Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Організаційно-економічні основи проектування послуг процесного консультування

Характерні особливості проектно-інноваційної консультаційної діяльності

Послуги процесного консультування, до яких відноситься проектно-інноваційна діяльність консультаційних організацій, відрізняються від інших послуг, що виконуються в межах функцій консультування, за характером поставлених цілей, серед яких можуть бути: розробка проекту мінімізації оподаткування, проекту реінжинірингу підприємства, проекту реконструкції технологічної схеми і т. д.

Нагадування:

Інноваційна

- від слова "інновація" (лат. novatio та in) - напрям оновлення або зміни;

- від англ. innovation - це впроваджене нововведення, що забезпечує якісне зростання ефективності процесів чи продукції, затребуване ринком. Є кінцевим результатом інтелектуальної діяльності людини, його фантазії, творчого процесу, відкриттів, винаходів та раціоналізації.

До недавнього часу у вітчизняній практиці поняття "проект" зазвичай використовувалося переважно в технічній сфері, і з ним пов'язувалося уявлення про сукупності документації на будівельно-монтажні роботи. З переходом на ринкову економіку істотно розширилося уявлення про це поняття. Так, за визначенням англійської Асоціації проект-менеджерів: проект - це окреме підприємство із початково встановленими цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що досягаються.

Інше визначення проекту - це тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів або послуг.

В даний час більшість фахівців в області управління проектами вважають загальноприйнятою позицію, згідно з якою проектно-інноваційна діяльність за своїм характером підпорядковується одним і тим же закономірностям, що не залежать від предметної області. Тому, незважаючи на істотні відмінності серед великого розмаїття проектів різного роду, багато з них мають між собою спільні риси - незалежно від того, пов'язані вони з будівництвом, реконструкцією, модернізацією промислових або сільськогосподарських об'єктів, або з розробкою програмного забезпечення, або зі створенням та впровадженням нових банківських технологій і т. д. У цьому зв'язку при обґрунтуванні методик управління проектами необхідно мати на увазі, що різні методи, як правило, зберігають свою сутність незалежно від галузі діяльності, в якій реалізується проект.

Ґрунтуючись на такому принциповому підході, де загальна методологія повністю зберігає свою сутність в будь-яких галузях, з'являється можливість ефективно використовувати закладені в традиційних підходах ідеї для вирішення корпоративних завдань проектного менеджменту.

Однак стосовно до конкретних областях інноваційного проектування, як правило, потрібна поглиблена проробка з урахуванням спеціалізації.

Інноваційний процес - динамічно розвивається процес науково-виробничої, економічної чи організаційної діяльності, викликає позитивні зміни в роботі товаровиробника та її результати. Надаючи певний вплив на існуючі процеси, організаційні структури, спосіб роботи господарюючих суб'єктів, він тісно пов'язаний з ними, незважаючи на суттєві відмінності від традиційних підходів ведення господарської діяльності.

Інноваційна діяльність - процес формування якісно нового стану системи, а також зв'язки між її елементами, спрямований на підвищення ефективності її функціонування та розвитку.

Зміни, що відбуваються в результаті інноваційної діяльності, називаються інноваційними. Процеси, що викликають інноваційні зміни, як і всі процеси, формуються в результаті певних дій і можуть входити до складу функцій, виконуваних консультаційними організаціями в рамках комплексу послуг, що надаються товаровиробникам.

Щоб задовольнити ці вимоги і очікування, необхідно знайти оптимальне поєднання між цілями, термінами, витратами, якістю, ціною та іншими характеристиками проекту.

Проектно-інноваційна діяльність - це застосування знань, досвіду, спеціальних методів і засобів до проектних робіт для задоволення вимог, що пред'являються до проекту, і очікувань замовників (товаровиробників).

Стосовно до діяльності консультаційних служб продуктами проектів є інноваційні зміни, нові для товаровиробників і приносять позитивний ефект. Зміни можуть стосуватися будь-якої сфери діяльності суб'єктів промисловості або сільського господарства: організаційної, виробничої, фінансової та ін. Таким чином, проектно-інноваційні функції полягають в обґрунтуванні, розробці, управління проектно-інноваційною діяльністю на основі оптимального для товаровиробника варіанти.

Щоб реалізувати різні функції в області управління проектами, необхідні певні дії, які і називаються процесами управління проектами. Ці процеси можуть виконуватися як співробітниками консультаційних фірм, так і за необхідності залученими зі сторони висококваліфікованими фахівцями, включеними до складу проектної групи. Протягом реалізації проекти проходять різні стадії (етапи розробки та впровадження проекту).

Здійснення проектно-інноваційної діяльності ґрунтується на визначених принципах, які пов'язують між собою різні галузі знань і процеси управління проектами (рис. 6.1).

Система процесів проектно-інноваційної діяльності

Рис. 6.1. Система процесів проектно-інноваційної діяльності

Всі процеси проекту доцільно розділити на дві основні групи:

- процеси, що стосуються організації і описи робіт проекту;

- процеси, орієнтовані на продукт, тобто стосуються специфікації і виробництва продукту.

Виконання будь-якої проектно-інноваційної функції починається з визначення цілей, яких може бути одна або декілька.

Під цілями слід розуміти не тільки кінцеві результати, але і шляхи їх досягнення (наприклад, застосовувані в проектно-інноваційної діяльності технології, інструментарій, системи роботи та управління проектом та ін.).

Досягнення цілей проекту може бути реалізовано різними способами. Вибір оптимального способу проводиться шляхом порівняння варіантів з застосуванням критеріїв досягнення цілей. Традиційно до складу основних критеріїв оцінки різних варіантів виконання проекту (досягнення результатів) входять терміни, ціна послуги, кількість ресурсів та ін.

При здійсненні проектно-інноваційної діяльності використовується спеціальний інструментарій. При цьому можна вибирати різні технології, складу і призначення ресурсів для виконання тих чи інших робіт і відповідно використовувати різні важелі управління з цього інструментарію. Застосовувані технології та ресурси проекту відносяться до інструментарію надання послуг фахівцями консультаційних фірм.

Інформація, використовувана в проектно-інноваційної діяльності, як правило, не буває абсолютно достовірною. Тому необхідно брати до уваги ймовірність невизначеності вихідної інформації при плануванні проекту, так і при укладанні контракту (договору) із замовниками (товаровиробниками).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічні основи проектування послуг експертного консультування
Економічні основи проектування послуг навчального консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування
Організація проектно-інноваційної консультаційної діяльності
Системний аналіз функціональної діяльності консультаційної фірми
Особливості оцінки витрат в інноваційній діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси