Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель SPACE-аналізу

Модель аналізу SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) дозволяє контролювати функціонування підприємства за чотирма координатами (рис. 19.8), що характеризує безпосередню макрооточення фірми, а також її внутрішній потенціал:

o привабливість галузі (ємність ринку і ступінь відповідності їй виробничих ресурсів, середньогалузева норма прибутку, фінансова стабільність підприємств галузі, порівняльна (в порівнянні з іншими галузями) ефективність використання ресурсів, капіталомісткість і легкість входження на ринок, продуктивність в галузі, рівень знань, умінь, навичок, необхідних для роботи в галузі);

o стабільність економічного середовища (множинність відбуваються у зовнішньому середовищі технологічних змін, стійкість грошової одиниці, стабільність попиту, зрілість ринку, рівень цінової конкуренції, загальний рівень конкуренції, обмеження при вході на ринок, еластичність попиту за ціною);

o конкурентна перевага фірми (якість продукту, етап життєвого циклу продукту, прихильність споживачів до торгової марки, цикл заміни продукту, частка ринку підприємства, ступінь вертикальної інтеграції, технологічне know-how фірми, завантаженість виробничих потужностей у конкурентів);

o фінансове становище (віддачу на вкладення (ROI), фінансовий важіль, показники ліквідності, оборотність запасів, ступінь задоволення потреби фірми в капіталі, реальний потік грошових коштів на користь фірми, ризикованість бізнесу та величина втрат у разі виходу фірми з ринку).

Приклад моделі SPACE-аналізу:

Рис. 19.8. Приклад моделі SPACE-аналізу:

СА - фактори конкурентних переваг; І' - фактори фінансового потенціалу; /5 - чинники промислового потенціалу; £5 - фактори стабільності обстановки

Таким чином, 5В4С7Г-аналіз можна застосовувати для контролю якісних параметрів стратегії та подальшого її уточнення.

Модель ADL/LC

Модель ADL/LC являє собою інструмент аналізу портфельних стратегій для визначення розумної диверсифікації діяльності багатогалузевої організації, який можна було б використовувати як на корпоративному рівні, так і на рівні окремих господарських ланок.

Поєднання двох параметрів - чотирьох стадій життєвого циклу виробництва і п'яти конкурентних позицій - формують так звану матрицю АТ/., складається з 20 клітинок (рис. 19.9).

На етапі коригування програм стратегічного інноваційного розвитку Л Ш, пропонує 24 варіанти стратегії:

оА - зворотна інтеграція;

o - розвиток бізнесу за кордоном;

Матриця спрямованої політики ADL

Рис. 19.9. Матриця спрямованої політики ADL

o З - розвиток виробничих потужностей за кордоном;

o D - раціоналізація системи збуту;

o Е - нарощування виробничих потужностей;

o F - експорт тієї ж продукції;

o G - пряма інтеграція;

o Н - невпевненість;

o I - початкова стадія розвитку ринку;

oJ- ліцензування за кордоном;

o К - повна раціоналізація;

o L - проникнення на ринок;

o М - націоналізація ринку;

o N - методи і функції ефективності;

o Про - нові продукти/нові ринки;

o Р - нові продукти/ті ж ринки;

o Q - раціоналізація продукції;

o R - раціоналізація асортименту продукції;

o S - чисте виживання;

o Р - ті ж продукти/нові ринки;

o U - ті ж продукти/ті ж ринки;

o V - ефективна технологія;

o W - традиційна ефективність зниження вартості;

o X - відмова від виробництва.

Усі клітинки матриці, через які по діагоналі проходить межа спрямованої політики підприємства, матимуть два "природних вибору". Таким чином, після детального аналізу можна вибрати будь-який варіант, який найбільше підходить до конкретного виду бізнесу.

Приклади можливих варіантів коригування програм стратегічного інноваційного розвитку підприємства наведено в табл. 19.5.

Таблиця 19.5. Варіанти коригування програм стратегічного інноваційного розвитку промислових підприємств

Варіанти коригування програм стратегічного інноваційного розвитку промислових підприємств

Модель Хофера-Шенделя

Модель Хофера-Шенделя основну увагу зосереджує на позиціонуванні існуючих видів бізнесу на матриці розвитку ринку товарів, визначенні ідеаль-

Стадії розвитку ринку товарів, аналізовані в моделі Хофера-Шенделя

Рис. 19.10. Стадії розвитку ринку товарів, аналізовані в моделі Хофера-Шенделя

ного набору з цих видів бізнесу та розробці шляхів формування такого ідеального набору. Положення кожного виду бізнесу визначається відповідно ступенем розвитку ринку та його ефективністю щодо конкурентів. Залежно від стадії розвитку ринку товарів (рис. 19.10) можуть бути обрані різні стратегії:

o стратегія збільшення частки на ринку;

o стратегія зростання;

o стратегія прибутку;

o стратегія скорочення активів;

o стратегія розкрутки або зсуву;

o стратегія ліквідації та відділення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Модель PIMS-аналізу
Модель РЕST-аналізу
Модель факторного аналізу
Модель Томпсона і Стрикленда
Модель ЕР2М Адамса і Робертса
Цільова модель
Модель Томпсона і Стрикленда
Модель ЕР2М Адамса і Робертса
Цільова модель
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси