Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Управління персоналом»
Лекція 1. Персонал підприємства як об'єкт управління Еволюція концептуальних підходів до управління персоналомПоняття категорії "персонал" Класифікація персоналу як інструмент управління в організаціїРезюмеЛекція 2. Місце і роль управління персоналом у системі управління підприємством Організація (підприємство) як соціальна система управління Закономірності управління персоналом Удосконалення організації трудової діяльності персоналуРезюмеЛекція 3. Принципи управління персоналом Принципи управління персоналом Методи управління персоналом Методологічні підходи в кадровому менеджментіРезюмеЛекція 4. Функціональний поділ праці та організаційна структура служби управління персоналом Сутність поділу праці в організації і розвиток служби управління персоналом Цілі служби управління персоналом, напрямки її діяльності та функції Організаційна структура служби управління персоналом Структурний місцезнаходження служби управління персоналом у загальній системі управлінняРезюмеЛекція 5. Кадрове, інформаційне, технічне і правове забезпечення системи управління персоналом Кадрове забезпечення системи управління персоналом Інформаційно-технічне забезпечення системи управління персоналом Правове забезпечення системи управління персоналомРезюмеЛекція 6. Аналіз кадрового потенціалу організації Кадровий потенціал організації та методи його аналізу Трудовий колектив, його ознаки і функції Формальні і неформальні групи, управління ними Влада і лідерство Нововведення і персонал Соціально-психологічний клімат в колективіФілософія управління персоналом організаціїДілове кредо організаціїРезюмеЛекція 7. Переміщення, робота з кадровим резервом; планування ділової кар'єри Політика компанії в області управління кар'єрою Визначення потреби організації у кадровому резервіПринцип формування кадрового резерву Кадровий резерв як інструмент мотивації персоналуКар'єрний план співробітникаУтримання кадрового резерву Кадровий резерв по різним категоріямКадровий резерв спеціалістівКадрового резерву менеджерівОцінка ефективності роботи з кадровим резервом Управління талантамиРезюмеЛекція 8. Підбір, профорієнтація і ділова оцінка персоналу Загальні поняття про підбір персоналу і його професійній орієнтації Індивідуальні відмінності і їх використання при підборі і професійної орієнтації персоналу Параметричний опис особистості Принципи діагностики професійної придатності персоналу Основні етапи підбору персоналу та його фахова орієнтація Ділова оцінка як технологія управління персоналомКритерії та методи ділової оцінки персоналу Атестація як форма оцінки персоналуНормативна база проведення атестації персоналу організації Основні етапи та компоненти атестаціїМожливі помилки в процесі ділової оцінки персоналуРезюмеЛекція 9. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу Значення навчання персоналу організації, його сутність і види Особливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Етапи процесу навчання та визначення потреб у ньому Форми і методи навчання персоналуРезюмеЛекція 10. Мотивація поведінки в процесі трудової діяльності Поняття про мотивації трудової поведінки персоналу та понятійному апараті мотивації Класифікація мотивів трудової діяльності і поняття про мотиваційному комплексі Еволюція теорій мотивації Управління персоналом на основі застосування мотивів придбання Індивідуальні мотиви придбання Вплив мотивів задоволення на трудову поведінку персоналу організації Мотиви безпеки в управлінні персоналом Управління персоналом на основі використання мотивів підпорядкуванняРезюмеЛекція 11. Професійна й організаційна адаптація персоналу Поняття, види адаптації персоналу Індивідуально-психологічні особливості адаптаційного процесуСтадії процесу адаптації Професійна орієнтація та її роль в адаптаційному процесіОрганізація управління та трудової адаптації персоналу організаціїРезюмеЛекція 12. Конфлікти в колективі Поняття конфлікту, його об'єкта і суб'єкта, динаміка розвитку Об'єктивні та суб'єктивні причини конфліктів Класифікація конфліктів Роль конфлікту в організаціїУправління конфліктами та шляхи їх попередженняСоціально-психологічні методи профілактики конфліктуСоціально-трудові відносини як джерело конфліктуКласифікація конфліктів у соціально-трудової сфері Поняття індивідуального трудового спору та порядок його розгляду Колективний трудовий спір та порядок його дозволуРезюмеЛекція 13. Оцінка ефективності управління персоналом Сутність економічної ефективності управління і фактори, що впливають на її рівеньКритерії економічної ефективності діяльності підприємства (на прикладі торгівлі) Показники економічної ефективності управлінняОцінка економічної ефективності проектів вдосконалення системи управління персоналомОцінка соціальної ефективності проектів вдосконалення системи управління персоналомРезюмеГлосарій
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси