Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристики звіту маркетингового дослідження

Звіт про дослідження повинен максимально повно і точно передати читачам цілі, завдання, методологію дослідження, а також основні результати і висновки, зроблені в ході його проведення. Досягти досконалості в усному і письмовому поданні результатів досліджень можна, якщо складати звіт ясно, коротко, без помилок, надавши повну інформацію та логічно послідовно виклавши матеріал.

Інформація про методологію та результати дослідження повинна бути викладена у звіті доступно і зрозуміло, з урахуванням аудиторії, для якої звіт призначений. Ясність викладу звіту дозволить зосередитися на тому, що було виявлено в ході дослідження, і зрозуміти значення результатів. Стислість звіту збереже час і сили аудиторії, яка зазвичай складається з професіоналів з напруженим графіком роботи. Вони воліють отримувати інформацію у найбільш стислому вигляді.

При складанні звіту про дослідження необхідно дотримувати наступні рекомендації:

• не писати зайвих слів і формулювань, які можна уникнути або замінити більш доступними словами;

• використовувати переважно загальновживані слова, уникаючи "заумних" термінів та виразів;

• менше вживати технічний жаргон, використовувати словниковий запас, близький даного читачеві або слухачеві. Якщо не можна уникнути технічної термінології, то в тому місці звіту, де вводиться технічний термін, слід дати його тлумачення доступною мовою;

• уникати довгих перевантажених пропозицій, оскільки це втомлює читача і йому важко засвоїти інформацію;

• при побудові фраз використовувати активні, а не пасивні конструкції, оскільки інформація, передана за допомогою активної конструкції, викликає інтерес, відповідає критеріям стислості і ясності.

Звіт вважається за повний, якщо вся інформація в ньому викладена докладно, глибоко і доступно. Він повинен бути правильним за змістом, стилем і формою. Будь-які помилки при поданні даних незалежно від того, наскільки вони незначні на тлі загальної картини, знижують довіру до результатів дослідження і до дослідника.

Матеріал у звіті повинен викладатися в логічній послідовності, під якою розуміється плавний перехід від однієї думки до іншої в ході викладу інформації. Звіт про дослідження задовольняє критерію логічній послідовності, якщо:

• перехід від однієї думки до іншої логічний;

• логічно пов'язані один з одним частини інформації у звіті згруповані і представлені разом;

• теми слідують одна за одною в логічному порядку.

Письмові та усні звіти про дослідження, як правило, складаються з тексту і графічних ілюстрацій. Наочне подання даних можливо з допомогою таблиць, лінійних графіків, стовпчикових і секторних діаграм. Таблиці, графіки і діаграми є важливими складовими звіту про дослідження, тому що:

• з їх допомогою залучається увагу аудиторії до окремих аспектів даних;

• вони сприяють кращій передачі результатів і тенденцій;

• вони викликають глядацький інтерес.

Табличне оформлення даних застосовується, якщо перед дослідником стоїть завдання представити точні цифри по одній або декількох пов'язаних між собою тем. До оформлення таблиць пред'являються наступні вимоги:

• вона повинна мати порядковий номер та назву;

• назву граф має бути лаконічним і чітко сформульованим;

• цифри повинні бути округлені до розумного рівня точності;

• коми, які відокремлюють десяткову дріб від цілого числа, повинні знаходитися на одній вертикалі;

• цифри, наведені в графах, повинні сходитися в сумі.

Лінійні графіки використовують для відображення тенденцій,

зокрема тенденцій за певний період часу. Як і таблиця, графік повинен мати відповідний номер і назву. Осі і всі лінії графіка також мають бути забезпечені необхідними позначеннями.

Стовпчикові діаграми - найпоширеніший графічний метод представлення матеріалів дослідження. Використання таких діаграм доречно, якщо ставиться мета порівняти чисельність або обсяг в різні часові періоди.

Секторні (секторні) діаграми застосовуються у випадках, коли потрібно зобразити частку або частину цілого, наприклад пропорцію або відсоток. Коло приймається за ціле (100%), а кожен сегмент - частина цілого. При побудові секторних діаграм кожен сектор забарвлюється в колір, який забезпечується назвою із зазначенням відсотка. При створенні секторних діаграм необхідно пам'ятати, що оптимальним є сім секторів.

Таблиці і графіки повинні збільшувати цінність усного або письмового звіту про дослідження, а не відволікати від нього увагу. Щоб досягти максимально ефективного використання таблиць, графіків і діаграм, необхідно дотримувати наступні правила :

1) переконатися в тому, що в даному конкретному випадку краще використовувати таблицю, графік або діаграму, ніж викладати ті ж дані в розповідній формі;

2) дотримуватися принципу простоти при підготовці таблиць і графіків. Не слід розміщувати в них більше інформації, ніж аудиторія здатна зрозуміти. Якщо виникає необхідність передати складну інформацію (наприклад, співвідношення між багатьма параметрами), краще використовувати кілька графіків, розташованих один біля одного, а висновки уявити безпосередньо на графіку;

3) бути послідовним у використанні діаграм. Бажано не передавати однотипну інформацію та секторними, і столбиковыми діаграмами. Наприклад, якщо спочатку аналіз підгрупи представлений стовпчикової діаграми, в подальшому для подання таких даних необхідно використовувати цей тип діаграми;

4) переконатися в тому, що таблиця або діаграма добре поєднується з текстом. Сприйняття знижується, якщо таблиці поміщені в додатку в кінці звіту, а в тексті на них даються посилання;

5) користуватися таблицями та діаграмами для представлення даних, а розповіддю - для їх інтерпретації. Оповідання має підкреслювати значущість інформації, представленої в таблиці або діаграми, і роль цієї інформації як підстави для наступних висновків і рекомендацій. Діаграми і таблиці повинні точно передавати відповідні тенденції і висновки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Характеристика маркетингового дослідження
Призначення, загальна характеристика та класифікація маркетингових досліджень
Усний звіт про результати маркетингового дослідження
Письмовий звіт про результати маркетингового дослідження
Поняття маркетингового дослідження. Класифікація маркетингових досліджень по області застосування
Етичні аспекти маркетингових досліджень
Область застосування маркетингових досліджень і їх роль в маркетингу
Класифікація маркетингових досліджень за схемою проведення
Етапи комплексного маркетингового дослідження. Характеристика початкових етапів
ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ТА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО РІШЕННЯ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси