Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Комерційне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Термін виконання зобов'язання

Термін виконання зобов'язання визначається умовами зобов'язання:

Дострокове виконання зобов'язань, пов'язаних із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності, допускається тільки у випадках, коли можливість виконати зобов'язання до строку передбачена законом, іншими правовими актами або умовами зобов'язання або випливає із звичаїв ділового обороту чи істоти зобов'язання.

Місце виконання зобов'язань

Якщо місце виконання зобов'язань не визначене законом, іншими правовими актами або договором, не випливає із звичаїв ділового обороту чи істоти зобов'язання, виконання повинно бути проведене так:

Зобов'язання

Місце виконання

Земельна ділянка, нерухомість

У місці знаходження майна

Передача товару або іншого майна, що передбачає його перевезення

У місці здачі майна першому перевізникові для доставки його кредитору

Інші зобов'язання підприємця але передачу товару або іншого майна

У місці виготовлення або зберігання майна, якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язань

Зобов'язання

Місце виконання

Грошове зобов'язання

o Місце проживання (знаходження) кредитора в момент виникнення зобов'язання.

o Якщо кредитор змінив місце проживання або знаходження і сповістив про це боржника, то виконання провадиться за новим місцем проживання чи перебування (витрати, пов'язані зі зміною місця виконання, - за рахунок кредитора)

Інші зобов'язання

За місцем проживання (знаходження) боржника

Валюта грошових зобов'язань

Грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях.

У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (євро, "спеціальних правах запозичення" та ін). У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу, якщо інший курс або інша дата його визначення не встановлені законом або угодою сторін.

Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території Російської Федерації за зобов'язаннями допускається у разі, в порядку та на умовах, визначених законом.

Черговість погашення вимог

Сума виробленого платежу, недостатня для виконання грошового зобов'язання повністю, за відсутності іншої угоди погашає насамперед витрати кредитора одержання виконання, потім - відсотки, а решти - основну суму боргу.

Боржникові, зобов'язаному передати кредиторові одне або інше майно або вчинити одну з двох або кількох дій, належить право вибору, якщо з закону, інших правових актів або умов зобов'язання не випливає інше.

Якщо у зобов'язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, то кожний з кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників зобов'язаний виконати зобов'язання в рівній частці з іншими остільки оскільки із закону, інших правових актів або умов зобов'язання не випливає інше.

Солідарні зобов'язання

Солідарна обов'язок (відповідальність) або солідарна вимога виникає, якщо солідарність обов'язки або вимоги передбачена договором або встановлена законом, зокрема при неподільності предмета зобов'язання.

Обов'язки кількох боржників за зобов'язанням, пов'язаному з підприємницькою діяльністю, так само як і вимоги декількох кредиторів у такому зобов'язанні, є солідарними, якщо законом, іншими правовими актами або умовами зобов'язання не передбачено інше.

При солідарного обов'язку боржників кредитор вправі вимагати виконання як від усіх боржників спільно, так і від кожного з них окремо, притому як повністю, так і в частині боргу.

Кредитор, який не одержав повного задоволення від одного з солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.

Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, поки зобов'язання не виконано повністю.

У разі солідарного обов'язку боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах інших боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере участі.

Виконання солідарного обов'язку повністю одним з боржників звільняє решту боржників від виконання кредиторові.

Якщо інше не випливає з відносин між солідарними боржниками:

1) боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право регресної вимоги до інших боржників у рівних частках за вирахуванням частки, що падає на нього самого;

2) несплачене одним із солідарних боржників боржника, який виконав солідарний обов'язок, падає в рівній частці на цього боржника та на інших боржників.

Дані правила застосовуються відповідно при припиненні солідарного зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги одного з боржників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Час виконання зобов'язання
Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
Місце виконання зобов'язання
Місце виконання зобов'язання
Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
Виконання зобов'язань
Джерела виникнення зобов'язань
Рух грошових коштів в іноземній валюті
Зобов'язання, які користувалися позовним захистом, і натуральні зобов'язання
Черговість задоволення вимог кредиторів
Черговість задоволення вимог стягувачів
Черговість зворотного прийому на роботу.
Множинність осіб у зобов'язанні
Джерела виникнення солідарних зобов'язань
Колишній погляд на розходження солідарних і корреальных зобов'язань
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси