Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Екологічне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття та зміст охорони земель

Стаття 12 ЗК встановлює, що використання земель повинно здійснюватися способами, які забезпечують збереження екологічних систем, здатності землі бути засобом виробництва в сільському господарстві і лісовому господарстві, основою здійснення господарської та інших видів діяльності, та визначає цілями охорони землі:

- запобігання деградації, забруднення, захаращення, порушення земель, інших негативних (шкідливих) впливів господарської діяльності;

- забезпечення поліпшення і відновлення земель, що зазнали деградації, забруднення, захаращення, порушення, інших негативних (шкідливих) впливів господарської діяльності. При цьому ЗК у ст. 13 зобов'язує в цілях охорони земель власників, землекористувачів, землевласників та орендарів проводити заходи щодо:

збереження ґрунтів та їх родючості;

захист земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, висушення, ущільнення, забруднення радіоактивними й хімічними речовинами, засмічення відходами виробництва та споживання, забруднення, у тому числі біогенного, і інших негативних (шкідливих) впливів, в результаті яких відбувається деградація земель;

захисту сільськогосподарських угідь і інших земель від зараження бактеріально-паразитичними та карантинними шкідниками і хворобами рослин, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям, інших видів погіршення стану земель;

ліквідації наслідків забруднення, у тому числі біогенного, і захаращення земель;

збереженню досягнутого рівня меліорації;

рекультивації порушених земель, відновленню родючості ґрунтів, своєчасному залученню земель в оборот;

збереженню родючості ґрунтів і їхньому використанню при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель

За порушення вимог земельного законодавства винні особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності.

У відповідності зі ст. 192 ТК підставою для настання дисциплінарної відповідальності є невиконання або неналежне виконання працівником з його вини покладених на нього трудових обов'язків. 11ри цьому крім передбачених ТК видів стягнень на окремі категорії працівників можуть бути накладені стягнення, встановлені у федеральних законах, статутах і положеннях про дисципліну. У разі якщо вчинене працівником діяння заподіяло шкоду роботодавцю, то згідно ст. 238 ТК такий працівник зобов'язаний нести матеріальну відповідальність.

Кпап передбачає адміністративну відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за вчинення таких проступків, як:

самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 7.1);

знищення межових знаків меж земельних ділянок (ст. 7.2);

самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або зони (округу) санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання (ст. 7.8);

самовільна переуступка права користування землею (ст. 7.10);

незаконний відвід земельних ділянок на особливо охоронюваних землях історико-культурного призначення (ст. 7.16); псування земель (ст. 8.6);

невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням (ст. 8.7);

використання земель не за цільовим призначенням, невиконання обов'язкових заходів щодо поліпшення земель і охорони грунтів (ст. 8.8) і ряд інших порушень.

Відповідальність за окремі порушення законодавства про використання та охорону земель може наставати і у відповідності з законодавчими актами суб'єктів РФ.

КК встановлює кримінальну відповідальність за:

реєстрацію явно незаконних операцій із землею, спотворення облікових даних державного земельного кадастру, а так само умисне заниження розмірів платежів за землю, якщо ці діяння скоєно з корисливої або з особистої зацікавленості посадовою особою з використанням свого службового становища (ст. 170);

отруєння, забруднення або псування землі шкідливими продуктами господарської чи іншої діяльності внаслідок порушення правил поводження з добривами, стимуляторами росту рослин, отрутохімікатами й іншими небезпечними хімічними чи біологічними речовинами при їх зберіганні, використанні і транспортуванні, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищі (ст. 254).

Цивільно-правова відповідальність за вчинення порушень земельного законодавства настає на підставі рішень суду чи арбітражного суду і може виражатися у відшкодування винним завданої шкоди довкіллю або здоров'ю громадян, у тому числі в результаті вчинення злочину або адміністративного проступку, або вчинення (утримання) яких-небудь обов'язкових дій, наприклад звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття і принципи охорони та використання земель
Поняття і цілі охорони земель
Зміст охорони земель
Зміст державного управління в сфері охорони та використання земель
Зміст державного управління в сфері охорони атмосферного повітря
Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання лісів
Відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання надр
Правовий режим охорони та використання земель
Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання об'єктів тваринного світу
Відповідальність за порушення земельного законодавства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси