Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства можна характеризувати як можливість або здатність підприємства використовувати свої порівняльні переваги у виробництві і реалізації товарів і послуг по відношенню до виробників і постачальників аналогічних товарів і послуг.

Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку залежить насамперед від конкурентоспроможності товару, тобто ефективності використання наявних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Конкурентоспроможність товару і конкурентоспроможність підприємства співвідносяться між собою як частина одного цілого, при цьому конкурентоспроможність товару є лише частиною конкурентоспроможності підприємства.

Дослідження конкурентоспроможності підприємства мають важливе значення при розробці практичних рекомендацій щодо зміцнення позиції підприємства на визначеному сегменті ринку, а також при виборі ним партнера для спільного випуску продукції, при залученні коштів інвесторів для розвитку виробництва і т. д.

Конкурентоспроможність фірми - це спроможність підприємства з урахуванням наявних ресурсів і можливостей проектувати, виготовляти та реалізовувати в конкретних умовах товари, які за своїми споживчими і вартісними характеристиками в комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів.

Найбільш відомими методами оцінки конкурентоспроможності підприємства є: матричний метод; метод, що базується на теорії конкурентоспроможності товару; методи, засновані на теорії ефективної конкуренції.

Матричний метод розроблений маркетинговою організацією "Бостон консалтинг груп". В основі цього методу лежить ідея розгляду процесів конкуренції в динаміці, а теоретичною базою методу служить концепція життєвого циклу товару.

Сутність оцінки конкурентоспроможності за цим методом полягає в аналізі матриці, побудованої за принципом системи координат: по вертикалі - відносна частка підприємства на ринку, а по горизонталі - темпи зростання (скорочення) продажів. Найбільш конкурентоспроможними є підприємства, які займають значну частку на швидкозростаючому ринку.

Цей метод оцінки конкурентоспроможності є ефективним при наявності достовірної інформації про обсяги виробництва та реалізації товарів і послуг. Однак отримання такої інформації часто важко або неможливо, що значно знижує практичну цінність методу. Крім того, даний метод не передбачає аналіз причин того, що відбувається і ускладнює вироблення управлінських рішень.

Метод, заснований на оцінці конкурентоспроможності товару, базується на міркуванні про те, що конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта тим вище, чим вище його конкурентоспроможність товару.

Основною перевагою цього методу є те, що він враховує найбільш важливий критерій, що впливає на конкурентоспроможність підприємства - конкурентоспроможність товару. Недоліком - те, що даний підхід дозволяє отримати неточне уявлення про переваги і недоліки в роботі підприємства, оскільки не враховуються фактори, що формують економічні умови виробництва і збуту продукції.

Методи, що базуються на теорії ефективної конкуренції, дають більш повну оцінку конкурентоспроможності підприємства. Згідно цієї теорії більш конкурентоспроможними є ті підприємства, які найкращим чином організували виробництво і збут товарів та ефективне управління фінансовими ресурсами.

Конкурентоспроможність підприємства на базі цієї теорії може оцінюватися на основі методики комплексної оцінки конкурентоспроможності. У цьому разі оцінюються показники ефективності: а) виробничу; б) збутової; в) фінансової діяльності підприємства:

а) до основних показників ефективності виробничої діяльності підприємства відносяться:

• рівень витрат виробництва на одиницю продукції, який визначається як відношення валових витрат до обсягу випуску продукції;

• фондовіддача - відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

• рентабельність виробництва продукції - відношення прибутку від реалізації до повної собівартості;

• продуктивність праці - відношення обсягу випуску продукції до середньоспискової чисельності працівників;

б) до основних показників ефективності збутової діяльності підприємства відносяться:

• коефіцієнт затовареності готовою продукцією, який характеризує зниження попиту на товар і визначається як відношення обсягу нереалізованої продукції до обсягу продажів;

• коефіцієнт завантаження виробничої потужності підприємства - відношення обсягу випуску продукції до виробничої потужності;

• рентабельність продажу - відношення прибутку від реалізації до виробничої прибутку;

• коефіцієнт ефективності реклами і стимулювання збуту - відношення витрат на рекламу і стимулювання збуту до приросту прибутку від реалізації;

в) до основних показників ефективності фінансової діяльності підприємства відносяться:

• коефіцієнт автономії, який визначається як відношення власних коштів до загальної суми джерел;

• коефіцієнт платоспроможності - відношення власного капіталу до загальних зобов'язань;

• коефіцієнт оборотності оборотних коштів - відношення виручки від реалізації продукції до середньорічного залишку оборотних коштів.

Поряд із зазначеними критеріями ефективності виробничої, збутової і фінансової діяльності визначальними показниками конкурентоспроможності підприємства на товарному ринку є ціна і якість товару.

Залежно від специфіки підприємства критерії та показники конкурентоспроможності можуть змінюватися. Суть оцінки полягає в розрахунку комплексного показника конкурентоспроможності з урахуванням диференціації важливості окремих критеріїв і показників, що характеризують різні сторони діяльності господарюючого суб'єкта.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Аналіз конкурентоспроможності підприємства
Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Планування конкурентоспроможності підприємства
Нематеріальні ресурси в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Практика оцінки конкурентоспроможності товарів
Сучасні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності
Час логістичного процесу і конкурентоспроможність підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси