Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика учасників ринку

Учасники ринку - его покупці і продавці на основному (найбільш сприятливим) для активу або зобов'язання ринку, які відповідають наступним умовам:

- не залежать один від одного, тобто не є пов'язаними сторонами;

- добре інформовані і мають уявлення про актив або зобов'язання на підставі всієї наявної інформації, включаючи інформацію, отриману за допомогою процедур, застосування яких стало практикою;

- здатні укладати угоду щодо активу або зобов'язання;

- бажають укласти угоду щодо активу або зобов'язання, тобто здійснюють її за власною ініціативою без примусу.

Ієрархія джерел справедливої вартості

При оцінці справедливої вартості компанія повинна максимально можливою мірою використовувати відповідні спостережувані вихідні дані і звести до мінімуму використання неспостережуваних вихідних даних. МСФЗ (IFRS) 13 вводить ієрархію джерел справедливої вартості, у рамках якої встановлюється пріоритетність вихідних даних при оцінці справедливої вартості (рис. 6.2).

До першого рівня ієрархії належать котирування на активному ринку з ідентичним активами або зобов'язаннями, інформацію про яких компанія може отримати на дату оцінки. Наприклад, перший рівень складають котирування пайових цінних паперів, торгівля якими здійснюється на Лондонській фондовій біржі. На ці активи або зобов'язання повинні бути котирувальні ціни, встановлені на активних ринках щодо ідентичних активів або зобов'язань, до яких організація має доступ на дату визначення. Ці ціни дають найбільш надійне доказ справедливої вартості.

Рис. 6.2. Ієрархічна структура оцінки справедливої вартості

До другого рівня відносяться вихідні дані, відмінні від котирувань, включених в перший рівень, спостерігаються для активу або зобов'язання безпосередньо або опосередковано. Наприклад, сюди належать процентні ставки і криві прибутковості, переглядалися з певною періодичністю, подразумеваемая волатильність та кредитні спреди. До даної групи ієрархії справедливої вартості відносяться ті активи й зобов'язання, на які немає в наявності котирувальних цін на активному ринку, але оцінку яких за справедливою вартістю можна здійснювати виходячи з наступних факторів:

- котирувальних цін на аналогічні та схожі активи або зобов'язання на активних ринках;

- котирувальних цін на ідентичні або подібні активи або зобов'язання на ринках, які не є активними.

До третього рівня відносяться неспостережний вихідні дані для оцінки активу або зобов'язання. Наприклад, це темпи росту, які застосовуються щодо очікуваних грошових потоків для оцінки бізнесу або неконтрольної частки участі в компанії, акції якої котируються на біржі, довгостроковий валютний своп, трирічний опціон на біржові акції, процентна ставка свопу, зобов'язання з припинення експлуатації, зазначені в діловій комбінації, та інше. У проекті стандарту відзначається, що організація повинна оцінювати релевантність факторів за допомогою кореляції або іншими способами. Іншими словами, до третього рівня ієрархії справедливої вартості активів та зобов'язань відносяться ті з них, за якими така оцінка не базується на вимірних ринкових даних.

Для оцінки справедливої вартості в IFRS 13 пропонуються три методики. При ринковому підході використовуються ціни та інша доречна інформація за ринковими операціях з ідентичними або подібними активами або зобов'язаннями.

При дохідному підході майбутні грошові потоки (доходи і витрати) приводяться (дисконтуються) до єдиної сумі.

При витратному підході розраховується сума, необхідна в даний час для заміни активу виконуваної ним ролі, при цьому застосовуються або вартість заміщення, або відновлювальна вартість.

Формула для визначення ціни товару при витратному ціноутворенні виглядає наступним чином:

Ц = С + П,

де Ц - ціна одиниці продукції; С - собівартість одиниці продукції; П - плановий прибуток на одиницю продукції.

При визначенні справедливої вартості застосовується друга схема, а саме ринкове ціноутворення.

Разом з тим компанії повинні максимально можливою мірою використовувати спостережувані вихідні дані і звести до мінімуму використання неспостережуваних вихідних даних. При цьому можливе застосування кількох методик оцінки. У разі нефінансових активів визначається найкращий та найбільш ефективний спосіб використання даного активу учасниками ринку. Ціна угоди, як правило, є найкращим свідченням справедливої вартості при первісному визнанні. При цьому повинна дотримуватися наступне застереження: "ціна входу" і "ціна " виходу" концептуально різні (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Співвідношення справедливої вартості з ціною входу і виходу

Очевидно, що ціна входу і виходу на активи розрізняються для покупця і продавця. Слід враховувати, що для покупця-це ціна реалізації плюс витрати, які він витрачає на придбання активу. Для продавця це буде та ж сама ціна реалізації плюс ті витрати, які він витратить на реалізацію продукції.

У тих випадках, коли не існує спостережуваної ринкової ціни для передачі зобов'язання, стандартом встановлено, що компанія має визначати справедливу вартість зобов'язання, використовуючи ті ж методи, що і протилежна сторона - контрагент при визначенні справедливої вартості відповідного активу. При відсутності активу, за допомогою якого можна було б визначити справедливу вартість зобов'язання, організація повинна визначити ціну, використовуючи методи оцінки, що описуються в стандарті. На рис. 6.4 показано взаємозв'язок рівнів ієрархії з видами оцінок.

Рис. 6.4. Взаємозв'язок ієрархії вартості з видами вартості

Вимоги до розкриття інформації

Щодо застосування справедливої вартості повинна розкриватися наступна інформація:

1) суми справедливої вартості на кінець звітного періоду;

2) рівень ієрархії справедливої вартості;

3) способи і методи, що застосовуються для визначення справедливої вартості;

4) суми прибутку або збитку, зазначені в складі іншого сукупного доходу;

5) переміщення справедливих цін між 1-м і 2-м рівнями оцінки;

6) переміщення справедливих цін між 2-м і 3-м рівнями оцінки та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Учасники ринку цінних паперів, їх загальна характеристика
Психологічна характеристика учасників консультування і корекції
УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Учасники кримінального судочинства
Учасники сертифікації
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю"
Управління довгостроковими джерелами фінансування
Ієрархія джерел російського кримінально-процесуального права
Оцінка вартості майна
Від індивідуальної самооборони до справедливій війні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси