Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. Еластичність попиту і пропозиції

Еластичність попиту та її показники. Цінова еластичність попиту, її вимірювання та типи. Зміна валової виручки при різних типах цінової еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність попиту

Для аналізу кон'юнктури ринку і прогнозування розвитку виробництва важливо знати, якою мірою зміняться обсяг попиту та пропозиції при певній зміні цін на даний товар чи інших факторів. Для того щоб відповісти на це питання, використовують поняття еластичності.

Еластичність - це міра зміни однієї змінної при зміні іншої або відсоткову зміну однієї змінної внаслідок зміни іншої на 1%.

Важливим показником, що характеризує попит, є еластичність попиту від ціни, або цінова еластичність попиту, яка показує процентну зміну обсягу попиту на 1% зміни ринкової ціни даного товару. Для вимірювання еластичності попиту від ціни служить коефіцієнт цінової еластичності попиту Е/.

де %Дб^ - процентна зміна обсягу попиту;

%АР - процентна зміна ціни даного товару.

Наведену вище формулу називають формулою точкової еластичності.

Оскільки процентна зміна змінної визначається як відношення абсолютного зміни змінної до її первісного рівня, вираженого в процентах, то:

Тоді:

де Д&/ - кількісне зміна обсягу попиту;

АР - кількісне зміна ціни;

(¡4 - початковий обсяг попиту;

Р - первісна ієна.

Оскільки між ціною товару та обсягом попиту на нього існує зворотна залежність, яка визначається законом попиту, то коефіцієнт цінової еластичності попиту має від'ємне значення. Якщо чисельник є позитивним, то знаменник - негативним, і навпаки. Однак економісти зазвичай ігнорують негативний знак, враховуючи лише абсолютну величину коефіцієнта еластичності попиту, тобто беруть значення коефіцієнта за модулем Еф В іншому випадку математично менше від'ємне число показувало б більш високу цінову еластичність попиту (наприклад, число -8 порівняно з числом -4). У подальших розрахунках ЕА ми будемо використовувати позитивні значення розрахункових величин і коефіцієнта.

Існують три основних типи цінової еластичності попиту: еластичний, нееластичний і одиничний еластичний.

Якщо дана процентна зміна ціни веде до більшого відсоткового зміни обсягу попиту, то попит є еластичним. Абсолютне значення коефіцієнта цінової еластичності попиту при еластичному попиті більше 1. Наприклад, зниження ціни товару на 3% викликає зростання обсягу попиту на 12%, тобто Її = 4.

Якщо дана процентна зміна піни викликає менше процентна зміна обсягу попиту, то попит є нееластичним. Абсолютне значення коефіцієнта цінової еластичності попиту при нееластичному попиті менше 1. Наприклад, при підвищенні ціни товару на 8% обсяг попиту знизився на 4%, тобто Їв = 0,5.

Якщо дана процентна зміна ціни веде до рівного процентному зміни обсягу попиту, то цей випадок називають одиничною еластичним попитом, або одиничної еластичності (Е(1= 1). Наприклад, зниження ціни на 5% веде до збільшення обсягу попиту на 5%.

Особливістю визначення рівних процентних змін ціни і обсягу попиту при одиничному еластичному попиті є те, що в якості початкової ціни та початкового об'єму попиту вибирають їх значення в одній з крайніх точок цієї ділянки графіка попиту, а або мінімальні, або їх максимальні базові показники, які знаходяться в різних крайніх точках цього інтервалу кривої попиту. В іншому випадку при загальній базовій точці процентні зміни ціни та обсягу попиту при одиничному еластичному попиті не будуть рівними.

Уявімо графічно приклади трьох основних типів цінової еластичності попиту, використовуючи умовні дані про ціну і обсягу попиту на ринку пшениці (рис. 3.1).

Три типи цінової еластичності попиту: а) еластичний попит; б) нееластичний попит; в) одиничний еластичний попит

Рис. 3.1. Три типи цінової еластичності попиту: а) еластичний попит; б) нееластичний попит; в) одиничний еластичний попит

При визначенні коефіцієнта цінової еластичності попиту слід мати на увазі, що він не є незмінним на даному графіку попиту, а набуває різні значення по мірі руху вниз або вгору по кривій попиту. Це пов'язано з тим, що при переміщенні за графіком попиту постійно змінюється комбінація "ціна - обсяг попиту", а отже, і співвідношення між ними Р/0(/. Може змінюватися і співвідношення АТ^АР. Згідно з цими змінами коефіцієнт цінової еластичності попиту різний у кожній окремій базовій точці будь-якого ділянки кривої попиту.

У зв'язку з цим існує математичне утруднення при розрахунку коефіцієнта еластичності. В залежності від вибору початкової базової ціни на певному конкретному ділянці графіка попиту для розрахунку відсоткових змін до формули коефіцієнта цінової еластичності попиту ми отримаємо різну величину цього коефіцієнта. Причому в окремих випадках коефіцієнти, отримані на одному і тому ж ділянці кривої попиту, але при різних базових цінах, можуть свідчити навіть про різні типи еластичності.

Наприклад, якщо ми на графіку еластичного попиту (див. рис. 3.1, а) приймемо за початкову ціну 600 руб. в точці А, то:

Якщо ж ми на даній ділянці приймемо за базову ціну 500 руб. в точці В, то отримаємо інший коефіцієнт еластичності:

Іншими словами, в обох випадках ми отримали Еа > 1, що свідчить про еластичному попиті на даній ділянці кривої попиту, однак значення коефіцієнта істотно розрізняються.

Відповідно нееластичного попиту на графіку (див. рис. 3.1, б) при виборі початкової ціни 600 руб. в точці А маємо показник:

При виборі базової ціни 500 руб. в точці В ми отримаємо інше значення коефіцієнта еластичності:

Як бачимо, в обох випадках Еа < 1, що свідчить про нееластичному попиті на даній ділянці.

Нарешті, на графіку одиничного еластичного попиту (див. рис. 3.1, в) при виборі початкової базової ціни 600 руб. в точці А коефіцієнт еластичності має значення:

Якщо ж визначати коефіцієнт на даній ділянці виходячи з базової ціни 500 руб. в точці В, то:

В даному прикладі проблема ускладнюється тим, що в першому випадку Їй > 1, що має свідчити про еластичному попиті на цій ділянці; у другому випадку Е(1 < 1, що означає нееластичний попит на тому ж ділянці АВ. У наведеному прикладі взагалі не можна однозначно встановити тип цінової еластичності попиту на рис. 3.1, використовуючи формулу точкової цінової еластичності попиту.

Таким чином, в залежності від обраної бази на конкретній ділянці графіка попиту ми отримаємо різні коефіцієнти його цінової еластичності, які не завжди дозволяють однозначно визначити її тип. Для розв'язання цієї задачі візьмемо середні рівні цін і обсягу попиту на даній ділянці кривої попиту. Тим самим еластичність визначається не в крайніх точок цінового інтервалу, а в центральної (середньої) точці даної ділянки графіка попиту. Формула центральної (середньої) точки, або формула дугової еластичності, для визначення цінової еластичності попиту має наступний вигляд:

де Е,1ср - коефіцієнт цінової еластичності попиту в центральній (середній) точці ділянки АВ кривої попиту;

Рср - ціна в центральній точці ділянки АВ;

ї/ср - обсяг попиту в центральній точці ділянки АВ;

Ра - ціна в крайній точці А ділянки АВ;

Рв - ієна в крайній точці В ділянки АВ;

Ом - обсяг попиту в крайній точці А ділянки АВ;

0,, - обсяг попиту в крайній точці В ділянки АВ.

При використанні формули центральної точки коефіцієнт цінової еластичності попиту на графіку еластичного попиту (див. рис. 3.1, а) складе;

Таким чином, Е(, > 1, і попит на даній ділянці, дійсно, є еластичним. Відповідно нееластичного попиту на графіку (див. рис. 3.1, б) маємо:

В даному випадку Еа < 1, що свідчить про нееластичному попиті, показаному на рисунку. Нарешті, на графіку одиничного еластичного попиту (див. рис. 3.1, в) отримаємо:

Тут Їв = 1, що є показником одиничного еластичного попиту на цій ділянці.

При розгляді всієї кривої попиту на даний товар можна відзначити, що тип цінової еластичності попиту розрізняється на окремих ділянках. Зазвичай на верхніх ділянках графіка при порівняно високих цінах і низьких обсягах попиту спостерігається еластичний попит, на нижніх ділянках при іншому співвідношенні цін і обсягу попиту - нееластичний, а в якійсь точці між цими ділянками - одиничний еластичний попит.

Крім трьох основних існують також два крайніх типу еластичності: зовсім (цілком) і абсолютно еластичний попит (абсолютно) нееластичний попит. При зовсім (цілком) еластичному попиті обсяг попиту збільшується при незмінній ціні і Їв = оо. При зовсім (цілком) нееластичному попиті зміна ціни не призводить до зміни обсягу попиту, а Еа = 0 (рис. 3.2).

Графіки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного попиту

Рис. 3.2. Графіки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного попиту

В якості прикладу абсолютно еластичного попиту можна навести графік попиту на продукцію чисто конкурентної фірми, яка змушена продавати будь-яку кількість товару за однією і тією ж ціною, що сформувалася на конкурентному галузевому ринку (докладно ця ринкова ситуація буде розглядатися у розділі 6). Прикладом абсолютно нееластичного попиту може служити частина графіка попиту на товари, що не мають замінників, зокрема на сіль, обсяг попиту на яку в конкретному діапазоні цін буде однаковим, так як потреба в ній споживачів обмежена певною межею, що немає сенсу збільшувати при більш низьких цінах.

Знання типів еластичності попиту на різних ділянках кривої попиту має практичне значення, так як дозволяє визначити зміну валової виручки продавців. Це пов'язано з тим, що існує залежність між типом цінової еластичності попиту і зміною валової виручки.

Валова виручка (валовий дохід) (total revenue, TR) розраховується за наступною формулою:

де Р - ієна товару;

Про - обсяг попиту (кількість реалізованої продукції).

При еластичному попиті зниження ціни веде до збільшення валової виручки і, навпаки, зростання ціни - до її зменшення, тобто зміна ціни викликає зміну валового виторгу в протилежному напрямку.

При нееластичному попиті зниження ціни веде до зменшення валової виручки і, навпаки, зростання ціни - до її збільшення, тобто зміна ціни викликає зміну валового виторгу в тому ж напрямку.

При одиничному еластичному попиті зміна ціни не призводить до зміни валової виручки.

Залежність зміни валової виручки від типу цінової еластичності попиту можна проілюструвати, визначивши валову виручку в точках А і В, використовуючи цифрові дані рис. 3.1.

Так, на графіку еластичного попиту (див. рис. 3.1, а) валова виручка складе в точці А:

Зниження ціни на еластичному ділянці АВ веде до збільшення валової виручки і зацікавленості продавців (при інших рівних умовах) в зниженні ціни товару.

На графіку нееластичного попиту (див. рис. 3.1, 6) валова виручка складе в точці А:

Отже, при зниженні ціни на нееластичному ділянці кривої попиту АВ зменшується валовий виторг продавців, що викликає їх зацікавленість (при інших рівних умовах) в зростанні ціни товару з метою отримання більшої валової виручки.

На графіку одиничного еластичного попиту (див. рис. 3.1, в) валова виручка складе в точці А:

Як бачимо, при одиничному еластичному попиті валова виручка не змінюється, і продавцям у цьому випадку байдуже, якщо не враховувати витрати і прибуток, продавати 3 або 3,6 млн т.

На цінову еластичність попиту впливають такі основні фактори.

1. Можливість заміни даного товару іншими товарами. Чим більше існує замінників даного товару, тим більш еластичним є попит на нього, так як у покупців більше можливостей замінити цей товар при збільшенні його ціни. Обсяг покупок даного товару при певному збільшенні ціни скоротиться більшою мірою.

2. Питома вага витрат на даний товар у загальній сумі витрат споживачів. Чим дорожче товар і більше питома вага витрат на нього в загальній сумі витрат споживачів, тим вища еластичність попиту. При інших рівних умовах покупці більшою мірою скоротять в даний період часу покупки порівняно дорогого товару при збільшенні ціни на нього, а не дешевого, витрати на придбання якого відносно невеликі.

3. Належність товару до предметів розкоші або до предметів необхідності. Попит на предмети розкоші звичайно є еластичним, а на предмети необхідності - нееластичним. Так, при збільшенні ціни на предмети першої необхідності (хліб, молоко, рибу і т. д.) покупці незначно скоротять покупки цих товарів, так як вони визначають можливості фізіологічного існування людини. У той же час при зростанні ціни на товар, що відноситься до предметів розкоші, споживачі можуть відмовитися від нього взагалі або перенести купівлю на більш пізній період.

4. Фактор часу. Попит на товар, тим більш еластичним, чим довший період часу для прийняття рішень. Це пов'язано з відносною стійкістю смаків, звичок, уподобань споживачів. Так, при збільшенні ціни на переважний для даного споживача товар він у короткостроковому періоді не обов'язково скоротить його покупки або відмовиться від нього. Однак у довгостроковому періоді при збереженні такої ситуації споживач може змінити свої переваги і переключитися на покупки більш дешевого товару-замінника.

Еластичність попиту залежить не тільки від ціни даного товару, але і від інших змінних, зокрема від доходу споживачів і цін на інші товари. Поряд з ціновою еластичністю попиту розрізняють еластичність попиту за доходом та перехресну еластичність попиту від цін.

Еластичність попиту по доходу являє собою процентне зміна попиту на один відсоток зміни доходу споживачів. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (£,-) визначається за формулою

де %Д0</ - відсоткова зміна попиту;

ДО,/ - кількісне зміна попиту;

04 - початковий попит;

%Д/ - процентна зміна доходу споживачів;

Д/ - кількісне зміна доходу;

/ - початковий дохід.

Для більшості товарів (вищої категорії або нормальних) коефіцієнт еластичності попиту за доходом має позитивне значення, тобто в міру зростання доходів споживачів попит на ці товари збільшується. Для товарів нижчої категорії коефіцієнт еластичності попиту за доходом буде негативним, так як у міру зростання доходів споживачі зазвичай скорочують покупки цих товарів.

Перехресна еластичність попиту від цін показує відсоткову зміну попиту на один товар при зміні на 1% ціни на інший товар. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту від цін (£,,.) розраховується за формулою

де х - один товар;

у - інший товар; %Д0.< - відсоткова зміна попиту на товар х; ДО, - кількісне зміна попиту на товар х;

Ох - первинний попит на товар х

%АРУ - відсоткове зміна ієни на товару;

АРУ - кількісне зміна ціни товару;

Ру - первісна ціна товару.

Якщо товари хну взаємозамінні, то коефіцієнт перехресної еластичності попиту від цін має позитивне значення, так як збільшення ціни на один товар веде до підвищення попиту на інший.

Якщо товари х і у супутні або взаємодоповнюючі, то коефіцієнт перехресної еластичності попиту від цін має негативне значення, оскільки збільшення ціни на один товар викликає зниження попиту на інший.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Практична значимість еластичності попиту і пропозиції
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Еластичність попиту і пропозиції
Еластичність попиту і пропозиції
Теорія еластичності попиту і пропозиції
Цінова еластичність пропозиції, її вимірювання та типи. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції
Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції
Чинники, що визначають еластичність і нееластичність попиту
Фактори, що впливають на зміну попиту
Еластичність пропозиції з урахуванням чинника часу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси