Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка інформації про пов'язаних сторони

Порядок розкриття у звітності інформації про пов'язані сторони регулюється ПБО 11/2008 "Інформація про пов'язаних сторін". В п. 4 і 5 цього ПБО записано: "Юридичними та (або) фізичними особами, здатними впливати на діяльність організації, складає бухгалтерську звітність, або на діяльність яких організація, яка складає бухгалтерську звітність, здатна впливати (пов'язаними сторонами), можуть бути:

а) юридична та (або) фізична особа організація, яка складає бухгалтерську звітність, які є афілійованими особами відповідно до законодавства Російської Федерації;

б) юридична та (або) фізична особа, зареєстрована як індивідуального підприємця, і організація, яка складає бухгалтерську звітність, які беруть участь у спільній діяльності;

в) організація, яка складає бухгалтерську звітність, і недержавний пенсійний фонд, який діє в інтересах такої організації чи іншій організації, що є пов'язаною стороною організації, складає бухгалтерську звітність.

Операцією між організацією, що становить бухгалтерську звітність, і пов'язаною стороною вважається будь-яка операція з передачі (надходження) активів, надання (споживання) послуг або виникнення (припинення) зобов'язань (незалежно від отримання плати або іншого зустрічного надання) між організацією, що становить бухгалтерську звітність, і пов'язаною стороною.

Операціями з пов'язаною стороною можуть бути:

- придбання і продаж товарів, робіт, послуг;

- придбання та продаж основних засобів і інших активів;

- оренда майна та надання майна в оренду;

- фінансові операції, включаючи надання позик;

- передача у вигляді внеску в статутні (складеному) капітали;

- надання та отримання забезпечень виконання зобов'язань;

- інші операції".

Розкриття інформації про пов'язані сторони при складанні бухгалтерської звітності необхідно тієї організації, яка:

- контролюється або на неї чиниться значний вплив юридичним та (або) фізичною особою;

- контролює або має значний вплив на юридичну особу.

Крім того, розкриття інформації щодо пов'язаних сторін здійснюється, якщо організація і юридична особа контролюються або на них чиниться значний вплив (безпосередньо або через треті юридичні особи) одним і тим же юридичною та (або) одним і тим же фізичною особою (однією і тією ж групою осіб).

У бухгалтерській звітності щодо кожної пов'язаної стороні розкривається як мінімум наступна інформація:

- характер відносин види операцій;

- обсяг операцій кожного виду (в абсолютному або відносному вираженні);

- вартісні показники по не завершеним на кінець звітного періоду операціями;

- умови та строки здійснення (завершення) розрахунків за операціями, а також форму розрахунків;

- величина утворених резервів по сумнівним боргами на кінець звітного періоду;

- величина списаної дебіторської заборгованості, по якій закінчився строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення, у тому числі за рахунок резерву по сумнівних боргах.

Така інформація повинна розкриватися окремо для кожної з наступних груп пов'язаних сторін:

- основного господарського товариства (товариства);

- дочірніх господарських товариств;

- переважаючих (учасниками) господарських товариств;

- залежних господарських товариств;

- учасників спільної діяльності;

- основного управлінського персоналу організації, складає бухгалтерську звітність. Під основним управлінським персоналом організації розуміються керівники (генеральний директор, інші особи, які здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу організації), їх заступники, члени колегіального виконавчого органу, члени ради директорів (наглядової ради) або іншого колегіального органу управління організації, а також інші посадові особи, наділені повноваженнями та відповідальністю в питаннях планування, керівництва і контролю за діяльністю організації;

- інших пов'язаних сторін.

У складі інформації про пов'язані сторони організація, складова бухгалтерську звітність розкриває інформацію про розміри винагород, сплачуваних організацією основного управлінського персоналу в сукупності і по кожному з наступних видів виплат:

o короткострокові винагороди - суми, що підлягають виплаті протягом звітного періоду і 12 місяців після звітної дати (оплата праці за звітний період, які нараховані на неї податки та інші обов'язкові платежі у відповідні бюджети і позабюджетні фонди, щорічна оплачувана відпустка за роботу у звітному періоді, оплата організацією лікування, медичного обслуговування, комунальних послуг і т. п. платежі на користь основного управлінського персоналу);

o довгострокові винагороди - суми, що підлягають виплаті після закінчення 12 місяців після звітної дати:

- винагороди по закінченні трудової діяльності (платежі (внески) організації, складає бухгалтерську звітність, за договорами добровільного страхування (договорами недержавного пенсійного забезпечення), укладеними на користь основного управлінського персоналу зі страховими організаціями (недержавними пенсійними фондами), та інші платежі, що забезпечують виплати пенсій та інші соціальні гарантії основному управлінському персоналу по закінченні ними трудової діяльності);

- винагороди у вигляді опціонів емітента, акцій, паїв, часток участі в статутному (складеному) капіталі та виплати на їх основі;

- інші довгострокові винагороди.

Інформація про пов'язаних сторін, передбачена ПБО 11 /2008, включається в пояснювальну записку окремим розділом.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підготовка інформації за сегментами
Підготовка інформації
Підготовка до переговорів: вибір стратегії і тактики
Підготовка інформації про оціночних і умовних зобов'язання (активи)
Принципи підготовки фінансової інформації
Дебати сторін
Підготовка і первинна обробка даних
Сильні сторони
Інформація про ліквідацію юридичної особи
ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси