Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методологічні підходи до вибору методів прийняття управлінських рішень

Прийняття управлінського рішення - один з найбільш важливих і відповідальних питань від менеджера-початківця до топ-менеджера компанії-мільярдера, так як сучасні економічні тенденції вимагають від нього ефективності управлінського процесу і його кінцевого результату.

Але для того щоб управлінське рішення було точним, необхідно дотримати певні методологічні підходи, в основі яких лежать нижче перераховані методи і моделі.

1. Метод системного аналізу призначений для вибору найбільш ефективних управлінських рішень. В його основі лежить повна і всебічна перевірка варіантів дій з точки зору кількісного і якісного зіставлення витрачених ресурсів з одержуваним ефектом. В рамках системного аналізу можливе застосування математичних методів (статистичних, багатовимірних, регресійних, кореляційних, імітаційних, статистичної теорії прийняття рішень, лінійного і нелінійного програмування) і критеріїв для визначення кількісних значень показників, що характеризують результати альтернатив управлінських рішень.

2. Методи моделювання (або методи дослідження операцій) базуються на використанні математичних моделей для вирішення найбільш часто зустрічаються управлінських завдань.

Розробка та оптимізація рішення конкретної проблеми методами моделювання - досить складна процедура, яка може бути представлена послідовністю наступних основних етапів: постановка задачі; визначення критерію ефективності аналізованої операції; кількісний вимір факторів, що впливають на досліджувану операцію; побудова математичної моделі досліджуваного об'єкта (операції); кількісне рішення моделі та знаходження оптимального рішення; перевірка адекватності моделі і знайденого рішення аналізованої ситуації; коректування і оновлення моделі.

3. Моделі теорії ігор. Більшу частину господарських операцій можна розглядати як дії, що здійснюються в умовах протидії. До протидій слід відносити такі, наприклад, фактори, аварія, пожежа, крадіжка, страйк, порушення договірних зобов'язань і т. п. Однак найбільш масовим випадком протидії є конкуренція. Тому одним з найважливіших умов, від якого залежить успіх організації, є конкурентоспроможність.

4. Моделі теорії черг. Моделі теорії черг (або оптимального обслуговування) використовуються для знаходження оптимального числа каналів обслуговування при певному рівні потреби в них. До ситуацій, в яких такі моделі можуть бути корисні, належать, наприклад, визначення кількості телефонних ліній, необхідних для відповідей на дзвінки клієнтів, тролейбусів на маршруті, необхідних, щоб на зупинках не утворювалися великі черги, чи операціоністом в банку, щоб клієнти не чекали, поки ними зможуть зайнятися, і т. п.

5. Моделі управління запасами. Будь-яка організація повинна підтримувати деякий рівень запасів своїх ресурсів; щоб уникнути простоїв або перерв у технологічних процесах і збут товарів або послуг, виробничій фірмі необхідні певні запаси матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, банку - грошової готівки, лікарні - ліків, інструментів і т. д.

Моделі управління запасами дозволяють знайти оптимальне рішення, тобто такий рівень запасу, який мінімізує витрати на його створення і підтримку при заданому рівні безперервності виробничих процесів.

6. Моделі лінійного програмування. Ці моделі застосовують для знаходження оптимального рішення в ситуації розподілу дефіцитних ресурсів при наявності конкуруючих потреб. Наприклад, за допомогою моделі лінійного програмування керуючий виробництвом може визначити оптимальну виробничу програму, тобто розрахувати, яку кількість виробів кожного найменування слід проводити для одержання найбільшого прибутку при відомих обсягах матеріалів і деталей, фонд часу роботи обладнання і рентабельності кожного типу виробу.

Отже, з точки зору прийняття рішень організаційні форми повинні бути підпорядковані досягненню поставлених цілей і процесу вирішення пов'язаних з цим проблем.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічні методи прийняття управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Методологічний аспект процесу розробки управлінських рішень
Типові методи прийняття управлінських рішень
МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Методи прийняття управлінських рішень на основі бізнес-моделей новаторів бізнесу
Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси