Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні підходи до оцінки бізнесу

Оцінку бізнесу здійснюють з допомогою трьох підходів: дохідного, порівняльного і витратного. Кожний підхід дозволяє підкреслити особливі характеристики об'єкта.

При дохідному підході у главу кута ставиться дохід як основний фактор, який визначає величину вартості об'єкту. Чим більше дохід, принесений об'єктом оцінки, тим більше величина його ринкової вартості за інших рівних умов. Тут мають значення тривалість періоду отримання можливого доходу, ступінь і вид ризиків, супроводжуючих даний процес. Дохідний підхід - це обчислення поточної вартості майбутніх доходів, які виникнуть в результаті використання власності і можливого подальшого її продажу. В даному випадку застосовується принцип очікування.

Даний підхід вважається найбільш прийнятним з інвестиційних мотивів, оскільки будь-який інвестор, який вкладає гроші в діюче підприємство, в кінцевому рахунку, купує не набір активів, що складається з набору матеріальних і нематеріальних активів, а потік майбутніх доходів, що дозволяє йому одержати прибуток, окупити вкладений капітал і підвищити свій добробут.

Дохідний підхід, як правило, є найбільш відповідною процедурою для оцінки бізнесу, однак доцільно буває використовувати також порівняльний і витратний підходи. В деяких випадках витратний та порівняльний підходи можуть бути більш точними або більш ефективними. У багатьох випадках кожний з трьох підходів може бути використаний для перевірки оцінки вартості, отриманої при інших підходах.

Порівняльний підхід особливо ефективний, коли існує активний ринок співставних об'єктів власності. Точність оцінки залежить від якості зібраних даних, оскільки, застосовуючи даний підхід, оцінювач повинен зібрати достовірну інформацію про недавні продажі зіставних об'єктів. Ці дані включають в себе: економічні характеристики, час продажу, місце розташування, умови продажу та умови фінансування. Дієвість такого підходу знижується, якщо операцій було мало; момент їх здійснення і на момент оцінки розділяє тривалий період часу; ринок знаходиться в аномальному стані, тому що швидкі зміни на ринку призводять до спотворення показників. Порівняльний підхід заснований на принципі заміщення. Для порівняння вибираються конкуруючі з оцінюваним бізнесом об'єкти. Зазвичай між ними існують відмінності, тому потрібно провести відповідне коригування даних. В основу проведення поправок покладений принцип внеску.

Витратний підхід найбільш прийнятний для оцінки підприємств, що мають різнорідні активи, в тому числі фінансові, а також коли бізнес не приносить стабільний дохід. Методи витратного підходу доцільно використовувати і при оцінці спеціальних видів бізнесу (готелів, мотелів тощо), страхування. Зібрана інформація включає дані про оцінюваних активах (ціни на землю, будівельні специфікації та ін), дані про рівень заробітної плати, вартості матеріалів, витрати па обладнання, про прибуток і накладні витрати будівельників на місцевому ринку і т. д. Витратний підхід складно застосовувати при оцінці унікальних об'єктів, що володіють історичною цінністю, естетичними характеристиками, або застарілих об'єктів.

Витратний підхід заснований на принципах: заміщення, найкращого і найбільш ефективного використання, збалансованості, економічної величини та економічного поділу.

Переваги та недоліки трьох підходів представлені в табл. 17.2.

Таблиця 17.2. Переваги та недоліки основних підходів до оцінки бізнесу

Підхід

Переваги

Недоліки

Прибутковий

Враховує майбутні очікування інвестора.

Дозволяє врахувати економічне старіння підприємства. Дає можливість врахувати прибутковість вкладень в бізнес з урахуванням обсягів виручки від реалізації продукції і витрат, а також ринковий аспект, так як необхідна ставка доходу грунтується на ринкових даних

Не дозволяє точно визначити ставку дисконтування майбутніх доходів підприємства через нестачу ринкових даних і нестабільності економіки. Обмежений відсутністю достатньої інформації по поточним і майбутнім чистим доходів підприємства

Порівняльний

Відображає фактично досягнуті результати виробничо-господарської діяльності підприємства.

Реально показує попит і пропозицію на даний об'єкт інвестування, оскільки ціна фактично досконалої операції найбільш інтегрально враховує ситуацію на ринку

Ігнорує перспективи розвитку підприємства, так як базою для розрахунку є досягнуті у минулому фінансові результати. Має цінність тільки при наявності різносторонньої фінансової інформації не тільки по оцінюваному підприємству, але і але великому числу схожих фірм-аналогів. Трудомісткість розрахунків коригувань та їх обґрунтування. Низька достовірність отриманої інформації

Витратний

Найбільш привабливий, коли типові продавці і покупці в своїх рішеннях серйозно орієнтуються на будівельні витрати. Однак, якщо витратний підхід показує, що витрати на будівництво можуть виявитися помітно менше витрат на придбання об'єкта, визначених дохідним підходом, то цей факт може змусити інвестора зробити вибір на користь будівельного варіанти

Статичність і неможливість врахувати перспективи розвитку підприємства. Не враховує місце розташування оцінюваного майнового комплексу. Складність точної оцінки усіх форм зносу

Три підходу пов'язані між собою. Кожен з них передбачає використання різних видів інформації, одержуваної на ринку. Наприклад, основними для витратного підходу є дані про поточні ринкові ціни на матеріали, робочу силу та ін; для дохідного підходу-ставки дисконтування і коефіцієнтів капіталізації, які також розраховуються за даними ринку.

На досконалому ринку всі підходи повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості. Проте більшість ринків є недосконалим, пропозиція і попит не знаходяться в рівновазі. Потенційні користувачі можуть бути неправильно інформовані, виробництво може бути неефективним. З цим, а також з інших причин при даних підходах можуть бути отримані різні показники вартості.

Система показників вартості для цілей оцінки представлена на рис. 17.1.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка бізнесу. Підходи і методи
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Оцінка бізнесу: основні підходи
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) на основі порівняльного підходу
Методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу
Застосування підходів до оцінки, включаючи вибір методів оцінки та здійснення необхідних розрахунків
Витратний підхід до оцінки бізнесу
Концепції і підходи оцінки пайових цінних паперів (акцій)
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук