Меню
Головна
 
Головна arrow Історія arrow Історія державного управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13. Росія між лютневою і жовтневою революціями 1917 р. Інститути влади і управління буржуазної демократії

Лютнева демократична революція 1917 р.: проблема альтернатив розвитку Росії в нових умовах. Сутність двовладдя

Лютнева революція 1917 р., завершила короткий період ліберального реформаторства і ознаменувала крах думської монархії, відкрила новий етап у розвитку російської державності. Його основним змістом стало формування і нараставшее протиборство різних, часом діаметрально протилежних альтернатив державно-політичного і суспільного розвитку країни.

Видавши 26 лютого 1917 р. указ про призупинення сесії Державної Думи, Микола II не тільки відбирав у ліберальних кіл останню надію на перехід до конституційного строю парламентським шляхом, але і, по суті, підписував собі вирок. Була втрачена остання можливість перевести почалася революцію в мирне русло. У сформованій обстановці, коли в Петрограді повним ходом йшло повстання народних мас, і повсталі прямували до Таврійського палацу, де засідав російський парламент, Державна Дума зважилася па розрив з царизмом. 27 лютого був створений Тимчасовий комітет Державної Думи з відновлення порядку та зв'язків з установами та громадськими діячами на чолі з М. В. Родзянко, який був головою III і IV Державних Дум.

Одночасно група робітників, активістів-меншовиків разом з депутатами-меншовиками в одному із залів Таврійського палацу приступили до створення Ради робітничих депутатів. Сформований ними, переважно з меншовиків, Тимчасовий виконавчий комітет Ради робочих депутатів проголосила себе штабом революції і запропонував робочим обирати представників до Ради. Побоюючись помсти з боку армії, царя і не зважуючись взяти владу в свої руки, створений в той ж дня Петроградська рада робочих депутатів погодився на передачу влади Тимчасовому комітету Державної Думи, в якому переважали кадети. 1 березня 1917 р. між лідерами цих двох органів було досягнуто угоду про утворення Тимчасового уряду на чолі з відомим земським діячем князем Р. Е. Львовим. 2 березня Микола II, опинившись у політичній ізоляції, відрікся від престолу.

До складу утвореного 1 березня Тимчасового уряду увійшли князь Р. Е. Львів (голова Ради міністрів і міністр внутрішніх справ), II. Н. Мілюков (міністр закордонних справ), А. В. Гучков (військовий міністр), М. І. Терещенко (міністр фінансів), А. В. Шингарев (міністр сільського господарства). А. В. Коновалов (міністр торгівлі), Н. Ст. Некрасов (міністр шляхів сполучення), а також єдиний представник від соціалістів - А. Ф. Керенський, який зайняв пост міністра юстиції (рис. 13.1). Одночасно з утворенням Тимчасового уряду Петроградська рада видав знаменитий наказ № 1, який не тільки посилював позиції революційних органів влади, але й справив визначальний вплив на подальший розвиток подій. Наказ скасував існуючі форми армійської дисципліни і фактично ставив офіцерський корпус армії в залежність від виборних солдатських комітетів, у розпорядження яких передавалося зброю. Дозволялася політична діяльність і створення різноманітних громадських організацій у військових частинах. Тим самим Рада забезпечив собі реальну підтримку в армії, спираючись на яку, він міг контролювати дію влади.

Склад Тимчасового уряду (Р. Е. Львів, П. Н. Мілюков, А. В. Гучков, М. І. Терещенко, А. В. Шиш арен, А. В. Коновалов, Н. Ст. Некрасов, А. Ф. Керенський, А. А. Мануйлов, Ст. Н. Львів)

Рис. 13.1. Склад Тимчасового уряду (Р. Е. Львів, П. Н. Мілюков, А. В. Гучков, М. І. Терещенко, А. В. Шиш арен, А. В. Коновалов, Н. Ст. Некрасов, А. Ф. Керенський, А. А. Мануйлов, Ст. Н. Львів)

Падіння монархії і встановлення двовладдя відкривало три можливі альтернативи розвитку Росії в нових умовах: 1) встановлення конституційної монархії, питання про яке стояло на порядку денному ще з першої російської революції; 2) переказ Росії на шлях демократичної республіки, підставою для якого служила переважна роль в революції демократичних партій і лівих лібералів, яким цар своїм зреченням від престолу повністю здав державні позиції; 3) перемогу в революції радикальних течій і прихід до влади соціалістичних партій з їх установкою на побудову соціалізму.

Реалізація зазначених варіантів розвитку суспільства безпосередньо залежала від того, які сили візьмуть гору в процесі розвитку революції і наскільки вони виявляться конгениальны смуті, у яку в будь-який момент могло вилитися захопила всю Росію рух багатомільйонних мас.

Насамперед революція призвела до перегрупування політичних сил. Змушені були піти зі сцени вкрай праві, "охоронні" партії, що підтримували царизм (Союз Михайла Архангела, Союз російського народу та ін). У тій або іншій мірі виявилися скомпрометовані праволіберальні партії, насамперед октябристи. Навпаки, кадетська партія з головної опозиційної партії перетворилася в основну правлячу партію. Одночасно величезний вплив у масах придбали ліві соціалістичні партії (особливо меншовики та есери), за почином яких по всій країні стали виникати ради робітничих і селянських депутатів як альтернативні існуючим органам влади і управління.

У цій ситуації надії на можливість встановлення після зречення Миколи II форми конституційної монархії, на що робили спочатку ставку лідери Державної Думи П. Н. Мілюков, А. В. Гучков і Ст. Ст. Шульгін, спочатку були приречені на провал. Основна частка вини в цьому лежала на самій верховної влади. Занадто завзято намагалася традиційна влада (навіть в останній історичній фазі свого існування) відстояти непорушність засад, занадто пізно і непослідовно приступила до проведення політичних і соціальних реформ. У підсумку, коли вибухнула революція, виявилося, що старий режим вже не викликає ні страху, ні пошани, ніхто не став на його захист. Враховуючи ситуацію, що склалася, молодший брат Миколи II великий князь Михайло Олександрович, якому повинна була перейти влада, відмовився від престолу, надавши право вирішення питання про долю монархії в підписаному ним 3 березня Маніфесті Установчим зборам.

Вельми проблематичною в нових умовах виявилася також реформістська альтернатива розвитку суспільства, основними виразниками якої виступали ліберальні течії і партії, в першу чергу опинилися у влади кадети, змінила колишнє програмне вимога введення в Росії конституційної парламентської монархії на вимогу демократичної республіки. Складність ситуації полягала в тому, що в країні в ході революції виникли і реально існували дві влади. Хоча формально управління країною перейшло до Тимчасового уряду, в руках якого перебували всі владні структури, що залишилися від колишнього режиму, реально в своїх діях новий уряд повністю залежало від підтримки з боку Петроградської ради, що спирався на народні маси і військові сили.

При сформованих умовах Рада могла в будь-який момент оголосити себе єдиною загальнонаціональною владою. Однак лідери правосоциалистических партій есерів і меншовиків, располагавших більшістю в радах, визнали більш правильну тактику "тиску" на Тимчасовий уряд в інтересах проведення реформ. Ця позиція поміркованих соціалістів будувалася на переконанні в неготовність Росії до соціалістичного експерименту, що передбачало необхідність розвитку країни протягом досить тривалого часу в загальнодемократичному руслі. Вважаючи всяке участь робітників в управлінні державою передчасним, лідери меншовиків відводили радам роль нагляду за діяльністю Тимчасового уряду з тим, щоб воно більш послідовно проводило розпочаті демократичні перетворення. Передбачалося також, що поради будуть відмінковим оплотом буржуазної революції проти реставрації монархії.

Спочатку тактику "тиску" па Тимчасовий уряд підтримувала і партія більшовиків. У той же час на відміну від меншовиків і есерів, які перейшли після Лютого революційного табору в політичний центр, більшовики, особливо після повернення з-за кордону в. І. Леніна, виходили з необхідності подальшого розвитку революції і передачі всієї влади Радам. Лідер більшовиків виявився далекоглядніший своїх опонентів справа з соціалістичного табору, вважаючи, що кадетсько-октябристское Тимчасовий уряд не втримається при владі в умовах розвитку революції. По-перше, тому що продовжувало наполягати на вірність Росії союзницьким зобов'язанням і продовження участі Росії в першій світовій війні, яка давно вже була непопулярна в масах. По-друге, тому що народні маси вже не задовольнялися ліберальними цінностями - демократичними правами і свободами, вимагаючи вирішення насущного для них питання - питання про землю, який не був вирішений колишньою владою.

У знаменитих "Квітневих тезах" в. Ленін сформулював основні тактичні гасла більшовицької партії в умовах сформованого в країні двовладдя. Основний їх зміст полягає в організації і проведенні кампанії дискредитації Тимчасового уряду, з тим щоб вселити широким верствам населення думка, що вирішити їх нагальні проблеми можливо лише шляхом ліквідації двовладдя і передачі всієї повноти державної влади в руки рад. Задум полягав у тому, що навіть якщо влада перейде до порад з їх більшістю, в перспективі це буде грати на руку більшовикам. Ленін розраховував, що, отримавши владу, есери і меншовики в силу своїх політичних установок не зможуть дати народу ні миру, ні землі, ніж швидко дискредитують себе в очах народних мас. Це дозволить більшовикам витіснити помірних соціалістів з більшості рад в результаті їх перевиборів. Тим самим, на думку Леніна, створювалася реальна можливість переходу влади до більшовиків мирним шляхом.

Подальші події показали, що ленінський прогноз особливо в частині оцінки політики Тимчасового уряду в цілому виявився вірним. Вірне своїм курсом на продовження війни "до переможного кінця" і стурбоване необхідністю наведення порядку в країні, Тимчасовий уряд зосередив свою увагу на вирішенні цих двох завдань, підпорядкувавши їм проведення всіх обіцяних демократичних перетворень. У зв'язку з цим демократична реформа йшла дуже мляво і мала обмежений характер. Уряд не наважився ні офіційно проголосити республіку, ні тим більше вирішити найгостріші соціальні питання. Воно обмежилось лише частковим оновленням державних інститутів, залишивши проведення структурних реформ Установчим зборам.

В опублікованій 6 березня урядової декларації весь політичний арсенал Тимчасового уряду зводився до проголошення широких демократичних свобод, скасування станових, конфесійних і національних обмежень, широкої політичної амністії, скасування смертної кари, скликання Установчих зборів, обіцянці автономії національним меншинам. В той же час з міркувань збереження обороноздатності країни уряд відхилив проект про введення 8-годинного робочого дня на промислових підприємствах, на чому наполягали перебували під впливом більшовиків фабрично-заводські комітети, створені на більшості підприємств. З тієї ж причини Тимчасовий уряд відкладав рішення аграрного питання, так само як і рішення проблеми національно-державного устрою країни до скликання Установчих зборів, вибори в який також невиправдано затягувалися.

Разом з тим в умовах, що склалися, Тимчасовий уряд не міг залишатися осторонь від подій, що повинно було, щонайменше, демонструвати свою готовність до встановлення в країні демократичного ладу і проведення демократичних реформ, щоб не дати можливість радам перехопити ініціативу в свої руки.

Під тиском обставин і в зв'язку з наростанням народного руху уряд оголосив про початок підготовки аграрної реформи для подальшого її затвердження Установчими зборами. У квітні 1917 р. були утворені земельні комітети на губернському, повітовому та волосному рівнях. Їх основним завданням став збір відомостей по земельних справах для розробки проекту реформи. Для узагальнення даних земельних комітетів, керівництва їх роботою і складання самого проекту земельної реформи учреждался Головний земельний комітет, до складу якого входили міністр землеробства, призначаються члени, представники рад, Тимчасового комітету Державної Думи, політичних партій. Члени земельних комітетів обиралися земськими зборами, міськими думами, світовими з'їздами. Повітові комітети складалися з делегатів волостей, земств і міст, земельних агрономів і статистиків; губернські - з представників повітових комітетів, економічних відділів губернської земської управи, представників Міністерства землеробства. У той же час уряд всіляко затягувало земельну реформу, побоюючись, що початок реформи призведе до дезорганізації армії, більшу частину якої складали селяни, одягнені в солдатські шинелі, які не погодяться на розподіл землі без їх участі.

Були також проведені перетворення в сфері суду. Зокрема, Тимчасовий уряд відновив інститут світових суддів, була розширена компетенція світових суддів і засновані світові присутності для розгляду найважливіших справ. Одним з важливих нововведень стало створення органів адміністративної юстиції. Згідно з положенням "Про судах по адміністративних справах" (травень 1917 р.) у повітах почали діяти адміністративні судді, які за своїм статусом прирівнювалися до окружних суддів. В їх функції входило розгляд справ за скаргами місцевих органів на урядових комісарів і скарг урядових установ на місцеві земські органи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Лютнева буржуазно-демократична революція в Білорусі
Кінець буржуазної демократії і встановлення фашистського режиму
ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ (ЖОВТЕНЬ 1917-1991 рр..)
Суд і процес в країнах буржуазної демократії
Державна влада і управління в Росії в XVII ст. Еволюція станової моделі державного управління і початок формування інститутів абсолютизму
Лютнева буржуазно-демократична революція в Білорусі
Росія на початку XX ст.: втрата самодержавством ініціативи перетворення суспільства. Нові соціально-політичні альтернативи в умовах революційної кризи
Провал буржуазно-ліберальної альтернативи розвитку Росії та прихід до влади більшовиків
Германия в 1917-1947 рр ..
Становлення радянської державності та системи державного управління (1917-1929 рр..)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси