Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка обліку розрахунків по нарахуванню амортизації

У ході аудиту необхідно встановити, чи всі об'єкти основних засобів прийняті в розрахунок при нарахування амортизації, нараховується вона з урахуванням руху основних засобів, чи правильно застосовуються норми амортизації.

Амортизація нараховується за всіма видами основних засобів, за винятком тих, що знаходяться на консервації земельних і природних ресурсів, об'єктів житлового фонду та зовнішнього благоустрою, бібліотечного фонду, музейних та художніх цінностей, продуктивних тварин, що значаться на балансі підприємства.

По об'єкту основних засобів амортизаційні відрахування починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку, і нараховуються до повного погашення вартості або списання з бухгалтерського обліку у зв'язку з припиненням права власності або іншого речового права.

Припиняються амортизаційні відрахування по об'єкту основних засобів з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості або списання з бухгалтерського обліку.

Відображаються амортизаційні відрахування по основних засобів в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.

Амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку шляхом накопичення сум на окремому рахунку.

В даний час можуть застосовуватися такі варіанти нарахування амортизації:

1) спосіб зменшуваного залишку;

2) спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання;

3) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1/12 річної суми.

Тут важливо установити правильність віднесення основних засобів до відповідного групі амортизаційних відрахувань. Для перевірки правильності віднесення зносу по рахунках витрат або інших джерел варто установити, до якого виду відносяться основні засоби - виробничого або невиробничого призначення.

Проводячи перевірку нарахування амортизації, аудитор повинен звернути особливу увагу на нарахування амортизації по основним засобам, що не належать до промислово-виробничим (наприклад, об'єкти культури), установити, не включається в собівартість продукції. Робиться це з метою зниження витрат по утриманню непромислових об'єктів, та такі випадки при перевірках виявляються.

У зв'язку з тим що в даний час багато підприємств простоюють або працюють менше ніж у дві зміни, перебувають у резерві або законсервовані, важливим елементом перевірки є рівномірність припинення нарахування амортизації або застосування понижуючих коефіцієнтів до чинних норм (більшість норм нарахування амортизації встановлено виходячи з двозмінної роботи обладнання).

Важливо перевірити, чи не продовжується нарахування амортизації по основним засобам, які вже мають повний знос; не допускаються помилки у визначенні норм амортизації, особливо з тих об'єктів основних засобів, у документах яких не вказані шифри.

При контролі нарахування амортизації необхідно враховувати, що деяким підприємствам дозволено застосовувати метод прискореної амортизації активної частини виробничих основних фондів. Прискорена амортизація застосовується і оформляється підприємством як елемент облікової політики.

При перевірці нарахування амортизації основних засобів слід перевірити, як нараховується амортизація за видами і амортизаційним групам цілей оподаткування згідно зі ст. 257 і 258 НК.

При виявленні аудитором помилок необхідно довести інформацію про них до зведення клієнта, запропонувати їх виправити і внести необхідні корективи в регістри і звітні форми.

За всіма фактами неправильного нарахування амортизації визначаються суми зайво нарахованої або недонарахованої амортизації. Встановлюють, як це вплинуло на собівартість продукції та фінансові результати, визначають причини порушень і винних у тому осіб, пропонують заходи до недопущення подібних недоліків в майбутньому.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Нарахування амортизації протягом терміну корисного використання
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах
Нарахування амортизації
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
Аудиторська перевірка обліку необоротніх активів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків з дебіторами за доходами
Порядок нарахування та виплат дивідендів. Облік доходів по акціях
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси