Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Технологія соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технологія соціально-медичної реабілітації для клієнтів з проблемами здоров'я

До клієнтів цієї категорії застосовується системний, комплексний підхід, надаються послуги, що використовуються технології, спрямовані на відновлення і розвиток фізіологічних функцій, виявлення їх компенсаторних можливостей, запобігання і ліквідацію негативних змін у здоров'ї, сприяння у створенні умов для психологічної адаптації до змін в результаті хвороби життєвої ситуації. В технологію входять:

o відновлювальне лікування;

o профілактика рецидивів та загострень захворювання, психотерапії;

o сприяння у придбанні реабілітаційної техніки, протезуванні;

o забезпечення лікарськими препаратами та суворий контроль за їх прийомом;

o навчання родичів прийомам догляду і спілкування з хворими, що мають проблеми здоров'я.

Медична реабілітація проводиться поетапно.

На першому етапі реабілітації величезну роль грає встановлення емоційного контакту з хворим, які мають проблеми здоров'я.

На другому етапі проводять аналіз інформації і планування лікувально-профілактичного процесу. Передбачувані заходи постійно узгоджуються з лікарями та впроваджуються в роботу тільки після їх дозволу.

На третьому етапі здійснюється реабілітація клієнта. В ході роботи ведеться постійне консультування з лікарями з приводу стану здоров'я клієнтів. Дані технології відрізняються тим, що робота ведеться не тільки з клієнтами, що мають проблеми здоров'я, але і їх родичами з метою пояснення правил догляду і спілкування з важкохворими людьми. Постійно проводяться бесіди із залагодження сімейних конфліктних ситуацій.

Соціальна реабілітація проводиться в три етапи.

Перший етап - етап активних відновлювальних впливів (теоретичне навчання).

Другий етап - етап практичного освоєння (освоїв в безпечних умовах - спробуй в реальних обставинах), відновлення самостійності та особистої відповідальності, узагальнення відновлених навичок у всіх сферах життя з поступовим ускладненням завдань.

Третій етап - етап закріплення і підтримки повного або часткового соціального відновлення, коли повторюються і закріплюються досягнуті успіхи.

В практичній діяльності по реалізації проекту успішно застосовуються групові заняття з молодими інвалідами.

Цілі групових занять:

- орієнтація і підготовка до професійної діяльності;

- виховання почуття солідарності у клієнтів з вадами здоров'я;

- задоволення у спілкуванні, здатність розуміти міжособистісні проблеми;

- отримання можливості самореалізації, що сприяє підвищенню самооцінки клієнтів.

Аналіз практичної роботи з подібними клієнтами при професійно-якісному наданні повного комплексу реабілітаційних послуг дозволяє зробити висновок, що клієнти в стадії ремісії можуть приносити користь суспільству, часто відновлюють працездатність і можуть бути адаптовані до зовнішніх умов проживання.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда містить як реабілітаційні заходи, що надаються інваліду безкоштовно відповідно до федеральної базовою програмою реабілітації інвалідів, так і реабілітаційні заходи, в оплату яких беруть участь або сам інвалід, або інші особи або організації незалежно від організаційно-правових норм і форм власності.

Органи соціального захисту населення виконують координуючі функції з питань інтеграції осіб з обмеженими можливостями в суспільство. Так, спільно зі службами зайнятості соцзахист створює нові робочі місця для інвалідів, разом з органами середнього професійної та вищої професійної освіти організовує отримання інвалідами професійної освіти за затребуваними професіями, у тому числі на дистанційній основі.

Виконавцями індивідуальних програм реабілітації є установи міського, окружного та муніципального рівнів, які здійснюють заходи щодо медичної, професійної та соціальної реабілітації.

На підставі індивідуальної програми реабілітації з інвалідами здійснюється соціальна робота в установах соціального обслуговування.

Виділяються наступні завдання соціальної роботи з інвалідами:

- соціальне обслуговування вдома (включаючи соціально-медичне обслуговування);

- напівстаціонарне соціальне обслуговування у відділеннях денного (нічного) перебування установ соціального обслуговування;

- стаціонарне соціальне обслуговування в стаціонарних установах (будинках-інтернатах, пансіонатах та інших установах соціального обслуговування незалежно від їх найменування);

- термінове соціальне обслуговування;

- соціально-консультативна допомога.

Соціальне обслуговування вдома спрямоване на максимально можливе продовження перебування інвалідів звичного соціального середовища з метою підтримки їх соціального статусу, а також на захист їх прав і законних інтересів. Інвалідам комплексних центрах соціального обслуговування населення надаються соціально-побутові послуги, зокрема купівля і доставка додому продуктів харчування, гарячих обідів, промислових товарів першої необхідності, оплата послуг комунально-побутового обслуговування.

Соціальні працівники надають соціально-медичні та санітарно-гігієнічні послуги: долікарську допомогу, в тому числі виклик лікаря додому, забезпечують лікарськими препаратами та виробами медичного призначення (за висновком лікаря); сприяють госпіталізації, супроводжують потребують лікувально-профілактичні установи. Соціальні працівники відвідують інвалідів в стаціонарних установах охорони здоров'я з метою надання морально-психологічної підтримки, надають допомогу у проведенні медико-соціальної експертизи, отриманні страхового медичного поліса.

Соціально-медичне обслуговування на дому надається інвалідам, що потребують постійної або тимчасової (до 6 місяців) сторонньої допомоги, в зв'язку з частковою або повною втратою здатності до самообслуговування. Соціальні працівники надають соціально-побутові, соціально-правові, соціально-економічні послуги. У штат даного відділення введені медичні сестри, які здійснюють патронаж інвалідів на дому: спостерігають за станом здоров'я, годують ослаблених хворих, проводять санітарно-гігієнічні і медичні процедури. Медичні працівники навчають родичів інвалідів практичним навичкам загального догляду за хворими. При комплексних центрах соціального обслуговування відкриваються соціальні їдальні, які за окрему плату забезпечують доставку гарячих обідів інвалідам на будинок.

Напівстаціонарне соціальне обслуговування реалізується у відділеннях денного перебування комплексних центрів соціального обслуговування населення. Воно включає соціально-побутове, медичне і культурне обслуговування інвалідів, організацію їх харчування, відпочинку, забезпечення їх участі в посильній трудовій діяльності і підтримання активного способу життя. На напівстаціонарне соціальне обслуговування приймаються інваліди, що зберегли здатність до самообслуговування і активного пересування, не мають медичних протипоказань до зарахування на соціальне обслуговування.

У відділеннях денного перебування комплексних центрів соціального обслуговування населення (центрах соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів) надаються соціально-психологічні, соціально-побутові, соціально-медичні, соціально-правові, соціально-педагогічні (до яких відносяться анімаційні послуги: проведення свят, ювілеїв та інших культурних заходів) послуги.

Крім того, організується і проводиться клубна та гурткова робота для формування і розвитку інтересів інвалідів.

Оздоровчо-реабілітаційні заходи (масаж, лікувальна фізкультура) організовуються для клієнтів з урахуванням рекомендацій лікаря.

Інваліди за бажанням, згідно з медичними рекомендаціями можуть долучатися до посильної трудової діяльності у спеціально обладнаних лікувально-трудових майстернях або підсобному господарстві. Останнім часом поширюється практика організації діяльності відділень денного перебування для інвалідів від 18 років до 31 року.

Термінове соціальне обслуговування здійснюється в цілях надання невідкладної, екстреної допомоги одноразового характеру інвалідам, які гостро потребують соціальної підтримки, та включає разове забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням чи продуктовими наборами, одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності, а також разове надання матеріальної допомоги.

Спеціалісти із соціальної роботи сприяють інвалідам в отриманні тимчасового житлового приміщення, організовують юридичну допомогу з метою захисту прав обслуговуваних осіб та екстрену медико-психологічну допомогу із залученням для цієї роботи психологів і священнослужителів і виділенням для цих цілей додаткових телефонних номерів. У відділеннях термінового соціального обслуговування діє прокат спеціалізованої техніки для інвалідів та засобів по догляду за важкохворими.

Фахівець із соціальної роботи консультує інвалідів, в результаті громадяни з обмеженими можливостями адаптуються в суспільстві, соціальна напруженість послаблюється, створюються сприятливі відносини в сім'ї, забезпечується взаємодія особистості, сім'ї, суспільства і держави.

Реабілітаційні центри використовують такі технології:

o визначення реабілітаційного потенціалу інваліда;

o розробка і реалізація індивідуальних програм реабілітації;

o проведення медичної реабілітації інвалідів;

o проведення професійної реабілітації інвалідів, що включає професійну орієнтацію, профвідбір, трудове і професійне навчання, професійно-виробничу адаптацію;

o проведення соціальної реабілітації інвалідів, що включає соціально-средовую і соціально-побутову адаптацію;

o матеріально-технічне забезпечення проживають у центрі;

o організація соціального захисту інвалідів, що включає консультування інвалідів з правових питань, забезпечення інвалідів виробами спеціалізованими, що полегшують їхню працю і побут.

Навчаються в центрі отримують освіту у відповідності з державними освітніми стандартами і набувають знання, що відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки і культури; навчаються в рамках державних освітніх стандартів за індивідуальними навчальними планами; отримують додаткові (у тому числі платні) освітні послуги.

Стаціонарні установи. Будинки-інтернати як стаціонарні установи системи соціального захисту протягом багатьох років виконують реабілітаційні функції. Їх діяльність профилирована і диференційована. У центрі реабілітаційної діяльності - медико-соціальна реабілітація.

У будинках-інтернатах для інвалідів і літніх людей (загального типу) знаходяться особи з важкими хронічними захворюваннями, наслідками травм, уродженими каліцтвами (інваліди з дитинства) та ін. Діяльність цих установ носить диференційований характер. В основу диференціації їх діяльності покладено такі критерії, як здатність до самообслуговування та пересування.

У зв'язку з зазначеними обставинами в будинках-інтернатах з урахуванням особливостей контингенту ставляться різні цілі реабілітації, використовуються відповідні технології. Так, соціально-побутова адаптація включає спеціальне навчання навичкам самообслуговування, догляду за собою, пересування і переміщення; допомога в підборі технічних засобів реабілітації і навчання користуванню ними; розробку індивідуальних рішень питань адаптації житлово-комунальних умов, робочого місця для потреб інваліда.

Соціально-средовая орієнтація - це корекція когнітивного, соціокультурного, духовного компонентів діяльності індивіда.

Для реалізації цих завдань в центрі реабілітації молодих інвалідів використовуються методи психокорекційної роботи, арт-терапії (терапії мистецтвом), дозвіллєва діяльність.

В останні роки все активніше впроваджуються технології командної роботи в центрах чи відділеннях соціальної реабілітації інвалідів.

Команда - це автономний самоврядний колектив професіоналів, здатний оперативно, ефективно і якісно вирішувати поставлені перед ним завдання.

Команда бере участь в аналізі проблеми, пошук рішення, і тільки після розробки сценарію вирішення проблеми всередині команди розподіляються зони відповідальності (хто за що відповідає) і позначаються конкретні терміни. Таким чином, кожен член команди проходить повний цикл вирішення проблеми, завдяки чому розширюється і поглиблюється його розуміння власних дій і формується усвідомлена відповідальність за них.

Творча робота команди фахівців робить можливим комплексне рішення проблеми інвалідів, допомагає поліпшити його соціальний статус, застосувавши індивідуально-особистісний підхід до реалізації програм.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Соціально-педагогічні, соціально-психологічні та соціально-медичні технології вирішення проблем різних категорій населення
Види технологій, які застосовуються у соціальній реабілітації
Технології розвитку творчих здібностей клієнтів соціальних установ
Критерії вирішення соціальних проблем клієнта
Медична реабілітація
Проблеми реабілітації у стадії попереднього розслідування
Комплексні технології в системі соціальної роботи
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ
Цікавий клієнт
Технології соціалізації та реабілітації інвалідів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси