Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Залежність логістичного циклу від життєвого циклу товарів

Як було показано в розділі 1 цього підручника, логістика сьогодні не тільки реалізує традиційні для неї транспортно-складські функції, але і в значній мірі впливає па формування конкурентної політики фірми. В рамках парадигми управління ланцюгами поставок її компетенція зросла ще в більшій мірі. Серед функцій БСМ представлена логістична підтримка розробки і доведення продукції до комерційного використання.

Актуальність такої постановки питання пояснюється важливістю появи нових видів продукції для ринкової позиції корпорації та її зростання, що робить розробку нових продуктів пріоритетним напрямком.

В даний час життєві цикли продукції стають все коротшими, що змушує інтенсифікувати процес розробки нової продукції і її доведення до комерційного використання. Для скорочення часу виходу на ринок з новою продукцією корпорація включає в цей процес її майбутніх споживачів і потенційних постачальників матеріалів і комплектуючих виробів.

Обов'язки менеджерів з логістики, які відповідають за розробку нової продукції та її доведення до комерційного використання:

- координація роботи з менеджерами-логістами, що відповідають за відносини з споживачами, і спільна формулювання споживчих запитів;

- координація роботи з відділом матеріально-технічного постачання з відбору потенційних і бажаних постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;

- участь у розробці технології виробництва продукції, формування внутрішньовиробничого логістичного потоку з урахуванням зручності виготовлення продукції, а також можливості її інтеграції в логістичний потік ланцюгів поставок.

Умови пропозиції та терміни виконання замовлень споживачів, прийняті фірмою, можуть змінюватися в залежності від сформованих ринкових можливостей і конкурентної ситуації. Необхідність періодичного перегляду потреб логістики і пропонованих до неї вимог випливає з аналізу схеми життєвого циклу продукту, що відображає умови конкуренції на різних етапах цього циклу.

На рис. 5.4 показані стадії життєвого циклу продукту:

1) впровадження (етап виведення на ринок - період повільного зростання збуту продукту по мірі виходу на ринок. У зв'язку з високими витратами по виходу товару на ринок прибуток практично відсутня;

2) зростання - період активного сприйняття товару ринком і швидкого зростання прибутку;

3) зрілість/насичення ринку - період уповільнення темпів збуту продукту, що викликається досягненням активного сприйняття товару ринком і придбанням його більшістю потенційних покупців;

4) старіння/спад - період різкого падіння збуту і зниження прибутків.

Поряд з чотирма загальноприйнятими етапами, перерахованими вище, на рис. 5.4 представлений і передує етап - розробка продукту. Особливу увагу слід приділити змінам характеру логістичних активностей протягом життєвого циклу продукту. Опишемо ці зміни докладніше.

Етапи життєвого циклу продукту

Рис. 5.4. Етапи життєвого циклу продукту

1. На стадії впровадження нового продукту потрібно забезпечити широку доступність, що, в свою чергу, передбачає достатню гнучкість логістичної системи. Оскільки головна мета впровадження полягає в закріпленні на ринку, на цій стадії передбачається наявність запасів, легко доступних споживачам. Крім того, при плануванні логістичної підтримки нового продукту фірма повинна передбачити можливості швидкого поповнення запасів у належному обсязі. У ситуації з новим продуктом фірма не володіє достовірними даними з минулого про рух запасів, а прогнози можуть носити в кращому випадку ймовірний характер, в силу цього плани поповнення запасів повинні будуватися на основі ймовірностей.

Якщо продукт користується попитом покупців, виникає необхідність у швидкому поповненні запасів. Дефіцит запасів або перебої в поставках у цей період здатні підірвати реалізацію маркетингової стратегії фірми. Якщо ж продукту не вдається завоювати симпатії покупців, то і це з великою ймовірністю стає ясно вже на стадії впровадження. Отже, логістика відіграє помітну роль у загальному комплексі просування товару на ринок. У відсутність продукту надійних ринкових позицій розміри постачань залишаються, як правило, невеликими, а замовлення нерегулярними, бо фірми і їх споживачі захищаються таким чином від можливості опинитися обтяженими запасом потенційно непотрібних товарів. Внаслідок цих особливостей логістичні витрати на стадії впровадження зазвичай дуже високі.

Посилення ролі нових продуктів в стратегії фірми важливо для логістики з наступних причин:

- проектовані ЛЗ повинні бути організовані таким чином, щоб справлятися з широкою різноманітністю продуктів і відповідних одиниць зберігання. По мірі розширення спектру продуктів буде виникати потреба в особливих способах вантажопереробки, транспортування і упаковки, що, природно, зажадає від логістичних систем більшої гнучкості;

- в результаті посилення ролі нових продуктів потрібно обслуговувати безліч ринкових сегментів по різноманітних каналах. З розширенням ринків продукти зазвичай стають більш спеціалізованими, а їх споживачі дробляться на більш дрібні групи. Спеціалізація ринків, як правило, означає, що обслуговування споживачів має вестися за множинним маркетингових каналах. У результаті єдиний обсяг виробленого продукту розподіляється серед все більшого числа таких каналів і, отже, скорочуються можливості консолідувати логістичні операції заради контролю над витратами;

- для успішного просування нових продуктів потрібна чітка орієнтація на потреби і запити споживачів. Розробка нового продукту та його інформаційна підтримка повинні вестися з прицілом па кінцеве споживання, тобто так, щоб потенційні покупці дізналися про властивості продукту і захотіли його придбати. Тривалість життєвого циклу нових продуктів може виявитися недостатньою, щоб окупити витрати на їх розробку. Стосовно до логістики це означає труднощі з прогнозуванням того, яким із продуктів чекає успіх, а які приречені на невдачу, тому слід не підвищувати ризик і не сприяти провалу продукту з-за нездатності забезпечити йому логістичну підтримку на стадії впровадження. З іншого боку, накопичення запасів і проведення логістичних операцій в очікуванні продажу, які в підсумку не відбудуться, можуть обійтися дуже дорого. Таким чином, логістика нових продуктів зводиться до балансування між забезпеченням достатньої логістичної підтримки та надмірної підтримкою на стадії впровадження.

2. Стадія зростання в життєвому циклі характеризується тим, що ринок більшою мірою реагує на даний продукт, і продажу стають більш передбачуваними. В логістиці акценти зміщуються від пріоритетного обслуговування до дотримання рівноваги між сервісом і витратами. Рівень сервісу на цій стадії планується таким чином, щоб забезпечити прогнозні прибутку. Оскільки на стадії росту продукт користується все більшим попитом споживачів, з'являється можливість укладати більше прибуткових угод. Проникнення продукту на ринок прискорюється і основна проблема полягає в тому, щоб продажі відповідали зростаючого ринкового попиту. На цій стадії циклу перед фірмами відкривається можливість перетворити логістику важіль для нарощування прибутків. Ринкова ситуація вимагає менше, ніж коли б то не було, особливих логістичних послуг.

Із сучасними логістичними технологіями досяжний практично будь-який рівень обслуговування, якщо фірма готова за це платити. Фактично багато компаній беруть на себе такі зобов'язання за рівнем сервісу, які перевищують реальні потреби. Важливо, щоб подібні зобов'язання приймалися на основі стратегічного планування, а не випадковим чином. Базовий рівень обслуговування споживачів, що забезпечує логістичну підтримку продукту, встановлюється у відносно сприятливий період бізнесу - на стадії зростання в життєвому циклі продукту.

3. Для стадії зрілості/насичення характерна гостра конкуренція. Ринковий успіх того або іншого продукту зазвичай породжує конкуренцію з боку численних товарів-субститутів. Логістична діяльність на стадії насичення стає більш вибірковою. Конкуренти підвищують базовий рівень сервісу, пропонуючи унікальні послуги, які мають доданою вартістю, в прагненні домогтися лояльності великих (ключових) споживачів. Заради цього на логістику виділяються додаткові витрати.

На зрілому ринку традиційні канали збуту стають складними і заплутаними. Змішана торгівля веде до зміни господарських зв'язків. Кінцевий продукт часто потрапляє у роздрібну торгівлю через різноманітні логістичні структури оптовиків, дистриб'юторів, переробників, а іноді й безпосередньо від виробників. Такі зміни систем доставки вимагають суттєвих коригувань логістичної підтримки. Пристосовуючись до варіативної логістики на стадії зрілості в життєвому циклі продукту, багато виробники та роздрібні торговці відкривають власні розподільчі склади. Це робиться для того, щоб мати можливість обслуговувати різноманітні канали збуту у відповідності з їх потребами. На зміну простій задачі доставки виробленої продукції безпосередньо кільком споживачам приходить безліч альтернативних варіантів розподілу, що відповідають індивідуальним запитам. В умовах варіативної логістики в кожне місце призначення доставляється менший обсяг товарів і кожному конкретному споживачеві виявляються особливі послуги. В результаті, як правило, підвищуються питомі витрати логістики. Конкурентні умови, властиві стадії зрілості, ускладнюють логістичну діяльність і вимагають від неї більшої гнучкості.

4. Для періоду старіння/спаду характерно значне скорочення попиту па продукт, тому вдаються до розпродажу його залишків і одночасно обмежують його поточний розподіл. Від логістики в цей період потрібно підтримувати тривале бізнес, але так, щоб уникнути надмірного ризику у випадку, якщо від продукту доведеться остаточно відмовитися. Таким чином, мінімізація ризику стає більш пріоритетним завданням, ніж зниження питомих витрат логістики.

Схема життєвого циклу продукту, таким чином, добре ілюструє весь спектр типових стратегій логістики, необхідних для пристосування до змін потреб в обслуговуванні, що відбуваються з плином часу. Рівень і характер логістичної підтримки змінюються па протязі всього життєвого циклу продукту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття логістичного циклу. Повний логістичний цикл - цикл виконання замовлення. Складові повного логістичного циклу товару
Концепція життєвого циклу товару
Життєвий цикл товару
Життєвий цикл товару
Стадії та етапи технологічного життєвого циклу товарів
Життєвий цикл і типи організацій
Залежність обсягу продажів від рівня сервісу
Життєвий цикл інформаційних систем
Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази
Життєвий цикл об'єктів нерухомості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси