Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік закінченого будівництва

До закінченого будівництва відносяться прийняті в експлуатацію об'єкти, приймання яких оформлено в установленому порядку. В обліку забудовника витрати за даними об'єктів у розмірі їх інвентарної вартості, а також інші витрати списуються з рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" на рахунку обліку приходуемого майна або джерел їх фінансування.

Закінчені будівництвом будівлі та споруди, установлене устаткування, закінчені роботи з реконструкції об'єктів, що збільшують їх первісну вартість, приймання в експлуатацію яких оформлено в установленому порядку, зараховуються до складу основних засобів.

Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів

Вартість будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів та інших окремих об'єктів основних засобів, придбаних підприємством окремо від будівництва об'єктів, що відображається на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунками продавців після їх оприбуткування та взяття на облік.

Вартість земельних ділянок та об'єктів природокористування, придбаних підприємствами у власність, відображається на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунками продавців після їх оприбуткування та взяття на облік.

Вартість нематеріальних активів (патентів, програмних продуктів, прав користування земельними ділянками, природними ресурсами, науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, проектно-вишукувальних робіт тощо), придбаних підприємствами, відображається на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунками продавців після їх оприбуткування та взяття на облік.

При створенні підприємствами окремих видів нематеріальних активів на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" відображаються фактично здійснені за це витрати.

Інвентарна вартість земельних ділянок і об'єктів природокористування складається з витрат на їх придбання, включаючи витрати з покращення їх якісного стану, комісійних винагород та інших платежів.

Витрати по будівництву на придбаних земельних ділянках різних споруд обліковуються окремо від вартості цих ділянок, і по завершенні робіт по будівництву споруд визначається їх вартість при зарахуванні споруд як окремих об'єктів до складу основних засобів.

Будівлі, споруди та інші об'єкти основних засобів, придбані окремо, а також земельні ділянки, об'єкти природокористування зараховуються у розмірі інвентарної вартості до складу основних засобів. Оприбуткування таких об'єктів здійснюється на підставі акта приймання-передачі основних засобів.

Інвентарна вартість нематеріальних активів складається з витрат на їх створення чи придбання і витрат по доведенню їх до стану, в якому вони придатні до використання, на підставі акта приймання.

ПРИКЛАД 6.4

Організація придбала земельну ділянку під будівництво будинку. Право власності на земельну ділянку зареєстровано в місяці його придбання. Вартість земельної ділянки дорівнює 19 000 000 руб. Держмито за реєстрацію права власності на нерухоме майно склала 15 000 руб.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 08-1 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання земельних ділянок" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 18 19 000 000 руб. - відображено придбання земельної ділянки;

ДЕБЕТ 08-1 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання земельних ділянок" КРЕДИТ 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 15 000 руб. - відображено держмито за реєстрацію земельної ділянки;

ДЕБЕТ 01 "Основні кошти" КРЕДИТ 08-1 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання земельних ділянок"

- 19 015 000 руб. - земельну ділянку врахований у складі основних засобів.

Бухгалтерські операції з обліку господарських операцій з придбання земельних ділянок представлені в табл. 6.6, а нематеріальних активів - в табл. 6.7.

Таблиця 6.6

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій з придбання земельних ділянок

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

08 "Вкладення у необоротні активи"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено придбання земельної ділянки

08 "Вкладення у необоротні активи"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображені витрати на проведення незалежної оцінки земельної ділянки

08 "Вкладення у необоротні активи"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Включена в первісну вартість земельної ділянки державне мито за реєстрацію права на земельну ділянку

01 "Основні засоби"

08 "Вкладення у необоротні активи"

Земельна ділянка прийнятий до обліку в якості об'єкта основних засобів

68 "Розрахунки з податків і зборів"

51 "Розрахункові рахунки"

Сплачено державне мито

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

51 "Розрахункові рахунки"

Проведені розрахунки з незалежним оцінювачем

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Оплачена покупка земельної ділянки

Таблиця 6.7

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій та придбання об'єкта нематеріальних активів

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

68 "Розрахунки з податків і зборів"

51 "Розрахункові рахунки"

Перерахована сума державного мита

08 "Вкладення у необоротні активи"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Сума державного мита включена у витрати, пов'язані з придбанням нематеріального активу

08 "Вкладення але необоротні активи"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено вартість придбаних виключних прав

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено ПДВ по придбаних нематеріальних активів

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Перерахована плата за виключні права на об'єкт нематеріальних активів

04 "Нематеріальні активи"

08 "Вкладення у необоротні активи"

Прийнятий до обліку об'єкт нематеріальних активів

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Здійснено залік ПДВ

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік незавершеного будівництва
Якість будівництва і рівень експлуатації для забезпечення безпеки будівельного об'єкта
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
ПРИДБАННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Облік надходження та наявності нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси