Меню
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Як провести експериментальне психологічне або педагогічне дослідження

Як правило, психологічний або педагогічне дослідження організовується на підставі принципу порівняння. Для такого дослідження формуються дві групи: експериментальна і контрольна. Прикладами поділу на експериментальну та контрольну групи можуть бути наступні: діти із затримкою психічного розвитку діти з нормальним розвитком, діти із загальним порушенням мови та діти з нормальною річчю.

Дослідження такого роду включають, як правило, три види експерименту:

- констатувальний експеримент (в рамках якого заміряються попередні параметри досліджуваного фактора, наприклад рівень тривожності, розвиток мовлення, формування процесів уваги) і в експериментальній, і в контрольній групах. Як правило, заміряються параметри не мають особливих відмінностей в обох групах, що дає досліднику можливість здійснювати порівняння далі;

- формуючий експеримент, який представляє собою проведення серії корекційних або розвивальних заходів для роботи над тим чи іншим недоліком в психологічному, педагогічному, логопедичному розвитку людини, в тому числі і дитини. У формуючому експерименті беруть участь тільки члени експериментальної групи;

- контрольний експеримент, який представляє собою замір по тим же показникам, що і в констатуючому експерименті досліджуваних факторів, контрольний експеримент фіксує результативність формуючого експерименту. Як правило, контрольний експеримент повинен показати, що рекомендації корекційна робота, запропоновані в дослідженні, ефективні і дають результати, і саме тому підсумки діагностики експериментальної групи при повторному вимірі виявляються краще результатів контрольної групи.

При іншому варіанті побудови сенсу прикладного дослідження в контрольному експерименті беруть участь люди (в тому числі і діти) з нормальним розвитком (контрольна група) і якимось відхиленням (експериментальна група). В результаті діагностики встановлюється, що члени експериментальної групи мають недостатній розвиток будь-якого фактора чи процесу (наприклад, пам'яті, уваги, мислення). Для подолання виявлених у процесі контрольного експерименту недоліків проводиться формуючий експеримент, а для контролю результатів - контрольний. Контрольний експеримент повинен показати, що результати діагностики досліджуваного фактора чи процесу у експериментальної групи покращилися, стали набагато менше або дорівнюють нормі.

У ряді випадків у рамках дослідження у спеціальній психології та корекційної педагогіки здійснюється порівняння груп людей з різними відхиленнями від норми (наприклад, виявляються особливості стану артикуляційної моторики у старших дошкільнят з дизартрией і моторної алалією).

При фіксуванні результатів такого дослідження їх результати доцільно оформляти у вигляді порівняльних таблиць і графіків з відповідними коментарями. У таблицях та графіках результати експериментальної групи повинні розташовуватися перед результатами контрольної групи. У ряді випадків у додатку до роботи необхідно привести протоколи дослідження, таблиці фіксують результат дослідженні по кожній людині.

Наведемо приклад змісту такого дослідження.

Глава 2. Експериментальне дослідження розвитку......

2.1. Цілі, завдання та організація дослідження.

2.2. Методики дослідження.

2.3. Аналіз результатів дослідження.

Глава 2. Рекомендації з розвитку......

3.1. Система корекційних занять з формування......

3.2. Результати застосування системи корекційних занять з формування......

При оформленні подібних досліджень можна виділити окремий параграф, в якому описується мета і завдання проведеного експерименту, а також його організація. У тексті, присвяченому організації дослідження, необхідно вказати час і місце проведення експерименту. Наприклад: " Експериментальне дослідження було проведено в травні 2012 року в Державному дошкільному освітньому установі "Дитячий садок № 23" міста Санкт-Петербурга". Також необхідно охарактеризувати членів експериментальної і контрольної груп. Наприклад: "У всіх школярів, які взяли участь в експерименті, в якості основного діагнозу була зафіксована або затримка психічного розвитку, або розумова відсталість різного ступеня тяжкості, етіології і структури дефекту".

На вимогу викладача слід привести і детальну характеристику учасників експериментального дослідження (табл. 8).

Таблиця 8. Ілюстрація опису дітей, що взяли участь в експериментальному дослідженні

Ілюстрація опису дітей, що взяли участь в експериментальному дослідженні

Джерело: авторська розробка.

Важливою частиною опису експериментального дослідження є характеристика методик дослідження. Їх опис повинен бути достатньо докладним, включати інструкцію проведення та критерії для оцінки. Масивні методики рекомендується виносити в додаток роботи, залишивши в основному тексті коротку характеристику методики з посиланням на додаток.

На вимогу викладача або вузу в таких роботах необхідно проводити кореляційний аналіз результатів, який необхідний для визначення ступеня зв'язку між двома випадковими величинами (в нашому випадку це показники діагностики серед членів експериментальної і контрольної груп).

Таким чином, експериментальне дослідження являє собою основну частину прикладних робіт з психології та педагогіки. Подібні дослідження - це елемент новизни в роботі, що важливо зафіксувати у вступі (див. § 2.2 "Що писати введення").

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Експериментальний етап розвитку педагогічної психології
Як написати практичну частину або провести дослідження
Класифікація експериментальних дизайнів
Організація педагогічного дослідження
Сутність педагогічного процесу
Система методів і методика педагогічного дослідження
Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень
Етика психологічного дослідження
Класифікація маркетингових досліджень за схемою проведення
Концепція розвитку системи педагогічного та психологічного забезпечення автоматизованих навчальних систем
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси