Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Якість економічного зростання в сучасній економіці

Економічне зростання можна розглядати як рух, в процесі якого спочатку накопичуються кількісні зміни в економіці, а пізніше, внаслідок цього, якісні перетворення. Отже, набуття економічним зростанням нового якісного стану - об'єктивний, безповоротний, закономірний процес, заснований на досягненні достатнього рівня (бази) економічного зростання, внутрішньо готового до якісного стрибка.

Нова якість економічного зростання (НКЭР) - це сукупність властивостей аналізованого в часі і в просторі економічного процесу, яка дозволяє відрізняти його від аналогічних процесів в минулому допомогою придбання їм нових за змістом рис і кількісних характеристик.

Нова якість економічного зростання є закономірним процесом внутрішніх перетворень економічної системи, результатом якого стає придбання економічним зростанням нових форм, властивостей і рис на основі планомірного накопичення певного кількісного зачепила, вимірюваного як в економічних, так і соціальних складових. Для відповідності економічної системи жорстким сучасним критеріям вона повинна бути здатна до адаптації до нових, змінених умов функціонування, прагнути до стійкості своєї життєдіяльності, що характеризується здатністю системи чинити опір зовнішнім і внутрішнім впливам.

До основних рис НКЭР відносяться якісні і кількісні зміни в основних складових економічного зростання: фактори, рушійні сили, суперечності. В даному випадку під ними слід розуміти:

o зміна структури суспільного відтворення;

o зміна мотиваційних механізмів;

o зміна факторної структури економічного зростання;

o виникнення нових суперечностей економічного зростання;

o зміна структури суспільних інвестицій в бік превалювання неспецифічних видів інвестицій.

Супутніми процесами НКЭР є глобалізація, урбанізація, регіоналізація.

Перехід від старої якості до нового відбувається в порядку зміни способів суспільного відтворення і виражає загальну тенденцію прогресивного розвитку економіки. Кожна нова ступінь розвитку продуктивних сил виявляється завжди вище, багатше і складніше, ніж попередня, перевершує її за своїми можливостями і результатами. Зароджується під впливом прогресу продуктивних сил якісний перехід утримує все позитивне, неминуще, прогресивне, що було при старому способі суспільного відтворення, і удосконалює, розвиває його, піднімає на нову якісну щабель і тим самим готує собі зміну.

На сучасному етапі розвитку суспільства нову якість економічного зростання зумовлено значною зміною структури економіки у часовому аспекті. За XX ст. реальний ВВП у всьому світі зріс майже у 18 разів, обсяг продукції сільського господарства - майже в 6 разів. Але його частка зменшилася у 3 рази. У промислово розвинених країнах ці дані становили відповідно 15,7, 4,3 і 3,6 рази. Частка сільського господарства у виробництві розвинутих країн більш ніж в 2 рази нижче загальносвітового виробництва. За рахунок цього стабільно підвищується частка промислового виробництва і будівництва. Спостерігається також сталий розвиток сфери послуг, у тому числі і фінансових. У тому ж напрямку відбувається зміна пропорцій економіки Росії. Частка сільського господарства тут трохи нижче загальносвітової і становить 5%, частка промислового виробництва - більш ніж в 2 рази вище, послуг - майже в 2 рази нижче загальносвітової. Частка всіх послуг в середньому по країнам світу перевищила половину виробленого ВВП ще більше ста років тому, хоча по окремим країнам та групам країн вона і зараз коливається в досить широких межах.

Стійкими ознаками нової якості економічного зростання на сучасному етапі, що характеризується наростанням глобалізаційних процесів, є трансграничность (вихід економічного зростання за національні кордони), соціальна орієнтованість, институциональность. НКЭР на сучасному етапі характерна тільки для розвинених країн світу, що досягли високого рівня добробуту за рахунок припливу масштабних фінансових ресурсів, що не супроводжуються зменшенням обсягу інтелектуальної власності, залишається у розпорядженні населення.

Змістовним компонентом нової якості економічного зростання є переважання більш ефективної форми нагромадження - розвиток людьми власних здібностей і більш прибуткових інвестицій - соціальних інвестицій. Соціальні інвестиції - це довгострокові вкладення в розвиток людського ресурсу через створення нових технологій і механізмів розподілу коштів серед різних груп населення з урахуванням їх потреб.

Еволюція теоретичних уявлень про зміст і структуру економічного зростання дозволяє поряд з традиційними його типами (інтенсивним, а екстенсивним, індустріальним і постіндустріальним) виділити трансформаційний і трансакційний. Трансформаційний тип економічного зростання - це просте перетворення факторів виробництва в кінцевий результат (продукт). Трансакційний тип заснований на придбанні господарюючими суб'єктами нових інституційно організованих зв'язків і відносин, які сприяють придбанню економічним зростанням нових соціально значущих властивостей і характеристик. За допомогою переходу на трансакційний тип економічного зростання створюється та удосконалюється між країнами світу доцільний порядок, що включає більш вільну організацію суспільного виробництва.

Еволюція економічного зростання - це поступове відповідь економічного організму на виклик навколишнього середовища, трансформація адаптивних типів економічного зростання в інноваційні типи. Виживання будується на прагненні економічної системи перейти на вищий щабель еволюції, до інноваційного типу розвитку, побудованому на реалізації інноваційної структури умов, ресурсів, факторів виробництва. Нова якість економічного зростання і є вища ступінь еволюції економічного розвитку, оптимізація співвідношення інтересів на всіх рівнях господарства як всередині країни, так і за її межами.

Нова якість економічного зростання не може бути основною метою економічного розвитку, хоча несе в собі високу соціальну значущість, оскільки його мета - реалізація принципів практичного гуманізму.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття сучасного економічного зростання та "економіка розвитку"
Цілі, ефективність і якість економічного зростання.
Економічне зростання та його фактори
Уповільнення темпів економічного зростання в міжвоєнний період
Місце проблеми зростання в попередній історії економічної думки
Проблеми економічного зростання
Економічне зростання
Показники економічного зростання
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Політичні і загальноекономічні фактори, воздействовавшие на розвиток економічної системи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси