Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік бюджетних зобов'язань та операцій, санкціонування видатків бюджету

Основними етапами обліку прийнятих бюджетних зобов'язань є:

o визначення моменту прийняття бюджетних зобов'язань в обліковій політиці;

o перевірка (фінансова експертиза) наявності отримані ЛБО для розміщення замовлення на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів;

o попередній облік укладених державних контрактів (договорів) в Журналі обліку;

o облік прийнятих зобов'язань на підставі первинних документів у Журналі реєстрації бюджетних зобов'язань ф.0504064;

o коригування потреби у ЛБО та прийнятих зобов'язань.

У відповідності з Планом рахунків бюджетного обліку і Інструкцією по його застосуванню КУ застосовують такі рахунки з обліку бюджетних зобов'язань та санкціонування витрат:

150103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів";

150105000 "Отримані ліміти бюджетних зобов'язань";

150201000 "зобов'язання"; 150202000 "Прийняті грошові зобов'язання"; 150303000 "Бюджетні асигнування одержувачів бюджетних коштів та адміністраторів виплат за джерелами"; 150305000 "Отримані бюджетні асигнування".

У 22-му розряді Плану рахунків бюджетного обліку номер рахунку санкціонування витрат бюджету код аналітичного обліку містить інформацію про фінансовий рік, у якому будуть здійснюватися операції:

1 - поточний фінансовий рік;

2 - перший рік, наступний за поточним (черговий фінансовий рік);

3 - другий рік, наступний за поточним (перший рік, наступний за черговим);

4 - другий рік, наступний за черговим.

Рахунки розділу 5 "Санкціонування видатків бюджету" за Планом рахунків обліку для КУ наведено в табл. 7.1.

Таблиця 7.1. План рахунків бюджетного обліку санкціонування витрат казенного установи

План рахунків бюджетного обліку санкціонування витрат казенного установи

В Головній книзі КУ обороти за рахунками ведуться протягом поточного фінансового року. По його завершенні залишки за відповідними аналітичними рахунками санкціонування витрат поточного фінансового року на черговий фінансовий рік не переносяться. Показники (залишки) прийнятих установою в поточному фінансовому році бюджетних зобов'язань в частині зобов'язань, прийнятих і невиконаних на кінець поточного фінансового року, підлягають перенесенню на відповідні аналітичні рахунки обліку прийнятих установою бюджетних зобов'язань.

Показники (залишки) за відповідними аналітичними рахунками санкціонування витрат, сформовані у звітному фінансовому році за перший, другий роки, наступні за поточним (черговим) фінансовим роком підлягають перенесенню на аналітичні рахунки санкціонування витрат, що наочно показано в табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Послідовний перенос річного коду на аналітичні рахунки санкціонування витрат у Головній книзі

2011р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Код роки в 2011 р.

1

2

3

4

Код роки в 2012 р.

1

2

3

4

Код роки у 2013 р.

1

2

3

4

Перенесення показників за санкціонування витрат здійснюється в перший робочий день поточного року на підставі Довідки ф. 0504833.

Що вносяться протягом поточного фінансового року зміни в обсяги затверджених (доведених) лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань відображаються при збільшенні - зі знаком "плюс", зменшення - зі знаком "мінус".

Для обліку прийнятих зобов'язань у межах затвердженого кошторису доходів і витрат за приносить дохід діяльності застосовується рахунок 250202000 "Прийняті грошові зобов'язання".

Показники затвердженого кошторису доходів і витрат за приносить дохід діяльності кошторисних призначень відображаються за дебетом рахунку 250400000 "Кошторисні (планові) призначення" і кредитом рахунку 250600000 "Право на прийняття зобов'язань".

Бухгалтерські записи з обліку кошторисних призначень та прийнятих зобов'язань по приносить дохід діяльності представлені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3. Кореспонденція рахунків з обліку кошторисних призначень та прийнятих бюджетних зобов'язань

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дебет

Кредит

Кошторисні призначення по витратам відповідно до затвердженої кошторисом прибутків і витрат по приносить дохід діяльності

КРБ 250400000

КРБ 250600000

На поточний фінансовий рік

КРБ 250401000

КРБ 250601000

Перший рік, наступний за поточним (черговий фінансовий рік)

КРБ 250402000

КРБ 250602000

Прийняті зобов'язання по приносить дохід діяльності

КРБ 250201000

КРБ 250202000

На поточний фінансовий рік

КРБ 250211000

КРБ 250212000

Перший рік, наступний за поточним (черговий фінансовий рік)

КРБ 250221000

КРБ 250222000

Період відображення прийнятих бюджетних зобов'язань в обліку залежить від виду витрат (табл. 7.4).

Таблиця 7.4. Відображення в обліку прийнятих бюджетних зобов'язань

Бюджетне зобов'язання

Період відображення в обліку

За укладеними договорами

на поставку товарів, виконання

робіт, надання послуг

При надходженні договірної документації (державного контракту) у бухгалтерію у розмірі договірної вартості

При нарахуванні оплати праці, допомог, інших виплат

За датою затвердження документа про нарахування (розрахункові відомості, розрахункові листи, накази тощо) у розмірі сум, нарахованих на користь працівників

При нарахуванні страхових внесків у державні позабюджетні фонди та по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві

Щомісяця в останній день місяця

При розрахунках з підзвітними особами

На підставі затверджених керівником установи письмових заяв одержувача авансу з подальшим коригуванням на суми вироблених витрат за прийнятим і затвердженим керівником авансового звіту

Суми попередньої оплати при придбанні товарів, виконанні робіт, наданні послуг на рахунках санкціонування витрат відображаються за рахунком 050202000 "Прийняті грошові зобов'язання".

В табл. 7.5 наводяться типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій з санкціонування витрат.

Таблиця 7.5. Відображення в обліку санкціонування витрат

Зміст операцій

Бухгалтерські записи

Дебет

Кредит

Суми лімітів бюджетних зобов'язань, отриманих у встановленому порядку одержувачами коштів бюджету:

150105000

150103000

на поточний фінансовий рік

150115000

150113000

на перший рік планового періоду

150125000

150123000

на другий рік планового періоду

150135000

150133000

Суми бюджетних зобов'язань, прийнятих одержувачем коштів бюджету в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань:

150103000

1 502 01 000

на поточний фінансовий рік

150113000

150211000

на перший рік планового періоду

150123000

150221000

на другий рік планового періоду

150133000

150231000

Отримання бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів у поточному фінансовому році

150315000

150313000

Оплата витрат за укладеними договорами, рахунками в поточному фінансовому році

150211000

150212000

Приклад 7.1

Медичним закладом (замовником) у лютому укладено договір на виконання підрядних робіт з ремонту будівлі з поетапною здачею виконаних робіт:

- у 2011 р. на суму 1 200 000 руб.;

- в 2012 р. на суму 2 380 000 руб.

У квітні 2011 р. замовником були прийняті за актом з наданням форм КС-2 і КС-3 виконані роботи на суму 514 000 руб.

В Головній книзі і бюджетному обліку операції з прийняття бюджетних зобов'язань відображаються після реєстрації державного контракту в ТОФК та отримання реєстрового номера бюджетних зобов'язань наступними бухгалтерськими записами:

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, крб.

Прийняті бюджетні зобов'язання за державним контрактом на капітальне будівництво в межах доведених на 2011 р. ЛБО

150113225

150211225

1 200 000

Прийняті бюджетні зобов'язання за державним контрактом на капітальне будівництво в сумі фінансування етапу робіт, передбаченого на 2012 р.

150123225

150221225

2 380 000

Проведена оплата за виконані роботи

130225830 150211225

130405225 150212225

514 000

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Санкціонування видатків бюджету
Поняття і форми витрат бюджету. Бюджетне фінансування
Державний бюджет: доходи і витрати
Видатки бюджетів та напрями їх використання
Виконання бюджетів. Організація бюджетного обліку
Облік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Бюджетний облік операції руху медикаментів та перев'язувальних засобів
Порядок формування Журналів операцій і Головної книги
Третій етап - виконання бюджету протягом бюджетного року
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси