Меню
Головна
Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів...Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльностіРоль законності і правопорядку в житті суспільства
Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів...Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльностіРоль законності і правопорядку в житті суспільства
Звернення громадян і організацій як спосіб забезпечення законностіОсновні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів...Поняття, функції та система способів забезпечення виконання...
ЗАКОННІСТЬ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИЗаконність: поняття і принципиПринцип законності
Способи контролю за законністю діяльності державних службовцівОсновні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів...Поняття і ознаки права. Схожість і відмінності права з іншими...
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція VI. Законність і правопорядок у діяльності суб'єктів адміністративної влади

Лекція 16. Забезпечення законності та правопорядку у діяльності суб'єктів адміністративної влади

Поняття законності і способів її забезпечення

Поняття законності та правопорядку. Роль органів державної влади та місцевого самоврядування у забезпеченні законності і правопорядку. Режим законності і його принципи. Співвідношення і взаємодія законності і правопорядку. Поняття способів забезпечення законності і їх види.

Категорії "законність" та "правопорядок" характеризують рівень реалізації права, законодавства, а тому відіграють важливу практичну роль в правовому регулюванні взагалі, адміністративно-правовому регулюванні та адміністративному (державному) управлінні зокрема. Законність - це складне правове явище, що свідчить про багатозначність даного поняття. Її досліджують в єдності трьох складових:

1) основоположною правової ідеї (общеправового принципу);

2) методу (способу) діяльності конкретних учасників суспільних відносин; 3) режиму панування права і закону в суспільстві, державі.

Законність як основна правова ідея (загальноправової принцип)

Дана ідея, проходячи через суспільна правосвідомість і втілюючись в праві, законодавстві як общеправового принципу, опановуючи думками і помислами учасників правовідносин, стає серйозною передумовою формування дійсно правової держави і суспільства. Принцип законності передбачає реалізацію відповідних їм інших загальноправових почав, зокрема верховенства закону перед іншими нормативно-правовими актами, рівності будь-яких осіб перед законом, невідворотності юридичної відповідальності за правопорушення. Він орієнтує всіх і кожного на загальнообов'язковість права і його велінь, доцільність правомірної поведінки як необхідних умов для суспільної свободи, наділення громадян і організацій правами і свободами, виключення свавілля та адміністративного розсуду влади, правопорушень із суспільного життя.

Ідея (принцип) законності розглядається як місток до реального правопорядку в суспільстві, державі. Вона на основі дії юридичних законів вказує шлях формування організаційно комфортних, типових, стабільних і щодо соціально справедливих умов, що забезпечують активне та ефективне функціонування, розвиток соціуму, проживання в ньому людей. Як і всяка ідея, законність не дорівнює свого втілення, тобто правопорядку. Вона є його ідеалізованим образом і відображенням. Чи правопорядок в суспільстві колись досягне повного збігу з ідеєю законності.

Законність як спосіб (метод) діяльності конкретних учасників суспільних відносин

У правознавстві законність розглядають і як методу (способу) законослухняного мислення і правомірної поведінки конкретних учасників правових відносин. Проходячи через їх правосвідомість, ідея законності перетворюється в установки, цінності законослухняності та правомірності, які потім знаходять втілення в поведінці. Завдяки цьому методу мислення і поведінки багато суб'єкти права (але далеко не всі) виробляють у собі здатність, звичку постійно мислити і діяти у відповідності з правом і законом, не допускаючи відступів від правових велінь і приписів як в поведінці, так і в думках.

У той же час у всякому суспільстві існує складна проблема, яка полягає в тому, що багато його фізичні особи і організації не бажають користуватися методом законності, не розвивають в собі відповідну здатність, не діють законослухняно і правомірно. Вони, навпаки, схильні мислити категоріями неправомірної поведінки і неусвідомлено або свідомо вчиняють правопорушення.

Російське суспільство поки не може вирішити цю проблему або хоча б зменшити її масштаб. Воно не знає чудового засобу, за допомогою якого вдасться озброїти всіх без винятку суб'єктів права методом законності, мотивувати їх до використання цього методу в мисленні та поведінці. Завдання попередження, ліквідації неправомірного поведінки в повному обсязі об'єктивно неможлива для будь-якого суспільства у найближчій історичній перспективі. В рамках методу законності доречна постановка проблеми мінімізації обсягу неправомірної поведінки і числа правопорушень.

Особлива роль в реалізації методу законності належить органам державної влади і місцевого самоврядування, їх посадовим особам. По-перше, дуже багато з них зайняті правотворчеством і застосуванням права, беруть участь у підтримці та розвитку правової системи. Кому як не їм підтримувати дію принципу і методу законності.

По-друге, вони, вступаючи в суспільні відносини, створюють права та обов'язки, організаційно-правові умови життя і діяльності для себе та інших суб'єктів права (громадян, комерційних і некомерційних юридичних осіб). Навпаки, особи, що не володіють компетенцією, діють у власних інтересах, створюють права, обов'язки, організаційно-правові умови для себе, якщо не представляють у відносинах інших суб'єктів.

По-третє, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи за своїм статусом і соціальному призначенню зобов'язані боротися з правовими аномаліями, правопорушеннями, тобто підтримувати високий рівень законності.

По-четверте, вони самі у власному мисленні і поведінці зобов'язані дотримуватися принципу і методу законності, покликані виконувати свою юридичну діяльність виключно і тільки правовими засобами. В силу особливостей їх правового становища їм не може бути прощено навіть найменший відступ від ідеї і методу законності.

На жаль, в сучасній Росії далеко не вага органи державної влади, місцевого самоврядування та посадові особи мислять законослухняно і діють правомірно. Нерідко всупереч принципу і методу законності вони переслідують власні цілі та інтереси, що "дбають рідному чоловічкові". Боротьба з корупцією стоїть у ряду найгостріших проблем сучасного російського суспільства. Корупція дуже сильно підриває довіру до держави, його посадовим особам, державної і муніципальної влади, послаблює правові засади суспільства і держави, правову систему, кидає тінь на всю публічну владу та її носіїв. Вона є свідченням значних конструктивних недоліків в пристрої і функціонування суспільства, держави та місцевого самоврядування, органів законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів, у правосудді і правоприменительном процесі, правовій системі.

Одну з найактуальніших для сучасного російського суспільства проблем сформулюємо у формі питання: Як змусити апарат публічної влади та його посадових осіб працювати виключно на основі принципу і методу законності? Будемо сподіватися на створення і в нашій Вітчизні публічної влади строгої законності, якою вона і повинна бути за своїм покликанням та визначення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів адміністративної влади
Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
Роль законності і правопорядку в житті суспільства
Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів адміністративної влади
Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
Роль законності і правопорядку в житті суспільства
Звернення громадян і організацій як спосіб забезпечення законності
Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів адміністративної влади
Поняття, функції та система способів забезпечення виконання зобов'язань
ЗАКОННІСТЬ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
Законність: поняття і принципи
Принцип законності
Способи контролю за законністю діяльності державних службовців
Основні способи забезпечення законності в діяльності суб'єктів адміністративної влади
Поняття і ознаки права. Схожість і відмінності права з іншими способами регулювання суспільних відносин
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси