються тільки за рахунок наявних власних резервів: корисних копалин, напрацьованого доробку продукції, технологій, на старому обладнанні, старих ринках. З довгострокової практики світового ринку ясно, що з такою стратегією дуже важко, скоріше навіть неможливо, а точніше, передчасно вступ до СОТ.

Для того щоб вступ у СОТ стало вигідно і державі, і підприємствам (суспільству), необхідно зміцнення російських підприємств на світових ринках високотехнологічної продукції. А для цього, як випливає зі світового досвіду, необхідно переходити на модель інноваційного розвитку. Така модель зображена на малюнку 4.

Ділянка кривої тривалістю Струм, званий періодом окупності інвестицій (в інноваційну програму розвитку), визначає відрізок часу, протягом якого підприємство (або держава) спрямовує всі кошти в інноваційну програму, до повної компенсації суми інвестицій, отриманої при цьому прибутком. Якщо це здійснюється в стані кризи, то припиняються всі соціальні виплати,

Модель інноваційного розвитку

Рисунок 4 - Модель інноваційного розвитку

підвищення зарплат, допомог і т. п. Однак по завершенні цього періоду відбувається крутий зростання доходів, і прибуток (або ВВП) може багаторазово перевищити рівень 100%. Це відбувається завдяки тому, що на ринку освоюється нова, більш конкурентоспроможна продукція (або технологія, послуга).

Таким чином, інноваційні програми здійснювалися в повоєнних Німеччини та Японії, у яких, як відомо, економіка була повністю зруйнована. У Німеччині програму розробив і потім очолив її виконання як канцлер Людвіг Ерхард, який прямо заявив своєму народу альтернативу: або поступальний розвиток на 50-60 років, або всім "затягнути пояси" на 10 років. І народ погодився на другий варіант, хоча доводилося відмовлятися від багатьох соціальних благ на весь цей період. У наступні 10 років Л. Ерхард здійснив позитивні соціальні реформи: підвищив всі виплати, обмежив зростання цін на основні продукти, забезпечив пільги для розвитку малого бізнесу і багато іншого. Інноваційна програма повністю себе виправдала: Німеччина досягла свого передвоєнного рівня, а потім вийшла на перше місце в Європі.

То ж "чудо" здійснила Японія - країна, яка не має основних корисних копалин, що імпортує їх. За 20 років

Японія не тільки відновила довоєнний рівень розвитку, але й стала натискати на п'яти" лідерам ринку, а в наступні роки деякий час тримала світова першість по ВВП і вийшла в стійке лідерство за якістю високотехнологічних товарів.

На жаль, в період реформ в Росії досить часто змінювалися прем'єр-міністри, провідні міністри, депутати, або навіть цілком уряд. В цих умовах інноваційна програма означала проведення "непопулярної політики", так як треба було народу пропонувати фактично погіршення умов життя, а умови ці були для більшості на межі (ситуація - аналогічна кризи на підприємстві). Причому з кожним роком тривалість необхідного періоду окупності збільшувалася: якщо в 1990 р. говорили про 500 днями переходу до ринку, то до кінця 90-х рр. для цього вже треба було б 10-15 років.

Однак у Росії є унікальна можливість здійснити інноваційний розвиток, уникнувши "провалу" в кривій, тобто без зупинки соціальних програм. Ця можливість може бути здійснена завдяки, з одного боку, прекрасною економічній кон'юнктурі на нафтовому ринку, а з іншого - стабілізації політичних і внутрішньоекономічних відносин в країні, готовністю її до переходу на інноваційний розвиток, напрацюванням нових підходів, методів ефективного менеджменту.

Побудова такої моделі можна здійснити, якщо при одночасному нарощуванні освоєння сучасних методів, підходів, концепцій і прийомів ефективного менеджменту, забезпечення інвестиційної "бази" за рахунок експортних поставок нафти і газу, тобто при посиленні "поступальної" моделі, паралельно розробити і здійснити інноваційну програму розвитку, в першу чергу для високотехнологічних галузей (обов'язково включаючи енергетику), а потім для інших галузей промисловості, а також аграрного сектора. В результуючої кривої двох цих процесів практично відсутній "непопулярний" період окупності інвестицій завдяки компенсаційного впливу двох моделей.

Така комбінована модель "компенсаційного" поступально-інноваційного розвитку зображена на малюнку 5.

Комбінована модель

Малюнок 5 - Комбінована модель "компенсаційного" розвитку: 1 - крива моделі поступального розвитку; 2 - крива моделі інноваційного розвитку; 3 - результуюча крива "компенсаційного" розвитку)

Однак сумісність цих двох процесів повинна бути забезпечена ретельної опрацюванням стратегії кожного з них, детально по всіх напрямах, враховуючи все різноманіття складових елементів та чинників. Наприклад, інноваційний розвиток неможливий без правового фундаменту: закону про інновації, закону про венчурному інвестуванні, нового законодавства у сфері патентного права (виключає сьогоднішні величезні втрати держави у сфері промислової інтелектуальної власності), нового податкового законодавства та інших (докладніше див. главу 7).

Крім того, переважна більшість російських підприємств вимагають ґрунтовної реконструкції в частині вдосконалення технологій та обладнання, особливо обладнання по переробці і утилізації відходів - у відповідності з світовими стандартами (раз вже ми вступили в СОТ).

Необхідно також реальне використання у вітчизняних організаціях кращих досягнень наукового менеджменту. Наприклад, давно назріла запровадження контролінгу як антикризової системи і одночасно - системи підвищення якості. Контролінг слід вводити повсюдно: в організаціях усіх видів діяльності. А для цього необхідні відповідні законодавчі акти. Наївно вважати, що комбінована модель зложиться сама собою. Для цього потрібна не тільки чітка програма дій, але і грунтовна реструктуризація всієї діючої системи управління для адекватності її інноваційним процесам. Створення адекватної системи менеджменту, що забезпечує дійсну оптимізацію всіх наявних ресурсів, дозволить суттєво підняти ефективність економіки, компенсувати витрати на інноваційний розвиток. Комбінована модель поступально-інноваційного розвитку економіки - один з найбільш реальних шляхів до процвітання країни. Така ж модель може бути використана для ліквідації кризової ситуації на будь-якому підприємстві.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Тенденції розвитку та різновиди
Основні тенденції розвитку управління податковим процесом в зарубіжних країнах
Основні тенденції та напрямки розвитку провідних країн світу після другої світової війни
Основні тенденції в розвитку світового капіталістичного господарства на рубежі ХІХ-ХХ ст.
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Основні моделі освітнього процесу в дитячому садку
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОЦЕС: ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Основні наукові моделі переговорного процесу: метод торгу, теорія ігор, медіація
Моделі механізмів розумових процесів
Розвиток психіки в процесі еволюції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси