Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Для характеристики використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників. До перших належать materialootdača, матеріаломісткість, прибуток на рубль матеріальних витрат, коефіцієнт співвідношення темпів зростання об'єму виробництва і матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Materialootdača визначається відношенням вартості виробленої продукції до суми матеріальних витрат. Даний показник характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів. Матеріаломісткість продукції являє собою відношення суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на виробництво одиниці продукції. Прибуток па рубль матеріальних витрат являє собою відношення прибутку до вартості матеріальних витрат. Коефіцієнт співвідношення темпів зростання об'єму виробництва і матеріальних витрат розраховується як відношення індексу товарної продукції до індексу матеріальних витрат; характеризує у відносному вираженні динаміку матеріаловіддачі і розкриває чинники її зростання. Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції обчислюється відношенням суми матеріальних витрат до повної собівартості виробленої продукції. Динаміка цього показника відображає зміну матеріаломісткості продукції. Коефіцієнт матеріальних витрат являє собою відношення фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції, і показує економію або перевитрату матеріалів у процесі виробництва. Значення даного коефіцієнта більше одиниці свідчить про перевитрату матеріальних ресурсів на виробництво продукції, менше одиниці - про економне використання матеріалів.

Приватні показники матеріаломісткості застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (сырьеемкость, металоємність, паливоємність, енергоємність), а також для оцінки рівня матеріаломісткості окремих виробів. Питома матеріалоємність може бути обчислена як у вартісному вираженні (відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни), так і в натуральному вираженні (відношення кількості витрачених матеріальних ресурсів на виробництво певного виду продукції до кількості випущеної продукції цього виду).

В економічному аналізі можуть бути використані показники параметральной, конструктивної, відносної питомої матеріаломісткості. Параметральная питома матеріаломісткість визначається як відношення матеріальних витрат на одиницю технічного параметра (потужності, продуктивності) і вимірюється у вартісному і натуральному вираженні (1 кВт/год тощо). Конструктивна питома матеріаломісткість являє собою відношення чистої маси виробів до одиниці технічного параметра. Вона визначається в натуральному вираженні. Відносна питома матеріаломісткість розраховується як відношення конструктивної матеріалоємності виробу до коефіцієнту використання матеріалів на його виготовлення. Коефіцієнт використання матеріалів доцільно визначати не лише по всьому випуску продукції, але і але окремих виробів, вузлів, деталей. В цьому випадку він являє собою відношення корисного витрачання або чистої маси деталі, виробу в натуральному вираженні до норми чи фактичного витрачання матеріалів, спожитих на їх виготовлення.

У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності використання матеріалів порівнюють з плановим, вивчають їх динаміку, причини змін, вплив на обсяг виробництва продукції.

Дані табл. 6.4 свідчать про те, що ефективність використання матеріальних ресурсів у порівнянні з минулим роком знизилася, в результаті збільшилася питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції. Коефіцієнт використання матеріалів, у нашому випадку вище одиниці, тобто фактична витрата матеріалів на окремі вироби перевищує планову величину.

Таблиця 6.4. Узагальнюючі показники ефективності використання матеріальних ресурсів

Показник

Фактично

Відхилення

минулий рік

звітний рік

абсолютна

відносне, %

Матеріаломісткість продукції, руб.

0,62

0,73

0,11

17,7

Materialootdača, руб.

1,61

1,37

-0,24

-14,9

Питома вага матеріальних витрат, %

80,20

81,50

1,3

1,6

Коефіцієнт використання матеріалів

0,92

1,03

0,11

11,9

До узагальнюючих показників використання матеріальних ресурсів також відноситься відсоток чи коефіцієнт відходів або корисного виходу придатної продукції з сировини. Вони обчислюються як відношення суми зворотних відходів за ціною вихідної сировини і матеріалів до загальних матеріальних витрат. Коефіцієнт виходу придатної продукції визначається відношенням вартості отриманої сировини, матеріалів до вартості загального використовуваного сировини. Проаналізуємо ефективність використання матеріальних ресурсів на прикладі табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

Відсоток

виконання

Випуск товарної продукції, тис. руб.

135 800

136 500

700

100,52

Матеріальні витрати, тис. руб. в тому числі корисні витрати

78 77 700 500

79 172 78 000

472 500

100,60 100,65

Коефіцієнт корисного використання матеріалів

0,98

0,99

0,01

101,02

На підставі даних табл. 6.5 можна зробити висновок, що у звітному періоді порівняно з минулим план за випуск)' продукції виконаний на 100,52%, а матеріальні витрати зросли на 0,6%. Темп зростання матеріальних витрат декілька вище темпу росту випуску продукції, тобто ефективність використання матеріальних витрат дещо знизилася. Проте коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів підвищився на 0,01.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів
Рівень використання матеріальних ресурсів
Оцінка ефективності використання ресурсів
Ефективність використання інноваційних ресурсів підприємства
Аналіз ефективності використання основних засобів
Аналіз ефективності використання основних засобів
Матеріальні ресурси
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси