Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в будівництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці - це оцінка умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і здійснення заходів щодо приведення умов праці у відповідність з державними нормативними вимогами охорони праці.

Трудовим кодексом Російської Федерації і Федеральним законом "Про основи охорони праці в Російській Федерації" на роботодавців покладено обов'язок періодично проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Результати атестації робочих місць за умовами праці використовуються в цілях:

o планування заходів з охорони праці;

o подальшої сертифікації робіт на відповідність вимогам з охорони праці;

o обґрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці;

o рішення питання про зв'язку захворювання з професією при підозрі на професійне захворювання;

o ознайомлення працюючих з умовами праці на робочих місцях і ін

Для організації та проведення атестації робочих місць роботодавець наказом утворює атестаційну комісію організації і, при необхідності, комісії в структурних підрозділах.

Атестаційна комісія вирішує наступні завдання:

o формує нормативно-довідкову базу для проведення атестації робочих місць;

o проводить інвентаризацію робочих місць і складає перелік постійних робочих місць;

o привласнює коди виробництвам, підрозділам, робочим місцям;

o складає перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища і виконує їх вимірювання атестованими приладами;

o визначає показники важкості та напруженості трудового процесу, які підлягають оцінці на кожному робочому місці;

o виконує оцінку умов праці, травмобезопасності обладнання і пристосувань;

o за результатами атестації приймає рішення по подальшому використанню робочих місць;

o розробляє пропозиції щодо поліпшення і оздоровлення умов праці;

o вносить пропозиції про готовність організації (підрозділу) до сертифікації на відповідність вимогам по охороні праці. На кожне робоче місце складається карта атестації робочого місця". Умови праці підрозділяються на чотири класи: оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні.

Оптимальні умови праці (I клас) - такі умови праці, при яких зберігається не тільки здоров'я працюючих, але і забезпечується високий рівень працездатності. Оптимальні нормативи встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу.

Допустимі умови праці (II клас) - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць. Регламентований відпочинок повністю відновлює функціональний стан організму. Відсутній негативний вплив на стан здоров'я працюючих і їх потомство.

Шкідливі умови праці (ІІІ клас) - умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і надають несприятливий вплив на організм працюючого та його потомство. Шкідливі умови праці цього класу перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організмі працюючих поділяються на чотири ступеня шкідливості:

1-я - умови праці характеризуються такими відхиленнями рівнів шкідливих факторів від гігієнічних нормативів, які викликають функціональні зміни, що відновлюються, як правило, при більш тривалому (ніж до початку наступної зміни) перериванні контакту з шкідливими факторами і збільшують ризик ушкодження здоров'я;

2-я - умови праці, що характеризуються рівнями шкідливих факторів, що призводять до функціональних змін, які збільшують виробничо-обумовлена захворюваність і призводять до появи початкових ознак або легких форм професійних захворювань;

3-я - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів, вплив яких призводить до розвитку, як правило, професійних хвороб легкого та середнього ступеня тяжкості в період трудової діяльності, зростання виробничо-обумовленої захворюваності;

4-я - умови праці, при яких можуть виникати важкі форми професійних захворювань, відзначається значне зростання числа хронічних захворювань та високі рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Небезпечні (екстремальні) умови праці (IV клас) - умови праці, що характеризуються рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик розвитку гострих професійних уражень, в тому числі і важких форм.

При оцінці травмобезопасності класифікують такі умови праці:

o оптимальні (клас 1-й) - обладнання та інструмент повністю відповідають стандартам і правилам. Встановлені і справні необхідні засоби захисту. Проводиться інструктаж, навчання та перевірка знань з безпеки праці;

o допустимі (клас 2-й) - пошкодження та несправності засобів захисту не призводять до порушення їх захисних функцій (часткове забруднення сигнальної забарвлення, ослаблення окремих деталей тощо);

o небезпечні (клас 3-й) - засоби захисту робочих органів та передач (огородження, блокування, сигнальні пристрої і ін) відсутні, пошкоджені або несправні. Відсутні або не відповідають встановленим вимогам інструкції з охорони праці. Не проводиться навчання з безпеки праці.

Робоче місце вважається атестованим, якщо на робочому місці відсутні (або відповідають допустимим величинам) небезпечні та шкідливі виробничі фактори, а також виконуються вимоги по травмобезопасності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Атестація робочих місць за умовами праці
Атестація робочих місць за умовами праці
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
Ергономіка праці та атестація робочих місць
Умови праці на робочому місці
Організація робочих місць
Проектування робочого місця
Двоїстий характер праці. Товар як речове ставлення; особливий товар - робоча сила
Забезпечення безпечних умов праці при використанні офісної техніки
Поняття і класифікація робочих місць
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси