Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рівновагу на грошовому ринку і крива LM

Крива LM відображає стану рівноваги на ринку грошей та ринку цінних паперів. З портфельної теорії попиту на гроші слід (див. гол. 6) - рівновагу грошового ринку означає, що ринок цінних паперів також урівноважений. І навпаки: якщо ринок цінних паперів знаходиться в стані рівноваги, то рівноважним буде і ринок грошей. Тому при побудові кривої LM увагу буде зосереджено на грошовому ринку.

При розгляді грошового ринку було показано, що попит на реальні запаси грошових коштів позитивно залежить від реального доходу і негативно - від номінальної ставки відсотка. У відповідності з прийнятими передумовами рівень цін залишається незмінним, отже, номінальна відсоткова ставка дорівнює реальною ставкою відсотка. Тому

(7.8)

або в лінійній версії

(7.9)

де k - чутливість реального попиту на гроші до динаміки доходу (показує, як змінюється величина реального попиту на гроші при зміні реального доходу на одну грошову одиницю), k > 0; h - чутливість реального попиту до динаміки процентної ставки (показує, як змінюється величина реального попиту на гроші при зміні реальної ставки відсотка на один процентний пункт), h > 0.

Грошовий ринок знаходиться в рівноважному стані, якщо обсяг реального попиту на гроші дорівнює їх пропозиції:

(7.10)

де М - задається центральним банком величина номінального пропозиції грошей, тобто

Тоді умова рівноваги грошового ринку приймає вигляд

(7.11)

Графічний виведення кривої LM

Використовуємо умову (7.11) для графічного виведення кривої LM. На рис. 7.7, а представлений грошовий ринок, де крива L1 відображає реальний попит на гроші при реальному доході Y1. Тоді при заданому реченні реальних запасів грошових коштів грошовий ринок врівноважується при ставці відсотка r1. На рис. 7.7, б точка 1 відображає комбінацію доходу Υ1 і процентної ставки r1, при яких грошовий ринок знаходиться в стані рівноваги. Зміна доходу, наприклад його збільшення з Υ1 до Υ2, викликає розширення попиту на гроші, так як для проведення більшої кількості трансакцій потрібно більше грошей, що на рис. 7.7, а відображається зсувом кривої L1 до положення L2· В нових умовах (при доході Υ2) рівновага грошового ринку досягається внаслідок збільшення ставки відсотка до значення η. Так отримуємо нову комбінацію доходу і реальної ставки відсотка - комбінацію {Υ2, r2}, відображається точкою 2 на рис. 7.7, б, при якій грошовий ринок також урівноважений.

Аналогічно з умови можуть бути отримані всі можливі комбінації доходу і ставки відсотка, що відображають рівноважні стану грошового ринку. Отримана таким чином крива LM являє собою геометричне місце точок, що характеризують усі комбінації сукупного доходу (сукупного випуску) і відсоткової ставки, при яких грошовий ринок знаходиться в стані рівноваги. Дана крива має висхідний характер: зростання доходу призводить до розширення попиту на гроші і, як наслідок, збільшення ставки відсотка, що врівноважувала б грошовий ринок. Крива LM, як і крива IS, не є графічним відображенням функціональної залежності Y = Y(r) r= r(Y), вона описує безліч рівноважних станів грошового ринку.

Рис. 7.7. Графічний виведення кривої LM

З визначення кривої LM випливає, що точки, розташовані над і під кривою, відображають нерівноважні стану на грошовому ринку: або надмірність пропозиції

грошей, коли , або надмірність попиту на гроші, коли

Розглянемо яку-небудь точку, розташовану над кривою LM, припустимо, точку F з координатами {YF, rF} (рис. 7.8, б). Відповідно до кривої LM при доході Yp рівновага на грошовому ринку досягається при ставці відсотка Гр, значення якої нижче ставки rF в точці F. На рис. 7.8, а показано, що при ставці відсотка, що перевищує рівноважний значення, на ринку грошей величина реального попиту на гроші менше величини їх реальної пропозиції. Таким чином, точки, розташовані над кривою LM, відображають нерівноважні стану грошового ринку при надмірності грошової пропозиції, так як в цих точках ставка відсотка є занадто високою (або обсяг сукупного доходу є занадто низьким) для того, щоб грошовий ринок прийшов в рівновагу.

Рис. 7.8. Нерівноважні стани на ринку грошей: надмірність пропозиції грошей

Аналогічні міркування показують, що в точках, що знаходяться під кривою LM, величина реального попиту на гроші більше їх пропозиції. На рис. 7.9, б процентна ставка, урівноважує грошовий ринок при доході YG, становить rE, що вище значення процентної ставки в точці G. Рисунок 7.9, а відображає ситуацію надмірності попиту на грошовому ринку при rG < rE. Отже, точки під кривою LM відповідають нерівноважних станів грошового ринку - надлишковості попиту на гроші, оскільки у цих точках ставка відсотка є занадто низькою (або рівень сукупного доходу є занадто високим, щоб грошовий ринок урівноважилося.

Рис. 7.9. Нерівноважні стани на ринку грошей: надмірність попиту на гроші

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Рівновагу на товарному ринку і крива IS
Рівновага на грошовому ринку
Рівновага на грошовому ринку
Вплив держави на ринкову рівновагу.
Сутність споживчого вибору на ринку.
Графічний виведення кривої IS
Алгебраїчний виведення рівняння кривої LM
Алгебраїчний виведення рівняння кривої IS
Правило максимізації корисності і крива попиту
Повна зайнятість і крива Філліпса
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси