Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Положення про підрозділах

Положення про підрозділи повинні розроблятися на кожний структурний підрозділ організації (рис. 12.1). У цих положеннях встановлюються раціональний розподіл цілей, функцій між структурними підрозділами, регламент прав і відповідальності керівників підрозділів.

Види положень про підрозділи

Рис. 12.1. Види положень про підрозділи

Положення про підрозділ може бути типовими і індивідуальними. Типові положення (наприклад, типове положення про відділ кадрів) розробляються для однотипних організацій і структурних підрозділів. При наявності типового положення індивідуальні розробляються на його основі.

Не існує нормативно встановлених вимог до змісту положення про підрозділ. Типове положення про відділ може включати наступні розділи.

1. Загальні положення.

2. Цілі діяльності.

3. Функції підрозділу.

А. Організаційна структура підрозділу.

5. Взаємозв'язку з іншими підрозділами.

6. Права керівника підрозділу.

7. Відповідальність керівника підрозділу. У розділі "Загальні положення" зазначаються:

- точне, повне і скорочена назва підрозділу;

- мета функціонування підрозділу;

- статус підрозділу, його підпорядкованість;

- об'єкти, що знаходяться в підпорядкуванні;

- порядок призначення та звільнення посадової особи, яка очолює підрозділ;

- порядок затвердження структури і штатів підрозділу;

- перелік правових, директивних і нормативних документів, якими керується підрозділ у своїй діяльності. Розділ "Цілі діяльності" - це перелік великих цілей, поставлених перед підрозділом і визначають характер і напрями діяльності підрозділу.

В розділі "Функції підрозділу" перераховуються дії або види робіт, які має виконувати підрозділ для вирішення поставлених перед ним завдань. Функції повинні повністю відображати специфіку діяльності підрозділу.

У розділі "Організаційна структура підрозділу" докладно викладається перелік посадових осіб, бюро, груп і окремих виконавців, що входять до складу підрозділу. Додається організаційна схема, де вказується адміністративна підпорядкованість.

У розділі "Взаємозв'язок з іншими підрозділами" (рис. 12.2) по вертикалі і горизонталі показуються

Приклад оформлення розділу

Рис. 12.2. Приклад оформлення розділу "Взаємозв'язку з іншими підрозділами"

основні функціональні взаємозв'язки цього підрозділу з іншими підрозділами і службами при підготовці, погодження, прийняття та реалізації управлінських рішень. Регламентуються інформаційні та документаційні потоки підрозділу, основні документи, створювані їм. Вказується, з якими підрозділами та організаціями здійснюється взаємодія, яку інформацію отримує і представляє підрозділ. Встановлюються періодичність та строки подання інформації, в якому порядку і ким розглядаються виникаючі розбіжності.

У розділах "Права керівника підрозділу" і "Відповідальність керівника підрозділу" вказується перелік прав, необхідних для реалізації функцій керівника підрозділу по відношенню до іншим підрозділам і посадовим особам, а також перелік функцій, робіт та показників, за які несе відповідальність начальник підрозділу.

Положення про структурних підрозділах візуються керівником служби кадрів, юристом, заступником керівника організації, який курирує даний підрозділ, а також керівниками інших структурних підрозділів, з якими .чайне підрозділ взаємодіє в роботі. Положення про підрозділах підписуються керівником підрозділу і затверджуються керівником організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Крок 1. Виділити основні підрозділи
Правове становище перегринов
Начальник підрозділу дізнання
Обліки експертно-криміналістичних підрозділів ОВС (експертно-криміналістичні обліки)
Порядок визначення частки прибутку, що припадає на відокремлені підрозділи
Правовий режим воєнного стану
Правове становище latini
Допомога фінансової служби HR-підрозділу компанії і комітету ради директорів з винагород
Процесуальний порядок розгляду скарг прокурором, керівником слідчого органу та начальником підрозділу дізнання
Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими службами та іншими підрозділами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси