Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 12. Суспільні форми організації виробництва

Концентрація виробництва і масштаби підприємств

Сутність та форми концентрації виробництва

Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих щодо суспільства характеризується ступенем поділу праці та його усуспільнення.

Поділ і усуспільнення праці виражаються безпосередньо в виробничих процесах у вигляді диференціації та концентрації операцій по виготовленню продукції, а на рівні суспільного виробництва загалом - у галузевій диференціації і концентрації виробництва. Галузева диференціація виражається у зростанні числа галузей виробництва, а концентрація - зосередження виробництва на великих підприємствах як в рамках кожної галузі, так і в більш широких межах, що включають виробничі процеси різних галузей.

Основна форма суспільної організації виробництва - концентрація, тобто зосередження виробництва на великих підприємствах. Це визначення розкриває дві сторони процесу концентрації - укрупнення підприємств (абсолютна концентрація) та розподіл загального обсягу виробництва між підприємствами різних масштабів (відносна концентрація). Абсолютна концентрація характеризує масштаби виробничих одиниць, відносна - частку великих підприємств у загальному обсязі виробництва галузі. Абсолютна концентрація лежить в основі відносної і служить передумовою рє розвитку. Разом з тим масштаби підприємств змінюються під впливом науково-технічного процесу, укрупнення одиничних потужностей машин, обладнання.

Концентрація виробництва може здійснюватись у чотирьох формах: (1) укрупнення підприємств, (2) спеціалізації, (3) кооперуванні і (4) комбінуванні:

(1) укрупнення підприємств - зосередження виробництва на великих підприємствах - визначається науково-технічним прогресом знарядь праці (зростанням продуктивності одиничних потужностей машин, агрегатів, апаратів, вдосконаленням техніки управління тощо) та збільшенням випуску продукції за рахунок кількісного зростання машин і агрегатів;

(2) спеціалізація - зосередження (концентрація) однорідного масового або великосерійного виробництва;

(3) кооперування - прямі виробничі зв'язки між підприємствами (об'єднаннями), які беруть участь у спільному виготовленні певної продукції;

(4) комбінування - поєднання різних виробництв, що представляють собою послідовні ступені обробки сировини, комплексну переробку сировини або використання відходів виробництва на одному підприємстві (комбінаті).

Ці чотири раціональні форми галузевої організації виробництва взаємопов'язані. Вони часто доповнюють одна іншу, і лише системний підхід до їх розгляду може забезпечити об'єктивні рішення щодо їх використання.

Оптимальні масштаби виробництва

У кожній галузі промисловості оптимальні масштаби підприємств мають визначатися масштабами виробництва, умовами транспортування сировини і готової продукції та рядом інших факторів, пов'язаних з розміщенням підприємства.

Під оптимальними масштабами виробництва в промисловості слід розуміти такі, які забезпечують виконання укладених договорів і зобов'язань по виробництву продукції (виконання робіт) у встановлені терміни з мінімумом приведених витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Розглянемо вплив інтенсивних і екстенсивних факторів на ефективність виробництва на прикладі підприємства хімічної промисловості.

Приклад. Збільшення потужності та виробництва аміаку в п'ять разів за рахунок заміни п'яти установок одиничною потужністю 100 тис. т на рік однією установкою потужністю 500 тис. т забезпечує зниження питомих капітальних вкладень і експлуатаційних витрат майже в два рази. Збільшення потужності підприємства у п'ять разів за рахунок п'яти установок потужністю до 500 тис. т знижує капітальні вкладення, експлуатаційні витрати всього на дев'ять пунктів. При цьому річна вироблення аміаку на одного працюючого зростає в першому випадку в 3,4 рази, у другому - в 3,6 рази.

Як видно з цього прикладу, найбільше зниження витрат відбувається при встановленні більш потужного і досконалого обладнання, тобто в результаті інтенсифікації виробництва. При простому збільшенні числа однакових агрегатів витрати знижуються в основному внаслідок скорочення чисельності обслуговуючого апарату, спеціалізації допоміжних служб, кращого використання виробничих площ і т. п. Однак резерви обслуговуючого апарату, допоміжних служб, виробничих площ не безмежні і при значному збільшенні масштабів виробництва основної продукції доводиться створювати нові підрозділи обслуговуючого характеру, що викликає збільшення витрат або зниження економічного ефекту від укрупнення підприємства.

В кожній галузі є оптимальні масштаби підприємств, об'єктивно зумовлені механізмом утворення економічного ефекту від концентрації поєднання оптимальних виробництв з умовами і чинниками організації і розміщення виробництва.

У машинобудуванні доцільно створення вузькоспеціалізованих виробництв по виготовленню окремих агрегатів, деталей, заготовок і складання готових машин. Складальні виробництва вигідні іноземним компаніям, так як в таких виробництвах велика частка ручної праці, що дозволяють економити за рахунок низької заробітної плати в промисловості Росії.

Для деяких виробництв вирішальне значення має транспортабельність продукції. Так, цегла далі 200 км від заводу поставляти нерентабельно, так як при цьому транспортні витрати зростають на 20-25% за кожні 50 км. Тому потужність цегляного підприємства не повинна перевищувати 40 млн. шт. у рік.

В окремих галузях є специфічні фактори, що впливають на масштаби виробництва та підприємств. Наприклад, у галузях, що переробляють сільськогосподарську сировину, важливий допустимий радіус його поставки.

У Росії в умовах ринкової економіки, ймовірно, будуть розвиватися переважно малі і середні підприємства. Великі ж підприємства, особливо в машинобудуванні, як правило, будуть диференціюватися.

Малі та середні підприємства найкращим чином пристосовані до перебудови виробництва на нові види продукції, організації додаткових робочих місць.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Форми і методи організації виробництва
Організація виробництва: типи, форми і методи
Теорія виробництва
Показники рівня концентрації виробництва
Оптимальні масштаби спеціалізованих виробництв
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Показники рівня концентрації виробництва
Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва: сутність, форми, зміст
Інтеграція виробництва і концентрація капіталу
Оптимальні масштаби спеціалізованих виробництв
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Зміна витрат виробництва у довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефекти зростання масштабів виробництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси