Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Цивільний процес»
Лекція І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЛекція I. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. Завдання цивільного судочинства Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права Джерела цивільного процесуального права Дія цивільних процесуальних норм у часі, у просторі і по колу осіб Стадії цивільного процесу Види цивільного судочинства Предмет і система науки цивільного процесуального праваЛекція ІІ. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА Поняття та система принципів цивільного процесуального права Конституційні принципи цивільного процесуального права Принцип здійснення правосуддя тільки судом Принцип одноособового і колегіального розгляду в судах цивільних справ Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону Принцип рівності громадян перед законом і судом Принцип поваги до гідності учасників цивільного судочинства Принцип права користування юридичною допомогою Принцип законності Принцип державної мови судочинства Принцип гласності судочинства Принцип судового і прокурорського нал юра за законністю та обгрунтованістю судових постанов Принцип права на оскарження судових ухвал та їх обов'язковості Галузеві принципи цивільного процесуального права Принцип з'ясування судами дійсних обставин справи Принцип диспозитивності - Принцип змагальності Принцип процесуального рівноправності сторін Принцип устности судочинства Принцип безпосередності регулює питання роботи суду з доказами поділу Принцип безперервності судового розгляду Принцип процесуальної економіїЛекція ІІІ. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ'ЄКТИ Поняття і зміст цивільних процесуальних правовідносин Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносинЛекція ІІ. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУЛекція IV. СУД У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Роль і місце суду в цивільному процесі Компетенція судів Склади судів та їх повноваження Відводи суддямЛекція V. СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Поняття сторін у цивільному процесі, їх права і обов'язки Процесуальна співучасть Заміна неналежної сторони Процесуальне правонаступництвоЛекція VI. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Поняття і види третіх осіб Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет споруЛекція VII. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ Поняття представництва в цивільному процесі Види представництва в суді Повноваження представника у цивільному процесі Представники громадськостіЛекція VIII. ПРОКУРОР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Процесуальне становище прокурора в цивільному судочинстві Участь прокурора в суді першої інстанції Участь прокурора у судах, які розглядають справи в касаційній і наглядовій інстанціях, а також за нововиявленими обставинами Прокурорський нагляд у виконавчому провадженніЛекція IX. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ГРОМАДЯНИ, які ВІД СОБСТВОНОГО ІМЕНІ ЗАХИЩАЮТЬ У СУДІ ПРАВА ІНШИХ ОСІБ Підстави і мета участі в цивільному процесі державних органів, юридичних осіб і громадян, від власного імені захищають права інших осіб Порушення цивільної справи в суді на захист прав інших осіб Участь у цивільному процесі державних органів для дачі висновку по справіЛекція X. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА, НЕ МАЮТЬ ЮРИДИЧНОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ У РЕЗУЛЬТАТІ СПРАВИ Учасники цивільного судочинства, не мають юридичної зацікавленості у результаті справи Свідки, Експерти, спеціалісти , Перекладачі та поняті Хранителі заарештованого чи спірного майнаЛекція ІІІ. ПІДВІДОМЧІСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВЛекція XI. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ, РОЗГЛЯНУТИХ ВПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА Поняття та види підвідомчості Загальні правила підвідомчості суду цивільних справ Розмежування підвідомчості справ між загальними і господарськими судами Розмежування підвідомчості справ між загальними і третейськими судами Спори про підвідомчостіЛекція XII. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ Поняття і види підсудності Родова підсудність Територіальна підсудність Підстави і порядок передачі справи до іншого судуЛекція IV. ДОВЕДЕННЯ І ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІЛекція XIII. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОКАЗИ Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі Предмет доказування по цивільній справі Обов'язок доказування і подання доказів Належність доказів і допустимість засобів доказування Оцінка доказів Класифікація доказівЛекція XIV. ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Пояснення сторін та інших юридично заінтересованих у результаті справи осіб, Показання свідків, Письмові докази, Речові докази, Висновок експерта Інші засоби доказування в цивільному процесі Забезпечення доказівЛекція V. ПОЗОВНА ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВАЛекція XV. ПОЗОВ Поняття позову і ого елементи Види позовів Право на позов З'єднання і роз'єднання позовів Розпорядження позовними засобами захисту права Засоби захисту відповідача проти позову Забезпечення позовуЛекція VI. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІЛекція XVI. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СУДОВІ ДОКУМЕНТИ. СУДОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ Процесуальні факти Процесуальні судові документи Судова кореспонденціяЛекція XVII. СУДОВІ ВИТРАТИ ПО ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ Поняття та види судових витрат Державне мито Витрати, пов'язані з розглядом справи Звільнення від сплати судових витрат Розподіл судових витрат між сторонами Відшкодування судових витратЛекція XVIII. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Поняття та види процесуальних строків Порядок обчислення процесуальних строків Зупинення, продовження, скорочення та відновлення процесуальних строківЛекція XIX. ВІДКЛАДЕННЯ І ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ Відкладення розгляду справи, Зупинення провадження у справіЛекція XX. ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВІ І ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ чи Припинення провадження по справі, Залишення заяви без розглядуЛекція XXI. ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Поняття і підстави притягнення винних осіб до процесуальної відповідальності Види процесуального впливуЛекція VII. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇЛекція XXII. ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ В СУДІ Порядок пред'явлення позову Позовну заяву та його реквізити Залишення позовної заяви без руху Підстави до відмови в прийнятті позовної заяви Правові наслідки порушення цивільної справи в судіЛекція XXIII. ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ Мета, завдання і значення стадії підготовки справи незручному розгляду Процесуальні дії по підготовці справи до судового розгляду Попереднє судове засідання у справі Призначення справи до судового розглядуЛекція XXIV. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ Поняття і значення стадії судового розгляду в цивільному процесі Підготовча частина судового розгляду Розгляд справи по суті Судові дебати Винесення й оголошення рішення судуЛекція XXV. ПОСТАНОВИ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ Поняття і види постанов суду першої інстанції Зміст рішення суду Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду Усунення недоліків рішення виніс його судом Негайне виконання судового рішення Законна сила судового рішення Ухвали суду першої інстанціїЛекція XXVI. ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ Поняття та значення заочного провадження в цивільному процесі Розгляд судами справ у порядку заочного провадження Заяву про скасування заочного рішення і повноваження судуЛекція VIII. НЕИСКОВЫЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇЛекція XXVII. ВИРОБНИЦТВО ПО СПРАВАХ, що ВИНИКАЮТЬ З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН Поняття і сутність виробництва пороби, що виникають з адміністративно-правових відносин Скарги на дії виборчих комісій Скарги на відмову внести виправлення або зміни у записи актів громадянського стану Скарги на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні Скарги на дії (бездіяльність) державних органів, організацій і посадових осіб, що ущемляють права громадян Скарги на рішення Апеляційної ради патентної експертизи при патентному органі Скарги засуджених до арешту, позбавлення волі, довічного ув'язнення, осіб, які утримуються під вартою, на застосування до них заходів стягнення і скарги адміністративно заарештованих на застосування до них видів дисциплінарних стягнень Скарги на рішення про відмову в наданні статусу біженця та (або) додаткової зашиті в Республіці БілорусьЛекція XXVIII. Окреме ПРОВАДЖЕННЯ Поняття і сутність окремого провадження про Встановлення фактів, що мають юридичне значення Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним Визнання рухомої речі безхазяйною та визнання права комунальної власності на нерухому річ Визнання спадщини відумерлою Відновлення прав за документами на пред'явника Справи про примусову госпіталізацію і лікування громадян Усиновлення (удочеріння) дитини Справи про приміщення неповнолітніх в спеціальні навчально-виховні або лікувально-виховні установи Справи про направлення особи в лікувально-трудовий профілакторійЛекція XXIX. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Поняття і сутність наказного провадження Вимоги, які розглядаються в наказному провадженні Порушення наказного провадження Визначення про судовому наказіЛекція IX. ПЕРЕВІРКА ЗАКОННОСТІ ТА ОБГРУНТОВАНОСТІ СУДОВИХ ПОСТАНОВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХЛекція XXX. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ Сутність і значення касаційного провадження Право касаційного оскарження і опротестування судового рішення Підготовка справи до касаційного розгляду Порядок розгляду справ у суді касаційної інстанції Підстави до скасування судових рішень Повноваження суду касаційної інстанції Касаційне визначення Перегляд у касаційному порядку ухвал суду першої інстанціїЛекція XXXI. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ НАГЛЯДОВОЇ ІНСТАНЦІЇ Сутність і значення стадії перегляду судових актів у порядку нагляду Приводи і підстави до витребування справ і принесення протестів у порядку нагляду Наглядова скарга Посадові особи, які мають право принесення протестів у порядку нагляду Суди наглядової інстанції Порядок розгляду справ у суді наглядової інстанції Підстави до скасування в порядку нагляду судових актів Повноваження суду наглядової інстанціїЛекція XXXII. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ ПОСТАНОВ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ Сутність і значення перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами Підстави для перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами Порядок перегляду судових постанов за нововиявленими обставинамиЛекція XXXIII. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗАЯВОЮ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ, Порядок оскарження рішення третейського суду (загальна характеристика) Зміст і форма заяви про скасування рішення третейського суду Розгляд в суді заяви про скасування рішення третейського суду Ухвала суду за результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського судуЛекція X. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІЛекція XXXIV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ВИРОБНИЦТВА Сутність та завдання виконавчого провадження в цивільному процесі Суд та органи примусового виконання Сторони у виконавчому провадженні Захист прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому провадженні Судові постанови та інші акти, що підлягають виконанню Виконавчі документи Строки у виконавчому провадженніЛекція XXXV. ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ Порушення виконавчого провадження Заходи щодо забезпечення здійснення виконавчих дій Виконавчі дії Витрати по виконанню. Розшук боржника Відкладення виконавчих дій Зупинення виконавчого провадження Припинення виконавчого провадження , Повернення виконавчого документа стягувачуЛекція XXXVI. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО, ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ІНШІ ВИДИ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН Звернення стягнення на майно боржника Особливості звернення стягнення на грошові кошти боржника в іноземній валюті Особливості звернення стягнення на житловий будинок (квартиру) та інші будови боржника Звернення стягнення на заробітну плату та прирівняні до неї доходи боржникаЛекція XXXVII. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ГРОШОВІ КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Звернення стягнення на грошові кошти юридичних осіб є Звернення стягнення на інше майно юридичної особиЛекція XXXVIII. РОЗПОДІЛ СТЯГНУТИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ МІЖ СТЯГУВАЧАМИ Загальні правила розподілу стягнутих коштів між стягувачами Черговість задоволення вимог стягувачівЛекція XXXIX. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ ПОСТАНОВ І ІНШИХ АКТІВ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ Виконання актів, що зобов'язують боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення Особливості виконання актів по окремих категоріях цивільних справЛекція XI. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСЛекція XL. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Поняття міжнародного цивільного процесу Правове становище іноземців у цивільному процесі Міжнародна підсудність цивільних справ , Виконання судових доручень іноземних судів про Визнання та виконання рішень іноземних судівЛекція XII. НЕСУДОВІ І НЕДЕРЖАВНІ СУДОВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВЛекція ХLI. НОТАРІАТ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ Поняття і сутність нотаріату Принципи нотаріальної діяльності Види нотаріальних дій Компетенція нотаріальних органів Основні правила вчинення нотаріальних дій Нотаріальні дії щодо посвідчення безспірного права - Нотаріальні дії із засвідчення безспірних фактів Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили борговим і платіжним документам Охоронні нотаріальні діїЛекція ХLII. РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ Сутність і види третейських судів Третейський розгляд спорів між громадянами, а також між громадянами і юридичними особами Третейський розгляд спорів в Міжнародному арбітражному суді при Білоруській торгово-промисловій палаті
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси